traje tri godine

U Saponiji potpisan novi kolektivni ugovor

10.06.2021 u 15:17

Bionic
Reading

U sjedištu Saponije u četvrtak potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike Saponije d.d.koji stupa na snagu 01. srpnja i vrijedit će tri godine. Za Saponiju novi Kolektivni ugovor potpisala je predsjednica Uprave Dajana Mrčela, a u ime Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala ugovor je potpisao predsjednik sindikata Željko Klaus.

Nakon prestanka važenja dosadašnjeg Kolektivnog ugovora za dioničko društvo Saponia, u razdoblju pregovaranja i usuglašavanja predstavnici zainteresiranih strana postigli su sporazum o svim odredbama novog Kolektivnog ugovora.

''Za 750 zaposlenika Saponije prosječna neto plaća po radniku rast će za cca 12 posto, odnosno projicirana masa bruto 2 plaće po novom kolektivnom ugovoru u odnosu na ostvarenje 2020. g. rast će 17 posto''., istaknula je Dajana Mrčela. ''Za dogovoren paket mjera, kojim ćemo unaprijediti položaj radnika Saponije dodatno ćemo uložiti više od 11 milijuna kuna'' navodi predsjednica Uprave.

''Pregovori sindikata i uprave Saponije su bili intenzivni, ali u odličnom ozračju i s istim ciljem. Moram izraziti zadovoljstvo kao predsjednik EKN-a, da  je ovo najveće povećanje neto i bruto plaća u postotku na nacionalnoj razini od početka 2020.godine.'', napomenuo je predsjednik sindikata EKN-a, Željko Klaus.

Povjerenik podružnice Saponije, Željko Grbačić je dodao da je cilj pregovaranja ostvaren jer su povećana materijalna prava radnika te da je za Saponiju ovo najveći pomak od početka kolektivnog pregovaranja.

''Osobno mi je najvažnije da smo s novim modelom povećali primanja za radnike Saponije s najmanjim plaćama te od sada nitko neće imati plaću manju od minimalne'', napomenula je  Dajana Mrčela prilikom potpisivanja ugovora.

Novi Kolektivni ugovor odraz je kvalitetnog dijaloga imeđusobnog poštovanja socijalnih partnera,a prigodom postizanja sporazuma o odredbama Kolektivnog ugovora strane su uvažile gospodarske prilike u okruženju, poslovne rezultate Saponije i potrebu za osiguravanjem socijalne sigurnosti radnika te motiviranje radnika da ostanu raditiu Saponiji. Odredbe novog Kolektivnog ugovora usklađene su sa Zakonom o radu, a zadržan je nivo stečenih prava radnika Saponije d.d.

Uprava Saponije potvrđuje svoju odgovornost kao poslodavca i spremnost na socijalni dijalog. ''U Saponiji smo uvijek isticali da  su zaposlenici naša najvažnija karika za uspješan rad i razvoj kompanije te nam je želja da su zadovoljni svojim radnim mjestom i okruženjem u kompaniji. Kao poslodavac koji brine o zadovoljstvu svojih zaposlenika i želi da ostanu raditi u kompaniji želimo biti pozitivan primjer drugim kompanijama u lokalnoj zajednici, ali i na nacionalnom i regionalnom tržištu'',  istaknula je predsjednica Uprave Saponije Dajana Mrčela.