TPORTALOV VODIČ

Krećete u poduzetničke vode? Evo kako izvući maksimalan poticaj od države

06.05.2024 u 07:21

Bionic
Reading

Ako razmišljate o pokretanju biznisa, državni poticaji za samozapošljavanje mogu vam olakšati prve poduzetničke korake. Provjerili smo tko ima pravo na financijsku potporu, koje uvjete trebate ispuniti i koliko novca možete dobiti za pokretanje pojedine djelatnosti

Prošle godine su državnu potporu za pokretanje posla dobila 5434 poduzetnika početnika, a trenutno je oko 11.000 aktivnih korisnika ove poticajne mjere.

Bespovratna novčana potpora za samozapošljavanje dostupna je svakoj nezaposlenoj osobi prijavljenoj Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Za osnivanje i započinjanje poslovanja možete dobiti do 20.000 eura, a dodatnu potporu, do 7000 eura, možete ostvariti ako ste povratnici u Hrvatsku ili ako se selite u nerazvijena područja države.

Ako zadovoljite tražene uvjete, s HZZ-om potpisujete dvogodišnji ugovor. U prvih 12 mjeseci morate iskoristiti i opravdati dobivena sredstva, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Najviše potpore za zelenu i digitalnu industriju i građevinu

Potpore se dodjeljuju samo za prihvatljive djelatnosti, pri čemu su određene tri kategorije djelatnosti prema visini potpore.

Najviša potpora, u visini do 15.000 eura, dodjeljuje se poduzetnicima koji pokreću biznis u pojedinim sektorima prerađivačke industrije (odjeljci od 25 do 33) i građevinarstva.

U drugoj skupini su djelatnosti informacija i komunikacija te prerađivačke industrije (odjeljci od 10 do 24) s potporom do 10.000 eura, a u trećoj niz uslužnih djelatnosti s potporom do 7000 eura.

Djelatnosti za koje se ne može dobiti potpora

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Ako vaš posao udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, možete dobiti uvećan iznos potpore – za prvu skupinu djelatnosti do 20.000 eura, za drugu do 15.000 eura, a za treću do 10.000 eura.

Uvjet je da većinski dio prihoda (više od 60 posto) ostvarujete proizvodnjom zelenih proizvoda i/ili pružanjem zelenih usluga ili većinski dio prihoda ostvarujete proizvodnjom visokotehnoloških proizvoda ili pak pružanjem ICT usluga.

Financijsku potporu ne možete ostvariti za većinu djelatnosti iz područja trgovine, poljoprivrede, financija i osiguranja, turizma i ugostiteljstva te poslovanja nekretninama.

Ništa bez poslovnog plana i troškovnika

Glavni kriterij koji trebate zadovoljiti za dodjelu potpore je izrada poslovnog plana, iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja financijski isplativa i dugoročno održiva.

U okviru poslovnog plana potrebno je navesti sve troškove koje planirate financirati iz potpore.

Pritom treba naglasiti da se potpora dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja. Fiksni iznos potpore unaprijed je određen u visini od 5000 eura. Dodjeljuje se za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Varijabilni iznos potpore pravda se troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan. U prihvatljive troškove koje pokriva varijabilni dio potpore ulaze kupnja dugotrajne opreme neophodne za obavljanje djelatnosti, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupnja novih prijevoznih sredstava, franšiza i sl.

Predaja i ocjenjivanje zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu potpore predaju se putem sustava e-Građani najkasnije do 30. rujna tekuće godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Zahtjevi se ocjenjuju po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, a donji prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva je 65 bodova.

 • +3
Za pokretanje građevinskog biznisa možete dobiti najvišu potporu Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Obveze nakon odobravanja potpore

Potpora se isplaćuje jednokratno, na račun poslovnog subjekta, u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Nakon isplate potpore dužni ste najmanje 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.

Varijabilni iznos potpore trebate namjenski utrošiti tijekom prve godine poslovanja, sukladno odobrenom troškovniku. Dokaze o utrošku trebate dostaviti u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.

Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.

U razdoblju od 24 mjeseca morate ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja djelatnosti u iznosu od najmanje 50 posto dodijeljenog iznosa potpore. To morate dokazati službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju Fini ili Poreznoj upravi.

Opremu koju ste sufinancirali sredstvima iz potpore morate na odgovarajući naziv označiti informativnom pločom ili naljepnicom.

 • +20
Za ugostiteljsku djelatnost ne možete dobiti potporu Izvor: Cropix / Autor: Duje Klaric

Što ako ne ispunite obveze?

U slučaju nepoštivanja navedenih obveza morat ćete djelomično ili u cijelosti vratiti isplaćenu potporu, uvećanu za zakonsku zateznu kamatu.

Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore morat ćete vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka.

U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta prije isteka 24-mjesečnog razdoblja dužni ste vratiti ukupno isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu ako je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju.

Ako je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, dužni ste vratiti ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50 posto fiksnog iznosa isplaćene potpore.

Detaljne upute s kriterijima odobravanja i načinom korištenja potpora za samozapošljavanje u 2024. godini dostupne su ovdje.

sve osim nogometa

Učitavanje...