Komentar

Senada Šelo Šabić

Senada Šelo Šabić radi kao viša znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Njezini istraživački interesi uključuju teme iz područja vanjske politike i međunarodnih odnosa. Senada ima doktorat iz političkih znanosti s Europskog sveučilišnog instituta u Firenci, kao i dva magisterija – iz međunardonih odnosa sa Sveučilišta u Zagrebu i iz mirovnih studija sa Sveučilišta Notre Dame u SAD-u. Od 2012. glavna je urednica znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review. Članica je Upravnog odbora Foruma za vanjsku politiku.