IPAK NEMA OPASNOSTI

Cjepivo za sezonsku gripu ipak sigurno

02.10.2012 u 12:40

Bionic
Reading

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) utvrdila je kako je sezonsko cjepivo protiv gripe sigurno za primjenu. Rezultat je to rada stručnog povjerenstva za ocjenu prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv gripe i istraživanja provedenog ljetos na pet pacijenata

Pacijenti su se požalili stručnjacima na sumnju na neurološke nuspojave, točnije na mogućnost pojave Guillain-Barreova sindroma (GBS) nakon primljenog pandemijskog ili sezonskog cjepiva za gripu. Potom je formirano stručno povjerenstvo kako bi ocijenilo utječu li navedene prijave na omjer koristi i rizika cijepljenja cjepivima protiv gripe koja su bila primijenjena u navedenim slučajevima.

U samo dva slučaja utvrđena je moguća povezanost nuspojave GBS-a s primljenim cjepivom, no oba su pacijenta u vrijeme kad su primili cjepivo imali i druge infekcije od kojih je vjerojatnost za razvoj GBS-a i 10 puta veća nego od samog cjepiva.

GBS je, po definiciji, autoimuni poremećaj koji se klinički manifestira kao upalna poliradikuloneuropatija s posljedičnom simetričnom (obostranom) mišićnom slabošću i oslabljenim refleksima u zahvaćenim područjima. Kao nuspojava cjepiva događa se vrlo rijetko, odnosno kod manje od jedne na 10.000 cijepljenih osoba.

'Nakon svih analiza zapravo je samo jedna prijavljena nuspojava vjerojatno povezana uz cjepivo', potvrdio je na medijskoj konferenciji šef Povjerenstva za nuspojave u HALMED-u Darko Krnić

Konačni je zaključak HALMED-a da je sezonsko cjepivo sigurno za primjenu i da se ljudi bez bojazni mogu cijepiti

'Nakon detaljne ocjene pojedinačnih prijava sumnji na nuspojave i sveobuhvatne analize farmakoepidemioloških podataka, Povjerenstvo je ocijenilo da omjer koristi i rizika primjene cjepiva protiv gripe ostaje pozitivan, odnosno da navedene prijave ne utječu negativno na omjer koristi i rizika primjene pandemijskog i sezonskog cjepiva protiv gripe', zaključilo je HALMED-ovo povjerenstvo.