komentar

Péter Ratatics

Péter Ratatics na dužnost predsjednika Uprave Ine dolazi s dužnosti izvršnog potpredsjednika Usluga kupcima MOL Grupe i operativnog direktora MOL-a Mađarska. Diplomirao je na Fakultetu za financije Sveučilišta Corvinus u Budimpešti te se specijalizirao za tržišta kapitala. G. Ratatics započinje svoju karijeru 2007. kao stručnjak za trgovinu plinom i poslovni razvoj u MOL-u, a zatim je 2009. imenovan voditeljem savjetodavnog tima Izvršnog odbora. Između 2009. i 2010. također je obnašao dužnost voditelja Organizacijskog razvoja i upravljanja procesima, a od 2010. do 2011. voditelja Usluga upravljanja. Od 2011. godine radio je kao potpredsjednik Korporativnog centra u kojemu je bio odgovoran za područje ljudskih resursa.

Tijekom 2015. i 2016. bio je odgovoran za aktivnosti nabave, ulaganja i komunikacija MOL Grupe kao viši potpredsjednik Korporativnog centra. Bio je član Uprave Ine u razdoblju od 2011. do 2018. godine. Bio je potpredsjednik Nadzornog odbora FGSZ-a (Prijenos prirodnog plina) od 2012. do 2021. te član Uprave IES-a od 2013. do 2019. Predsjednik je Uprave MOL Fleet Holding Kft-a od 2017., predsjednik Uprave MOL Ingatlankezelő Kft-a i predsjednik Uprave MOL Ingatlan Holding Kft-a od 2018. Predsjednik je Mađarske udruge mineralnih ulja od 2018. te predsjednik Nadzornog odbora TIFON d.o.o. od veljače 2019. Također, od travnja 2019. obnaša dužnost člana Upravnog odbora kompanije Magyar Telekom.

Péter Ratatics

Péter Ratatics

Prvi čovjek Ine: Regulacija cijena i dodatni porez utječu na naše razvojne planove