poslano u sabor

Vlada odlučila: Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pripaja se Ministarstvu graditeljstva

08.02.2023 u 13:25

Bionic
Reading

Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave kojima se predlaže da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzme poslove i namještenike Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje.

Predloženim izmjenama, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica na sjednici Vlade u srijedu, mijenjaju se odredbe o djelokrugu Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine koje preuzima poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

"Ovim će izmjenama poslovi državne uprave koji se odnose na obnovu biti u djelokrugu jednog tijela državne uprave, što za cilj ima svakako ubrzavanje svih procesa vezanih uz obnovu i u konačnici njezini završetak", rekao je.

Također, izmjenama se predlaže da Ministarstvo financija preuzme dosadašnje poslove Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za Hrvatsku.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tako bi preuzelo poslove, prava i obveze Središnjeg državnog ureda, kao i državne službenike i namještenike zatečenih na obavljanju preuzetih poslova, a Ministarstvo financija preuzelo bi, pak, poslove prava i obveze Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog interesa za državu, kao i državne službenike i namještenike.