POREZNA REFORMA

Konačni obračun: Izračunali smo koliko će zaista rasti plaće od 2024.

27.10.2023 u 05:55

Bionic
Reading

U sklopu novog kruga porezne reforme većina gradova usvojila je nove stope poreza na dohodak koje će se primjenjivati od početka nove godine. Provjerili smo koliko će rasti plaće zaposlenima u najvećim gradovima nakon ukidanja prireza

Novim poreznim rasterećenjem Vlada je ukinula prirez jedinicama lokalne samouprave, podigla osobni odbitak na 560 eura te preuzela dio troška uplate mirovinskih doprinosa za građane s nižim plaćama. Istovremeno, prepustila je gradovima i općinama da sami određuju visinu poreza na dohodak unutar određenog raspona.

Općine i gradovi mogu odlučiti o novim stopama poreza na dohodak na način da dosadašnja niža stopa poreza na dohodak (20 posto) bude u rasponu od 15 do 23,6 posto, a viša stopa (30 posto) od 25 do 35,4 posto.

Fleksibilizacijom poreznih stopa država je omogućila lokalnim jedinicama da vode aktivniju poreznu politiku. S obzirom na ukidanje prireza, većina velikih gradova odlučila se za podizanje poreznih stopa da bi kompenzirala gubitak.

Neki gradovi su odlučili zadržati postojeće stope poreza, a manjak od prireza kompenzirati podizanjem drugih nameta (porez na iznajmljivanje, porez na kuće za odmor i sl.).

Ima i gradova koji će dodatno smanjiti porezno opterećenje. Primjerice, Bjelovar i Sveta Nedjelja, gradovi koji su već ukinuli prirez, odlučili su se za dodatno rezanje poreza na dohodak.

Poreznim rasterećenjima najviše će profitirati osobe s najnižim primanjima s obzirom na uvođenje olakšice za mirovinski doprinos.

I većina zaposlenih s višim plaćama može očekivati povišicu s obzirom na povećanje osobnog odbitka, ali konkretni iznos ovisi o odlukama lokalnih čelnika. Izračunali smo kako će se kretati plaće u deset najvećih gradova koji su donijeli odluku o visini poreznih stopa na dohodak.

Informativni izračun obuhvaća četiri kategorije plaća (840, 1000, 1500 i 2000 eura bruto) za osobu bez uzdržavanih članova te s jednim i dvoje djece.

Za izračun smo koristili kalkulator portala Ucenici.com, pomoću kojeg možete provjeriti kako će se porezne izmjene odraziti na vašu plaću.

Nakon što je Vlada podigla iznos minimalne bruto plaće od 1. siječnja 2024., očekivana povišica za ljude u toj kategoriji više neće biti 45 eura, nego će biti nešto niža.

U kategorijama viših plaća najbolje će proći stanovnici Osijeka, Velike Gorice, Karlovca i Šibenika, gradova koji su zadržali poreznu stopu od 20 posto. Njima će plaće rasti u rasponu od 20 do 40 eura, ovisno o broju uzdržavanih članova.

S druge strane, najmanje će rasti plaće zaposlenima u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu, gradovima koji su značajno podigli stopu poreza na dohodak.