POGLEDAJTE POPISNICU

Sve što trebate znati o popisu stanovništva

popis stanovništva 2011.

popis stanovništva 2011.

Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Diljem Hrvatske 1. travnja počinje popisivanje stanovništva. Kako bi se građani pripremili za ovaj najveći istraživački pothvat u Hrvatskoj, Državni zavod za statistiku objavio je odgovore na najčešća pitanja

Prije samih pitanja i odgovora ističemo nekoliko korisnih informacija. Upitnik odnosno upisnica sadrži 45 pitanja, na koja ste dužni odgovoriti, budući da će se svako odbijanje davanja podataka, kao i netočni ili nepotpuni podaci smatrati prekršajem kažnjivim s 300 do 800 kuna.

Koja vas pitanja očekuju u popisnici, možete pogledati ovdje

Za razliku od posljednjeg popisa stanovništva 2001, ove godine će se od vas tražiti OIB ili broj osobne iskaznice, namjeru prisutnosti ili odsutnosti iz mjesta popisa, a pitanja će obuhvatiti i informatičku pismenost te pripadnost bračnim, izvanbračnim ili istospolnim zajednicama. Podaci, poput onih o spolu, mjestu i godini rođenja, nacionalnosti, vjeroispovijesti, obrazovanju, prihodima, stambenim uvjetima te vlasništvu nad nekretninama ostaju isti kao i na prethodnim popisima.

Kada će se provesti popis 2011?

Popis će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011, prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom popisa. U Republici Hrvatskoj, kao i u većini europskih zemalja, provodi se svakih 10 godina, a popisuju se tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanovi.

Prema zadnjem popisu iz 2001, Hrvatska je imala 4.437.460 stanovnika, od toga 2.135.900 muškaraca i 2.301.560 žena. U odnosu na 1991. broj stanovnika bio je manji 2,9 posto, smanjen je i broj privatnih kućanstava, dok je porastao broj stanova.

Zašto će popis 2011. trajati četiri tjedna, a prijašnji su trajali dva tjedna?
Iskustva iz prijašnjih popisa pokazala su da više pozornosti treba posvetiti samom popisivanju jer će popisivač nakon nekoliko početnih dana steći rutinu i veću učinkovitost. Nadalje, uzimajući u obzir da je vrijeme popisivanja dulje, bit će angažirano manje popisivača nego 2001.

Zašto se provode popisi?

Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, kućanstvima, obiteljima i stanovima. Ti su podaci nužni za provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja.

Tko sve sudjeluje u popisu 2011?
Popis 2011. priprema, organizira i provodi Državni zavod za statistiku, a u okviru svojih nadležnosti sudjeluju i Državna geodetska uprava, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa.
Radi pripreme, organizacije i provedbe popisa 2011. osnivaju se i druga tijela: županijska popisna povjerenstva; popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina i popisni centri za područje dijela grada ili općine. Navedena tijela u okviru svojih nadležnosti osnivaju ispostave/popisne centre te predlažu i/ili imenuju sudionike popisa 2011.

Tko će biti obuhvaćen, a tko neće biti obuhvaćen popisom stanovništva?
Popisom će biti obuhvaćeni hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, bez obzira nalaze li se u vrijeme popisa u Hrvatskoj ili inozemstvu. Popisivanje neće obuhvatiti osobe koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, ali su odsutne dulje od jedne godine. Neće biti obuhvaćeni ni oni koji imaju boravište u Hrvatskoj kraće od jedne godine i ne namjeravaju dulje od toga ostati, te studenti koji studiraju u inozemstvu. Neće biti obuhvaćeno niti diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, kao ni predstavnici međunarodnih organizacija i tijela te članovi njihovih obitelji koji s njima borave u Hrvatskoj.

Što ako se osoba ne zatekne kod kuće u vrijeme popisa 2011?

Podatke za odsutnu osobu može dati i član kućanstva koji je prisutan i kojem su podaci najbolje poznati. Ako je odsutno cijelo kućanstvo, popisivač će ostaviti obavijest o ponovnom dolasku te broj telefona za kontakt na koji se članovi kućanstva mogu javiti i dogovoriti vrijeme popisivanja. Ako ni to ne bude moguće, popisivač će ostaviti obavijest da se kućanstvo dođe popisati u obližnji popisni centar te adresu popisnog centra.

Kako ćemo znati da u svoj dom puštamo popisivače, a ne neke sumnjive osobe?
Radi identifikacije i onemogućavanja eventualnih zloupotreba, svaki popisivač imat će sa sobom ovlaštenje kojim dokazuje svoj status. Također, svaki će popisivač sa sobom nositi kovčežić s logom popisa pa će popisivači i tako biti prepoznatljivi građanima.

Jesu li osobni podaci prikupljeni popisom službena tajna?

Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Individualni podaci prikupljeni popisom službena su tajna i kao takvi neće se niti objavljivati niti prosljeđivati bilo kome za bilo kakve svrhe. Podaci popisa prikazivat će se isključivo u skupnom obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja. Zaštita individualnih podataka jamči se Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011, Zakonom o službenoj statistici i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Ako popisivači odaju službene podatke, bit će kažnjeni sa 20 tisuća kuna.

Na temelju kojeg se zakona provodi popis 2011?

Popis 2011. provodi se na temelju Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.), kojim se uređuju sadržaj, priprema, organizacija i provedba popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, obveze državnih i drugih tijela uključenih u popis, prava i obveze građana kao davatelja popisnih podataka te sudionika u provedbi popisa i obradi podataka nakon provedenog popisa, objavljivanje popisnih rezultata i financiranje popisa.

Koliko će sudionika biti angažirano na popisu 2011?

Na popisu 2011. planiran je angažman oko 15.000 popisivača, 2.000 kontrolora, 180 instruktora i 45 koordinatora, koji su prošli obuku i položili test. Također je predviđen angažman od 400 osoba koje će biti angažirane na poslovima obrade podataka nakon samog popisivanja. Sudjelovat će i članovi županijskih popisnih povjerenstava i povjerenstava ispostava te voditelji popisnih centara. Točan broj sudionika ovisit će o prilikama i potrebama na terenu.

Kolika je cijena popisa 2011?
Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine predviđena sredstva za popis 2011. iznose oko 175 milijuna kuna.

Koja se definicija primjenjuje u određivanju ukupnog broja stanovnika RH?

U popisu 2011, u skladu s međunarodnim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primijenit će se koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Prema tom konceptu ukupnim stanovništvom zemlje smatraju se sve osobe koje u toj zemlji imaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto gdje osoba provodi većinu svoga dnevnog vremena bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.).

U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika treba obuhvatiti:

- osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenom mjestu stanovanja barem 12 mjeseci
- osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.
Razdoblje od jedne godine i dulje te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine osnovni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje.

Kako će se popisivati izbjegle osobe u popisu 2011?

U uredbama Europske unije osobe izbjegle iz zemlje ne navode se kao iznimka pa se na njih primjenjuje kriterij odsutnosti od 12 mjeseci i bit će uključeni u ukupan broj stanovnika zemlje u kojoj se nalaze. Taj kriterij, osim zemalja Europske unije, primijenit će i zemlje u regiji. Time se osigurava da te osobe budu uključene u ukupan broj stanovnika samo jedne zemlje. Preciznost u definiciji ukupnog stanovništva osobito je važna u međunarodnom kontekstu zbog usporedbe podataka. Nastoji se izbjeći da iste osobe budu uključene u ukupan broj stanovnika u više zemalja, tako da se osobe koje su prisutne u pojedinoj zemlji godinu dana ili dulje uključuju u ukupan broj stanovnika te zemlje.

Koja je razlika između popisa stanovništva i popisa birača?
Rezultati popisa stanovništva i sadržaj popisa birača ne mogu se poistovjećivati. Individualni podaci koje prikuplja Državni zavod za statistiku tajni su i mogu se koristiti samo za statističke svrhe, pa prema tome ti podaci ne mogu biti korišteni za izradu popisa birača. Razlika postoji i u obuhvatu jer se ukupno stanovništvo RH (a to je statistička definicija), kao i ukupno popisano stanovništvo, razlikuju od popisa birača.

Nadalje, prema članku 37. stavku 2. Zakona o 'opisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, navodi se sljedeće: 'S obzirom na metodologiju popisa utvrđenu ovim Zakonom službeni rezultati popisa stanovništva nisu osnova za uspoređivanje s drugim državnim evidencijama koje se vode o osobnim statusima građana.'

Kad će biti prvi rezultati popisa?

Prvi preliminarni rezultati bit će objavljeni 30. lipnja ove godine, a sadržavat će podatke o ukupnom broju popisanih osoba te ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.

Kako će se popisivači snalaziti na terenu?
Tehničku dokumentaciju, na temelju koje će popisivači jednoznačno moći identificirati protezanje ulica i kućne brojeve, izradila je Državna geodetska uprava. Dokumentacija sadrži skice popisnih krugova koje će i pri eventualno pogrešno označenim ulicama i kućnim brojevima na terenu omogućiti izvršenje popisa.

Što se radi s obrascima kada se unesu svi podaci?
Nakon završetka unosa popisnih podataka na računalni medij, obavljenih kontrola, odnosno osnovne faze obrade popisa 2011. i izlučivanja dijela popisne građe za Hrvatski državni arhiv, prema članku 49. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. obavlja se uništavanje osnovne popisne građe.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!