tražena roba

Zagrebačkoj Čistoći konačno stižu novi kamioni. Skuplji su od predviđenog, doznali smo cijene

29.03.2023 u 20:25

Bionic
Reading

Osam mjeseci od raspisane javne nabave i pola godine nakon što su otvorene pristigle ponude Grad Zagreb je sklopio prvi ugovor za nabavku kamiona Čistoće putem financijskog leasinga. Riječ je, podsjetimo, o nabavi procijenjenoj na 3,37 milijuna eura bez PDV-a za 15 kamiona te podijeljenoj u četiri grupe

Jedini sklopljen ugovor za sada je u drugoj grupi, u kojoj su se tražila četiri kamiona s potisnom pločom od 12 kvadratnih metara. Procijenjena vrijednost nabave bila je 810 tisuća eura bez PDV-a, a sklopljen je ugovor na 940 tisuća eura (bez PDV-a) s BKS Leasingom, koji je jedini i dao ponudu.

Tko je proizvođač kamiona, čiju i kakvu nadogradnju ima, iz dostupne dokumentacije nije vidljivo, osim što je otprije poznato da je Čistoća tražila da svi kamioni budu narančaste boje.

Iako je u prvotnoj varijanti nabave bilo predviđeno da razdoblje financiranja svih kamiona bude 84 mjeseca uz nepromjenjivu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja leasinga, nakon čega kamioni prelaze u vlasništvo Čistoće, tijekom postupka je na traženje jednog od ponuđača, zbog, kako je obrazloženo, neizvjesnosti na tržištu kapitala, nepromjenjiva kamatna stopa postala promjenjiva i vezana uz tromjesečni EURIBOR.

U tri preostale grupe pristigle su ponude BKS Leasinga, UniCredit Leasinga i Mobil Leasinga, no hoće li se kamioni od odabranih ponuđača i nabaviti, ovisit će o tome kako će se razriješiti izjavljene žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Naime UniCredit se žalio na prvu i četvrtu, a Mobile Leasing na prvu, treću i četvrtu grupu.

U prvoj se nabavljalo šest kamiona s cilindričnim spremnikom od osam kvadratnih metara i procijenjene nabavne vrijednosti 1,31 milijun eura bez PDV-a, a ponude su dale sve tri leasing kuće. Odabrana je ponuda BKS-a od 1,35 milijuna eura kao najpovoljnija dok je ponuda Mobil Leasinga u ovoj, kao i u dvije prestale grupe odbačena jer nije bila u skladu s dokumentacijom o nabavi.

U trećoj grupi Grad je nabavljao tri kamiona s potisnom pločom od 20 kvadratnih metara, procijenjene nabavne vrijednosti 737 tisuća eura. Stigle su ponude UniCredita i Mobile Leasinga i odabrana je UniCreditova od 906 tisuća eura.

U zadnjoj grupi tražena su dva kamiona s cilindričnim spremnikom od 20 kvadratnih metara, procijenjene nabavne vrijednosti 518 tisuća eura. Sve spomenute leasing kuće dale su ponudu, a odabrana je BKS-ova od 532 tisuće eura.

Kao ni za grupu za koju je sklopljen ugovor, tako ni za tri preostale, u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) nisu vidljivi proizvođači ponuđenih kamiona te čiji i kakav tip nadogradnje imaju. Ono što je poznato je rok isporuke te on iznosi 360 dana od sklapanja ugovora.

Dok ne dođu novi, Čistoća skuplja otpad svojim starim i polovnim kamionima koje je uzela u najam.

Odbijene žalbe UniCredita i Mobile leasinga

Dan nakon objave teksta na tportalu DKOM je objavio da je odbio žalbu Unicredita kao neosnovane za obje grupe na koje su se žalili, dok je Mobil leasing odustao od žalbe za grupe tri i četiri dok im je žalbu za prvu grupu DKOM odbacio. Na odbijene žalbe ponuđači se ne mogu žaliti, ali mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave Rješenja na internetskim stranicama DKOM-a