REAgiranje

Erste Bank: Neovisno o različitim pokušajima opstrukcije rješenja za Spaladium, i dalje smo spremni na dijalog

22.10.2020 u 14:34

Bionic
Reading

Erste&Steiermarkische Bank reagirala je na članak 'Novo otkriće u sporu oko Spaladiuma, ugledni profesor tvrdi: 'Dokazao sam da banke lažu', objavljen na tportalu 21. listopada, odnosno teze Dejana Kružića iznesene u njemu. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti

Referirajući se na neistinite teze iznijete u javnom prostoru, a koje se dotiču navodnih različitih pravnih stajališta u postupcima povezanim s dvoranom Spaladium u Splitu, želimo istaknuti da postoji jasna pravna podloga i analogija u pravnim shvaćanjima unutar struke te, posljedično, dosljednost Erste grupe prilikom poduzimanja pravnih koraka u arbitražnim i sudskim postupcima koji su se vodili ili još uvijek vode u predmetnom slučaju.

Iako Erste banka u Hrvatskoj formalno-pravno nije stranka u predmetnom postupku, već je to Erste Group Bank AG kao njezina matična banka, želimo naglasiti da je u prethodnom, višegodišnjem razdoblju unutar Erste grupe postojala snažna volja te su ulagani veliki napori kako bi se pronašlo adekvatno rješenje za podmirenje nedvojbeno nastalog duga, a sve s ciljem izbjegavanja dodatnih troškova koji neminovno rastu protokom vremena. Nažalost, unatoč svim našim pokušajima, do takvog rješenja do danas nije došlo.

Nadalje, nesporne su činjenice da su kreditna sredstva odobrena i iskorištena za gradnju dvorane Spaladium, da je dvorana pomoću tih sredstava izgrađena i stavljena u funkciju te da se koristi kao javno dobro građana, a da ugovorom preuzete obveze vraćanja dobivenih sredstava po tom kreditu nisu ispunjene. Uz činjenicu da se time u velikoj mjeri narušavaju prava vjerovnika te ujedno nanosi značajna šteta percepciji Republike Hrvatske u očima domaćih i međunarodnih investitora, potrebno je voditi računa i o tome da ukupni troškovi protokom vremena neminovno rastu, a iskorišteni krediti će u konačnici morati biti vraćeni.

Pravorijekom Arbitražnog suda Hrvatske gospodarske komore, čija je nadležnost ugovorena voljom svih ugovornih strana, a koji je donesen jednoglasno, potvrđeni su nadležnost tog sudišta, raskid Ugovora o javno-privatnom partnerstvu temeljem kojeg je izgrađena dvorana Spaladium te, u konačnici, prijenos prava i obveza po predmetnom kreditu na Grad Split. Uvažavamo činjenicu da je u prvostupanjskom postupku nadležni trgovački sud zauzeo suprotan stav, no isto tako vjerujemo da će u drugostupanjskom postupku biti uvaženi argumenti koji će potvrditi pravorijek Arbitražnog suda HGK-a.

Zaključno, neovisno o različitim pokušajima opstrukcije bilo kakvog konstruktivnog rješenja, unutar Erste grupe i dalje postoji snažna volja te spremnost za kvalitetan i konstruktivan dijalog s uključenim stranama, s ciljem pronalaska optimalnog modela za podmirenje nastalog duga i, posljedično, konačnog razrješenja predmetne situacije. Stoga i ovim putem pozivamo sve uključene strane na razgovor, kako bi se u razumnom roku moglo doći do konačnog rješenja, a što bi, prije svega, bilo u interesu građana Grada Splita, ali i cjelokupne društvene zajednice.