ŽENE POLITIČKIM STRANKAMA

Bez žena na izbornim listama, idete na stup srama

24.04.2013 u 16:29

Bionic
Reading

Ženske feminističke organizacije CESI, Babe!, Domine, Delfin i Centar za građanske inicijative - CGI danas su s konferencija za novinare koje su istovremeno održane u Zagrebu, Splitu, Pakracu i Poreču uputile zahtjev političkim strankama da na predstojećim lokalnim izborima poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova i kandidiraju najmanje 40 posto žena.

Ženske organizacije traže kandidiranje najmanje 40 posto žena

Feminističke organizacije pred svake izbore provode kampanje vezane uz zastupljenost žena u političkom životu u Hrvatskoj, a ova je počela još u listopadu 2012. međunarodnom konferencijom 'Ravnopravne!', rekla je Tajana Broz (CESI).

Najavila je da će biti izrađena analiza izbornih lista te će organizirati tradicionalnu akciju 'Stup srama' za one koje nisu kandidirale najmanje 40 posto žena.

Broz je ustvrdila kako je pitanje sudjelovanja žena u odlučivanju temeljno civilizacijsko pitanje jer žene čine 52 posto stanovništva pa je nedopustivo da ravnopravno ne sudjeluju u političkom životu.

Podsjetila je da izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova iz 2008. nalažu da na svim izbornim listama ne smije biti manje od 40 posto podzastupljenog spola, a to su uvijek žene. Zakon je predvidio i kazne za prekršitelje, a Vlada i Hrvatski sabor dali su tumačenje da će prvi izbori na kojima će se kazne naplaćivati biti lokalni izbori 2017.

Ne prihvaćamo to stajalište i smatramo da neovisno o sankcijama političke stranke imaju dužnost i obavezu se pridržavati kvota, poručila je Broz.

Na lokalnoj razini zastupljenost žena je loša, jer na razini županija i gradova svega dvadesetak posto žena sudjeluje u lokalnim predstavničkim tijelima, a poražavajuća je situacija na razini općina gdje svega 12 posto žena participira u predstavničkim tijelima.

Senka Sekulić Rebić (Babe!) upozorila je na posebno teško stanje u ruralnim dijelovima gdje su potrebe žena jako zanemarene, a nasilje nad njima je veliko. Zato je izuzetno važno da na lokalnoj razini zastupljenost žena bude veća, kako bi se moglo adekvatno odgovoriti na te probleme, ustvrdila je.