Svečanostikoju je organizirao Savez antifašista Bosne i Hercegovine prisustvovaoje član Predsjedništva BiH Željko Komšić. Za one koji o AVNOJ-u nisuučili u školi, podsjetimo da je Prvo zasjedanje AVNOJ-a održano 26. i27. studenog 1942. u Bihaću.

Na Drugom zasjedanju, 29. i 30. studenog 1943. godine, u Jajcu jedonesena odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta oslobođenjaJugoslavije, s funkcijama privremene vlade. Odobren je nacrt ustava ouređenju buduće Jugoslavije na federativnoj i demokratskoj osnovi, uzpriznavanje prava svim njenim narodima. Tako je bila rođena novajugoslavenska država. Narodna skupština je 29. studenog 1945.proglasila Federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. Jugoslavija jepostala federativna zajednica šest republika.