plan oporavka

Hrvatskoj stigle preporuke kako treba potrošiti 800 milijuna eura koji stižu iz Europske unije

30.07.2020 u 14:23

Bionic
Reading

Dvoje povjerenika EK uputilo je u četvrtak pisma ministrima 27 članica zaduženim za kohezijsku politiku u kojem objašnjavaju kako najbolje planirati korištenje sredstava iz novog instrumenta React-EU, koji je dio plana za oporavak EU sljedeće generacije

Čelnici 27 zemalja članica dogovorili su na samitu od 17. do 21. srpnja uz Višegodišnji financijski okvir (VFO) i plan za oporavak EU sljedeće generacije od 750 milijardi eura, koje će zemlje članice moći koristiti u sljedeće tri godine za oporavak gospodarstva od posljedica pandemije koronavirusa.

Dio toga plana je i React-EU koji je dogovoren u visini 47,5 milijardi eura, a koji će se koristiti za kohezijsku politiku, povrh sredstava za koheziju iz redovitog sedmogodišnjeg proračuna EU-a.

Ta su sredstva namijenjena za razdoblje od 2020. do 2022.

Hrvatska iz React-EU može računati na oko 800 milijuna eura.

“Sredstva iz React-EU bit će od ključne važnosti u sljedeće tri godine za oporavak gospodarstva od koronakrize. Naš je savjet državama članicama da iskoriste tu priliku na najučinkovitiji način za solidan, zeleni, digitalni i kohezivni oporavak", ističe povjerenica za kohezijsku politiku Elisa Ferreira.

Njezin kolega Nicolas Schmit, povjerenik za rad i socijalna prava, dodaje da će "React-Eu biti glavni resurs u rješavanju izazova vezanih uz radna mjesta i socijalnu uključenost nakon ovoga dosad nezabilježenog udara".

Sredstva iz fonda React-EU namijenjena su za potporu tržištu rada, malim i srednjim poduzećima, za obitelji s niskim primanjima te za postavljanje temelja za zelenu tranziciju i održivi socijalno-ekonomski oporavak.

Sredstva React-EU-a bit će korištena kroz tri fonda: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF) i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Sredstva iz ERDF-a u prvom su redu namijenjena za potporu investicijama u proizvode i usluge u zdravstvu, za obrtni kapital malih i srednjih poduzeća, za investicije koje pomažu u tranziciji prema digitalnoj i zelenoj ekonomiji, za investicije u infrastrukturu koja osigurava osnovne usluge za građane te za ekonomske mjere u područjima i sektorima koji su najpogođeniji krizom.

Iz ESF-a sredstava bi trebala ići uglavnom za očuvanje radnih mjesta, programe skraćenog radnog vremena i potporu za samozaposlene, za stvaranje radnih mjesta, posebice za osobe u ranjivim situacijama, za mjere za zapošljavanje mladih, obrazovanje, osposobljavanje i razvoj vještina, te poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa.

FEAD je namijenjen za dodatnu potporu nasiromašnijima koji su nesrazmjerno teško pogođeni pandemijom.

U pismu ministrima za kohezijsku politiku zemalja članica, među njima i hrvatskoj ministrici Nataši Tramišak, povjerenici navode da bi se sredstva iz React-EU-a trebala usmjeriti na najteže pogođena zemljopisna područja i ona koja imaju najmanje sposobnosti za oporavak.

Zemlje članice u planovima za povlačenje tih sredstava moraju voditi računa o ekonomskim preporukama Europske komisije u okviru Europskog semestra.

Hrvatska je ove godine dobila četiri preporuke u ekonomskoj i socijalnoj politici za 2020. i 2021. godinu.

U prvoj preporuci se kaže da treba poduzeti sve potrebne mjere za učinkovitu borbu protiv pandemije, poticanje gospodarstva i oporavka, u skladu s općom odredbom o izuzimanju u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu te poveća otpornost zdravstvenog sustava.

Po drugoj, treba ojačati mjere na tržištu rada i sustav socijalne zaštite, povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama te potaknuti promicanje vještina.

Treća preporuka kaže da treba nastaviti osiguravati likvidnost poduzeća, smanjivati administrativno i financijsko opterećenja gospodarstva i dati prednost ulaganjima za poticanje održivog gospodarskog oporavka, s posebnim naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, a četvrta govori o potrebi poboljšanja učinkovitosti javne uprave i pravosudnog sustava.

U pismu se također kaže da načelo partnerstva u koje su uključeni socijalni partneri i organizacije civilnog društva ostaje ključni element u planiranju i provedbi projekata financiranih iz React-EU.