nakon 20 godina

Predstavljen konačni prijedlog novog zakona o pomorskom dobru, evo što je novo

06.07.2023 u 13:13

Bionic
Reading

Prijedlog novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Vlada je sa sjednice u četvrtak uputila u drugo saborsko čitanje, a očekuje kvalitetnu raspravu s obzirom na zakonske novosti za bolju zaštitu tog općeg dobra i zanimanje građana za tu temu te što se novi zakon donosi nakon 20 godina, poručio je premijer Andrej Plenković

Predstavljajući konačni zakonski prijedlog, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je da su uvažene i primjedbe iz saborske rasprave iz veljače ove godine te su dodatno izmijenjene i detaljnije razrađene odredbe zakona vezano za morske plaže, za pomorske i lučke redare i čuvare zaštićenih dijelova prirode.

"U suradnji s DORH-om dodatno smo razradili i odredbe o upravljanju pomorskim dobrom te granicama tog dobra, a sve s ciljem bolje zaštite i sprječavanja devastacije pomorskog dobra i osiguravanja da pomorsko dobro kao opće dobro uvijek bude dostupno svim građanima RH", naglasio je Butković.

Ocijenio je i da se tim novim zakonskim okvirom daju bolji mehanizmi zaštite pomorskog dobra, uvode veća prava i dužnosti upraviteljima tog općeg dobra, povećava transparentnost u gospodarskom korištenju, osigurava učinkovito upravljanje luka za javni promet i štiti javni interes.

Koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra najdulje na rok od pet godina

Najvećim novostima u prijedlogu tog zakona označio je usklađenje sa zakonom o koncesijama, gdje se mijenja postupak davanja koncesija na pomorskom dobru te se koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može dati na rok najdulje od pet godina.

Ukidaju se i koncesijska odobrenja i uvode dozvole koje daje predstavničko tijelo lokalne samouprave na temelju javnog natječaja, što, kako je istaknuo Butković, do sada nije bio slučaj, i to na rok od dvije do pet godina.

Uloga Vlade

"Vlada će uredbom propisati vrste djelatnosti i minimalne naknade za dodjelu dozvole na pomorskom dobru", najavio je Butković.

Najavio je i osnivanje ustanove za upravljanje pomorskim dobrom, čiju će nadležnost i organizaciju također urediti i Vlada RH posebnim zakonom u roku od dvije godine od donošenja zakona o pomorskom dobru. Kao osnovni cilj te ustanove istaknuo je integralno upravljati te očuvanje pomorskog dobra kao općeg dobra dostupnog svima.

Vlada će posebnom odlukom osnovati i stručni savjet za planiranje i gradnju na pomorskom dobru, koji će imati devet članova i to raznih stručnjaka, a taj će savjet davati suglasnosti na planove za pomorsko dobro jedinicima lokalne samouprave.

  • +14
Sjednica Vlade Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek

Novi zakonom se uvodi i pojam ekološke štete i odgovornosti za nju, a odnosi se na svako uništenje mora i morske obale te morskog eko sustava, uništenje obale i mora i slično, a jasnije se definiraju kriteriji te postupak predlaganja granice pomorskog dobra, koja obuhvaća pojas kopna uz more.

Novosti su i oko definiranja plaža, sidrišta i privezišta na pomorskom dobru, pa se tako sada morske plaže dijele na javne, prirodne i uređene te posebne namjene, a hotelskih više nema, rekao je Butković.

"Morske plaže ne smiju se isključiti iz opće upotrebe i moraju biti dostupne svima te se na njima ne smije naplaćivati ulaz. Kako bi se dodatno zadovoljila načela javnog interesa, koncesija za javnu plažu u naselju mora se dati tako da cijela plaža bude dostupna svima na korištenje, a na najviše 40 posto kopnenog i najviše 20 posto morskog dijela plaže koncesionar može obavljati gospodarske djelatnosti za koje mu je koncesija dana", poručio je ministar.

Na prirodnim morskim plažama, pak, nije moguće dati koncesiju, ako je takva plaža izvan građevinskog područa.

Zakonom se definira i da je za uređene morske plaže moguće dati koncesiju na zahtjev za obavljanje gospodarske djelatnosti, na rok najdulje od pet godina.

Lučka tarifa, pomorski i lučki redari

Vlada će odlukom utvrditi vojna područja na pomorskom dobru koja se isključuju iz javne upotrebe i kojima upravlja Ministarstvo obrane, a propisuju se i obveze koncesionara na pomorskom dobru vezano za sport da imaju natjecatelje u tri uzrasne kategorije i drugo.

Uvodi se pravo i dužnost sudjelovanja Ministarstva mora u postupcima izrade i donošenje svih dokumenata i akata oko prostornog uređenja na području pomorskog dobra, kao i dužnosti županijske lučke uprave da sama obavlja lučke djelatnosti, dok se koncesija za obavljanje te djelatnosti daje samo iznimno.

Uvodi se i jedinstvena lučka tarifa te pomorski redari koji nadziru provedbu odluke o redu na pomorskom dobro, kao i lučki redari koji nadziru provedbu reda u lukama otvorenim za javni promet, a definirano je i da nadzor pomorskog dobra u zaštićenim dijelovima prirode provode čuvari zaštićenih dijelova prirode.