komentar

Senada Šelo Šabić

Senada Šelo Šabić radi kao viša znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz područja vanjske politike i međunarodnih odnosa. Senada ima doktorat iz političkih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci, kao i dva magisterija – iz međunardonih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u. Od 2012. glavna je urednica znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review. Članica je Upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku.

KOMENTAR SENADE ŠELO ŠABIĆ

KOMENTAR SENADE ŠELO ŠABIĆ

Putinovske metode pritiska na BiH: Hrvatska ne može mijenjati zakone u drugim državama! Treba se povući dok se ne posvađa sa svima

1 / 4