REAKCIJA FINE

Izvješća koja se dostave Internetom ne naplaćuju se

06.06.2013 u 16:14

Bionic
Reading

Iz Fine su reagirali na članak 'Fina uvela novi namet u strahu od Linića' koji smo prenijeli iz Poslovnog dnevnika

'Obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za sva trgovačka društva propisana je Zakonom o računovodstvu i na snazi je od 1. siječnja 2008. g. Na temelju Zakona doneseno je nekoliko podzakonskih akata, te je 2009. g. donesen i Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Pravilnik o vrstama i visini naknada, NN br. 12/09). Temeljem ovoga Pravilnika naknada za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije koju su poduzetnici dužni predati naplaćivala se iz sredstava državnoga proračuna.

Pravilnik je bio na snazi do 1. siječnja 2012. g., kada je prema odluci Ministarstva financija, koje je vlasnik Registra godišnjih financijskih izvještaja kojega vodi Financijska agencija, donesen i stupio na snagu novi Pravilnik o vrstama i visini naknada (NN br. 12/11). Temeljem novoga Pravilnika, iz sredstava državnoga proračuna podmiruje se naknada za javnu objavu GFI-a i ostale obvezne dokumentacije koji su u potpunosti dostavljeni putem Internet aplikacije. Poduzetnici koji GFI i drugu dokumentaciju za javnu objavu dostave na jedan od klasičnih načina dostave (papir ili e-medij), na šalter u Finu, naknadu za javnu objavu plaćaju sami

Iz navedenoga je razvidno da se ne radi o novom nametu kojega je 'uvela Fina', već se radi o naknadi propisanoj Pravilnikom koji je u primjeni od 1. siječnja 2012. g. Također ne stoji ni tvrdnja da poduzetnici koji izvještaje za javnu objavu dostave putem Internet aplikacije plaćaju naknadu za javnu objavu, već ukoliko je dokumentacija u potpunosti dostavljena na navedeni način, naknada se podmiruje iz sredstava državnoga proračuna.

Također, želimo napomenuti da se usluga javne objave godišnjih financijskih izvještaja naplaćivala i prije 2008. g. kada su obveznici izvještaje morali objavljivati u nekom od javnih glasila, stručnih časopisa, s tim da su obveznici javne objave plaćali naknadu u iznosu od minimalno 1.000 do 3.000 kuna.

Usklađivanjem računovodstvenih propisa RH s propisima EU ( I. i IV. Direktiva), Zakonom, koji je u primjeni od 2008. g., propisana je javna objava GFI-a i sukladno tome odgovarajuća naknada definirana podzakonskim aktima. Naknadu za javnu objavu GFI-a naplaćuju i druge zemlje u okruženju i članice EU i to u većim iznosima no što je propisana naknada u RH. Primjerice, cijena javne objava GFI-a u Sloveniji kreće se od najniže 285 do najviše 713 kn, dok se u Hrvatskoj za dio poduzetnika javna objava financira iz sredstava državnoga proračuna, a cijena koju plaćaju sami poduzetnici kreće se od 160 do 350 kn.

U tekstu se navodi još jedna netočna informacija, i to: 'Od početka ove godine dio tvrtki nema izbora - zakonski mora godišnje izvješće dostaviti u elektroničkom obliku na javnu objavu'. Naime, u načinu predaje GFI-a i ostale dokumentacije za javnu objavu u Finu nije bilo promjena u odnosu na prethodne godine te poduzetnici izvještaje, osim putem Internet aplikacije, mogu dostaviti osobno u bilo koju poslovnu jedinicu Fine ili putem pošte. Obveznost dostave u elektroničkome obliku odnosi se na predaju poreznih prijava koje obveznici PDV-a dostavljaju Poreznoj upravi,' stoji u priopćenju Fine.