temeljni dokument

Plan gospodarenja otpadom RH za idućih pet godina u javnom savjetovanju

09.03.2023 u 07:53

Bionic
Reading

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) uputilo je u javno savjetovanje "Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine", temeljni planski dokument gospodarenja otpadom.

Donošenje Plana propisano je Zakonom o gospodarenju otpadom, priprema ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a donosi Vlada. Sastavni dio Plana je program sprječavanja nastanka otpada.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, za Plan je izrađena Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš (Strateška studija).

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provodi se 30 dana na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i e-savjetovanja, a traje do 30. ožujka. Javno izlaganje Plana i Strateške studije održat će se 27. ožujka. 

Planom se primjenjuju načela kružnog gospodarstva

U Ministarstvu kažu da će se nakon završetka savjetovanja s javnošću razmotriti pristigle primjedbe i mišljenja nadležnih tijela državne uprave s kojima će se uskladiti Plan i Strateška studija i pripremiti za donošenje.

Planom se, ističu u Ministarstvu, primjenjuju načela kružnog gospodarstva te se sustav gospodarenja otpadom na području Hrvatske usklađuje s novim ciljevima i politikama u gospodarenju otpadom. Iako se donosi za razdoblje do 2028., Plan je utemeljen na ciljevima do 2035. na osnovu kojih se planira razvoj sustava gospodarenja otpadom u RH. 

U Planu se daje pregled postojećeg stanja, određuju se ciljevi za recikliranje i odlaganje otpada koji su usklađeni s ciljevima EU te procjenjuju potrebni kapaciteti postrojenja za obradu otpada, zatvaranje postojeće i uspostavljanje nove infrastrukture za obradu otpada. 

Propisuju se i mjere i aktivnosti za provedbu Plana koje se odnose na sprječavanje nastanka otpada, unaprjeđenje ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka oporabe komunalnog otpada te smanjenja odlaganja na odlagališta otpada. 

Također se propisuju mjere i aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje sustava za gospodarenje posebnim kategorijama otpada i sustava za gospodarenje opasnim otpadom, sanaciju lokacija onečišćenih otpadom, na unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom i na unaprjeđenje nadzora gospodarenja otpadom.

Planom se procjenjuju i potrebna financijska sredstva i izvori financiranja za provedbu predloženog sustava gospodarenja otpadom u  Hrvatskoj do 2028., a koji mora biti temelj za ispunjenje ciljeva do 2035. godine.

U Ministarstvu kažu da osim primjene načela kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom, Plan je važan u kontekstu programiranja i planiranja korištenja sredstava EU-a za sljedeće višegodišnje financijsko programsko razdoblje - Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. (NPOO) i Program konkurentnosti i kohezije (PKK) za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

(Hina) xbma ysp