ŽRTVA ADMINISTRATIVNE GREŠKE

Nije završila fakultet u sedam dana

22.05.2009 u 18:21

Bionic
Reading

Tragom netočne i nepotpune informacije objavljene na tportalu 22.travnja 2009. godine, koja je, kako se naknadno utvrdilo, nastala kao rezultat administrativne pogreške Veleučilišta u Šibeniku, sukladno zakonskim propisima u nastavku objavljujemo ispravak informacije

Blanka Boljat je 30. rujna 2005. godine obranila diplomski rad u predmetu Menadžment turističke destinacije, s temom 'Hvar kao najatraktivnija turistička destinacija na Jadranu'. Što znači da nije stekla višu stručnu spremu dana 30. svibnja 2005. godine, kako je pogrešno navedeno u tekstu. Tu je činjenicu potvrdilo Veleučilište u Šibeniku, Zaključkom, klasa 2182/1-43-228/09-01,od 28. travnja 2009. godine, donesenom na zahtjev Blanke Boljat. Tim je Zaključkom, naime, ispravljena greška u Rješenju Veleučilišta u Šibeniku, koje je objavljeno u Narodnim novinama.

Blanka Boljat diplomu nije preuzela 30. rujna 2005. godine jer je taj dan obranila diplomski rad, a diploma se, notorno, dodjeljuje na promociji nakon nekog vremena, pa je podatak iz teksta da je taj dan preuzela diplomu pogrešan, što se može vidjeti iz Zaključka, ističe odvjetnik Zoran Perić, kojeg je Boljat ovlastila da je zastupa u sporu.

Točno je jedino da je Blanka Boljat preuzela Potvrdnicu o završetku studija, kao i svi drugi studenti koji su diplomirali, i to po pozivu Veleučilišta da dođe po taj dokument jer on služi kao potvrda za upis u radnu knjižicu dok ne bude uručena diploma, dakle uobičajenoj proceduri jednakoj za sve studente.

Blanka Boljat je slučajna žrtva administrativne pogreške u pisanju s kojom od početka nema nikakve veze, osim što je ni sama nije primijetila, čime je dovedena u situaciju koju ne zaslužuje i za koju dodatno očekuje ispriku Veleučilišta, koju će i tražiti, jer je za ovu situaciju saznala nakon obavijesti Veleučilišta da je učinjena greška.

Ovom prilikom se ispričavamo Blanki Boljat na neugodnostima koje je imala zbog objave teksta u kojem je sugerirano da je u sedam dana završila fakultet.