bespovratna sredstva EU

Ministarstvo kulture dijeli kulturnjacima i kreativcima preko 33 milijuna eura: Kako do novca?

01.03.2024 u 14:59

Bionic
Reading

Ministarstvo kulture i medija objavilo je privremeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz područja Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija koji se financiraju iz projekta EU Next Generation

S ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom kao i za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, Vlada je u Nacionalni program oporavka i otpornosti uključila reformu koju će provoditi Ministarstvo kulture i medija usmjerenu jačanju poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija pod nazivom 'Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora', izvijestilo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 33.180.702,10 eura, a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Prijavitelji moraju osigurati sufinanciranje projektnih aktivnosti, u intenzitetu ovisnom o vrsti potpore koju potražuju. Poziv je podijeljen u dvije grupe: U grupi A prihvatljivi prijavitelji su: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi i umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR. U ovoj grupi planirana je dodjela državnih potpora te potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Natječajna dokumentacija za Grupu A Poziva dostupna je ovdje.

  • +14
Josipa Lisac na Tvrđavi sv. Mihovila, jednoj od šibenskih kulturnih lokacija obnovljenih uz pomoć EU novca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Valerio Baranovic

U grupi B prihvatljivi prijavitelji su: fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, trgovačka društva i ustanove u kulturi. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR. U grupi B planirana je dodjela potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Natječajna dokumentacija za Grupu B Poziva dostupna je ovdje.

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 1. travnja 2024 u 8:00.

Obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. svibnja 2024. u 16:00.