SLOBODA IZRAŽAVANJA

Pljuska hrvatskom pravosuđu: Neva Tölle dobila spor na Europskom sudu za ljudska prava

10.12.2020 u 20:19

Bionic
Reading

Europski sud za ljudska prava presudio je da su hrvatski sudovi povrijedili pravo na slobodu izražavanja osnivačice Autonomne ženske kuće Neve Tölle osudivši ju za uvredu jer je bivšeg supruga jedne od stanarki skloništa za žrtve nasilja prozvala zlostavljačem

Spornu tvrdnju Tölle je iznijela u radijskoj emisiji, nakon što je suprug štićenice njene udruge u medijima prozvao Autonomnu žensku kuću za otmicu kćeri koja je s majkom otišla u inozemstvo.

Sud je u presudi naveo da hrvatski sudovi nisu iznijeli relevantne i dostatne razloge za miješanje u slobodu izražavanja niti su vodili računa o načelima i kriterijima iz prakse Europskog suda za postizanje pravične ravnoteže između slobode izražavanja i prava na poštovanje privatnog života, izvijestio je ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.

Sud je posebno naglasio da hrvatski sudovi nisu uzeli u obzir činjenicu da je Tölle, dajući spornu izjavu, koristila svoje pravo odgovora na ozbiljnu optužbu protiv organizacije čija je predsjednica te da nisu proveli test razmjernosti kako bi ocijenili kontekst u kojem je sporna izjava dana i njenu činjeničnu osnovu.

Time su prekoračili slobodu procjene koju imaju na temelju Konvencije i nisu postigli razumnu ravnotežu između mjera kojima je pravo podnositeljice na slobodu izražavanja bilo ograničeno i legitimnog cilja koji se time želio postići.

Stoga je sud u Strasbourgu Nevi Tölle dosudio 6.600 eura na ime nematerijalne štete i 3.500 eura na ime troškova.

Autonomna ženska kuća priopćila je da u kontekstu međunarodnog Dana ljudskih prava presuda u korist Neve Tölle predstavlja priznanje važnosti rada aktivistkinja i aktivista za razvoj društva u duhu demokracije, nenasilja i jednakosti. Strasburški sud je u presudi istaknuo da su nasilje nad ženama i nasilje u obitelji vrlo važan predmet društvene rasprave, od širokog javnog interesa, koji ostavlja vrlo malo prostora za ograničavanje slobode izražavanja, naveli su u priopćenju.