DEMOGRAFSKE MJERE

Istražili smo koji gradovi najviše potiču mlade obitelji s djecom

09.08.2018 u 06:35

Bionic
Reading

Kako bi potaknuli demografsku obnovu, u gradu Vrbovskom u Gorskom kotaru odlučili su s po 100.000 kuna subvencionirati kupnju deset kuća na području grada. No to nije usamljen slučaj, slične demografske mjere poduzimaju se i drugim sredinama. Provjerili smo koji hrvatski gradovi pružaju najveće potpore za motiviranje i zadržavanje mladih obitelji

Većina demografskih mjera lokalnih jedinica vezana je uz potpore za djecu. Kako bi potaknule rađanje djece, većina gradova i općina uvela je novčane naknade za novorođenčad.

Za prvo i drugo novorođeno dijete najčešće se isplaćuje do 4.000 kuna, a za treće, i svako sljedeće rođeno dijete naknade se penju i do 130.000 kuna. Među lokalnim jedinicama s izrazito visokim potporama za novorođenčad ističu se općina Sali i gradovi Opatija, Pag, Vis i Zagreb.

U općini Sali na Dugom otoku za svako rođeno dijete roditelji dobivaju čak 60 tisuća kuna. Opatija se ističe po visokoj naknadi za prvo i drugo dijete (10.000 i 15.000 kuna) kuna, a Vis isplaćuje najviše potpore za treće i svako iduće novorođenče, čak 176.600 kuna za treće dijete (20.000 kuna jednokratno, 129.600 kuna je stalna mjesečna pomoć do djetetove desete godine života, a 27.000 kuna je potpora za jaslice i dječji vrtić), a svako iduće dijete dobiva 10 tisuća kuna više.

Velikodušni prema bebama su i u Komiži, gdje uz visoke jednokratne naknade za novorođenčad isplaćuju i stalnu mjesečnu naknadu od 1.000 kuna za treće i svako naredno dijete do navršene desete godine života.

Kada je riječ o predškolskom sustavu, većina gradova i općina sufinancira boravak u vrtiću. Obično je visina potpore vezana uz socijalni status i broj djece.

Najdalje su u potporama otišli Umag i Vrlika, u kojima sva djeca besplatno pohađaju vrtiće. Po visini pokrivanja troškova participacije ističe se Ilok u kojem grad sufinancira rad vrtića s oko 75 posto ili 2.393 kune po djetetu mjesečno, a roditelji trećeg i daljnjeg djeteta ne plaćaju vrtić.

Demografske mjere za školarce obuhvaćaju sufinanciranje troškova udžbenika, prijevoza i smještaja u domovima. Većina gradova i općina sufinancira troškove udžbenika za osnovnu školu. Pritom dvadesetak gradova (Belišće, Đakovo, Ivanićgrad, Komiža, Kraljevica, Našice, Novigrad, Opatija, Orahovica, Rab, Sinj, Sveta Nedjelja, Trilj, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Vrlika, Vukovar, Zagreb) osigurava besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce dok ostali pokrivaju dio troškova uzimajući u obzir socijalni status i broj djece.

  • +5
Roditelji i djeca Izvor: Cropix / Autor: Danijel Bartolic / CROPIX

Uz sufinanciranje novih udžbenika, sve više gradova ogranizira povrat i korištenje postojećih upotrebljivih udžbenika. Programi sufinanciranja srednjoškolskih udžbenika prisutni su u znatno manjoj mjeri, a postoje u Čazmi, Dubrovniku, Kraljevici, Opatiji i Sinju.

Većina jedinica subvencionira školsku prehranu, a neke se, poput Đakova, mogu pohvaliti besplatnim obrocima za učenike u osnovnim školama. Pojedini gradovi i općine osiguravaju besplatan prijevoz učenika i studenata.

Hvalevrijedna mjera je i dodjela stipendija, studentskih kredita ili jednokratnih novčanih naknada učenicima srednjih škola i studentima. Učeničke i studentske stipendije dodjeljuju se uglavnom za deficitarna zanimanja. Kreću se 400 do 1.000 kuna mjesečno i ovise o  socijalnom statusu i uspjehu polaznika.

Zanimljivo je da su među demografskim mjerama najmanje zastupljene one vezane za stanovanje. Tek dvadesetak od 128 gradova nudi potpore za stambeno zbrinjavanje. Najčešće je riječ o osiguranju povoljnih stanova za kupnju ili najam iz programa poticajne stanogradnje (POS) ili o dodjeli gradskih stanova socijalno ugroženim obiteljima i obiteljima s većim brojem djece.

Neki gradovi (Našice, Slavonski Brod) pomažu mladim obiteljima u gradnji kuća dodjelom gradskog zemljišta ili oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa.

Dokument: "Demografske mjere - gradovi"

Među navedenim mjerama, najava gradonačelnika Vrbovskog da će s po 100.000 kuna subvencionirati kupnju kuće predstavlja svojevrsni presedan.

Pojedini gradovi i općine sufinanciraju i troškove zdravstvenih usluga vezanih za djecu. Najčešće se financijski pomaže rad logopeda i pedijatara te programi za djecu s teškoćama u razvoju.

Dokument: "Demografske mjere - općine"

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nedavno je objedinilo podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i područne samouprave. Baza podataka sadrži  evidenciju o tome koje županije, gradovi i općine osiguravaju i koliku naknadu za novorođenčad, tko nudi besplatne vrtiće ili subvencionira cijenu, tko plaća javni prijevoz učenicima i studentima i sl.

Iz ministarstva Nade Murganić poručuju da objedinjavanje podataka služi kako bi se  učinkovitije koordinirale demografske mjera na razini država i lokalnih jedinica te da bi se potaknule sve jedinice na osmišljavanje i provedbu novih poticajnih mjera.