PRIPREMITE SE

Što se promijenilo s prijavom poreza?

04.01.2013 u 11:25

Bionic
Reading

Bliži se vrijeme podnošenja poreznih prijava. U samom Zakonu o porezu na dohodak došlo je do nekoliko promjena iako dio njih nije izravno vezan za samo podnošenje prijave, piše Novi list

Novost je da je s 1. ožujka 2012. promijenjen osobni odbitak, koji je tako s dotadašnjih 1.800 kuna mjesečno povećan na 2.200 kuna mjesečno, a za umirovljenike sa 3.200 na 3.400 kuna mjesečno.

Osobni odbitak obračunava se tokom godine kod isplata dohotka od strane poslodavca, pa u pravilu ne utječe na prijavu kao takvu, osim ako se nekome tokom godine nije obračunavao na propisan način.

Druga promjena Zakona odnosi se na oporezivanje isplate dividende i udjela u dobiti od 12 posto, no ni to nije bitno u smislu povrata ili uplate po prijavi, jer se već kod svake isplate dividende mora obračunati i porez, pa se i tu pretpostavlja da je to već učinjeno.

No ako netko dobrovoljno podnosi poreznu prijavu u slučaju da želi iskoristiti 12.000 kuna umanjenja porezne osnovice za primitke od dividendi i udjela u dobiti, mora navesti sve dohotke, što je i do sada bio slučaj, piše Novi list

Treća promjena u sklopu lanjskih izmjena Zakona o porezu na dohodak je to da su sada poreznu prijavu obvezni podnijeti svi građani koji primaju dohotke iz inozemstva, pa i umirovljenici s inozemnim mirovinama, koji su ranije bili isključeni iz te obveze.

Dakle, poreznu prijavu su obvezni podnijeti građani koji primaju inozemni dohodak, bilo da je riječ o inozemnoj plaći ili mirovini, potom građani koji ostvaruju dohodak od plaće kod dva ili više poslodavaca, ili pak dohodak od samostalne djelatnosti, te pomorci.

Ako netko prima plaću od nesamostalnog rada uz autorske honorare, nije obavezan podnijeti prijavu, piše Novi list.