DRŽAVNE POTPORE

Manje novca za poljoprivredu i brodogradnju

25.09.2013 u 14:17

Bionic
Reading

Ukupno dodijeljene državne potpore 2012. iznosile su 8,8 milijardi kuna, što je 2,6 posto manje nego u 2011.' pokazuje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koje je ove godine objavljeno znatno ranije nego prethodnih godina

Zbog smanjenih izdvajanja, pao je udjel državnih potpora u BDP-u sa 2,73 na 2,66 posto, kao i državna potpora po stanovniku, koja je u prošloj godini iznosila 2.046,1 kunu, 6,2 kune manje nego 2011. Također, smanjena je državna potpora po zaposlenom sa 6.398,6 kuna na 6.306,4 kune.

'Uz smanjenje nominalne vrijednosti državnih potpora, zbog gospodarske stagnacije nije bitno smanjen njihov udjel u BDP-u. Još uvijek je vrlo visok, bitno viši od prosjeka EU-a i od objektivnih mogućnosti, ali ipak se kreće', komentirala je predsjednica AZTN-a Olgica Spevec.

Potpore sektoru industrije i usluga u 2012. iznosile su 5,25 milijardi kuna, što čini oko 60 posto ukupno dodijeljenih potpora, potpore za poljoprivredu i ribarstvo 3,54 milijarde kuna odnosno 40 posto ukupno dodijeljenih potpora.

Pozitivnom je Spevec ocijenila činjenicu da nakon godina uzastopnog rasta (od 2004.) padaju potpore poljoprivredi i ribarstvu, koje su lani prema 2011. smanjene za oko 700 milijuna kuna ili 16,5 posto.

Prema kategorijama i dalje dominiraju sektorske potpore s udjelom od oko 60 posto, ali je uočljiva promjena strukture u korist tzv. horizontalnih potpora koje se dodjeljuju tvrtkama za programe poboljšanja konkurentnosti.

Unutar sektorskih potpora, najviše novca dodijeljeno je sektoru prometa u iznosu od 1,59 milijardi kuna (14 posto više nego 2011.). Za usluge javnog radiotelevizijskog emitiranja (TV pretplata) dodijeljeno je 1,19 milijardi kuna (+2 posto). Najviše su smanjene potpore brodogradnji (sa 1,25 milijardi na 499,4 milijuna kuna).

Spevec je napomenula da se u narednim godinama opet očekuje rast potpora za brodogradnju s obzirom na to da je u procesu restrukturiranja brodogradilišta odobreno 2,8 milijardi kuna potpora koje će se realizirati u 2013. i 2014. godini.


U strukturi horizontalnih potpora najviše novca dodijeljeno je malim i srednjim poduzetnicima – 703,3 milijuna kuna, dvostruko više nego 2011. Osjetno su porasle i potpore za zapošljavanje i kulturu. Oko 470 milijuna kuna potpora dodijeljeno je na regionalnoj i lokalnoj razini što je znatno manje nego ranijih godina. Smanjene su i potpore za istraživanje i razvoj, usavršavanje i razvoj širokopojasnih mreža.

U idućim godinama za očekivati je da će u tim horizontalnim potporama rasti udio sredstava koja će se dobivati iz EU fondova, a smanjivati nacionalne potpore, što bi trebalo imati i pozitivan učinak na državni proračun.

Prema instrumentima dodijele potpora u 2012., najčešći instrument bile su subvencije s udjelom od 72 posto, slijede jamstva s udjelom od 10,2 posto, porezne olakšice (8,6 posto), povoljni krediti (6,9 posto) te potpore putem udjela u vlasničkom kapitalu (2,3 posto).