ŽELE SAMO JEDNO

Bad Blue Boysi poslali jasnu poruku Dinamovom predsjedniku Barišiću; ne ispune li se zahtjevi...

09.02.2023 u 16:43

Bionic
Reading

Dok se u Dinamu vodi borba za fotelje, odnosno jačanje pozcija dviju struja, jedne okupljenje oko pravomoćno osuđenog Zdravka Mamića i druge, formirane oko Krešimira Antolića i Mirka Barišića, Bad Blue Boysi zauzeli su jasan stav - oni su za provođenje zakona, odnosno da se Statut kluba uskladi sa Zakonom o udrugama i da nema biranja 'podobnih', već da svi članovi imaju pravo birati većinu svojih predstavnika u Skupštini kluba

Objavu članskog zahtjeva, objavljenih na stranicama navijačke skupine, a koju je podržala i Udruga Dinamo - to smo mi', prenosimo u cjelosti.

Dio članova kluba nadležnim tijelima kluba dostavio je člansko upozorenje u kojem su navedeni minimalni zahtjevi za koje očekujemo da budu ispunjeni u najkraćem mogućem roku.

Ne bude li tako, pokrenuti ćemo niz prosvjednih akcija sve do ispunjenja našeg cilja i izmjena klupskog Statuta.

Izvršnom odboru Građanskog nogometnog kluba Dinamo

n/r Mirku Barišiću, predsjedniku

Maksimirska 128, Zagreb

Od: Članovi GNK Dinamo

PREDMET: članski zahtjevi i upozorenja

Poštovani,

obraćamo Vam se kao članovi Građanskog nogometnog kluba Dinamo (u nastavku; klub), potaknuti događanjima zadnjih tjedana koja, uz sve nepravilnosti unazad više godina, izravno narušavaju rad, ugled i poslovanje našeg kluba, temeljem ovlaštenja koje nam daju odredbe Zakona o udrugama (dalje: Zakon), čl. 42. o unutarnjem nadzoru udruge, kao tijelima koja po čl 41. Statuta kluba, kao Izvršni odbor, rješavaju sporove i sukobe interesa i ima najveće ovlasti u pripremanju i provođenju odluka i akata kluba, te kao Nadzornom odboru, po ovlaštenju koje vam daje čl. 48. Statuta, koji skrbi o poštivanju zakona, Statuta i općih akata Kluba. Obraćamo vam se da pokrenemo sporna pitanja sa zahtjevom da nam pozitivno odgovorite na upozorenje, s obzirom na višegodišnju situaciju sa zakonima neusklađenog rada GNK Dinamo koja je kulminirala trenutnim javnim obračunima i dokumentiranim javnim međusobnim optužbama za nelegalnosti manjine članstva koja ima vlast oko nadležnosti i funkcioniranja kluba, kojima se narušava ugled i sigurnost sadašnjeg i budućeg legalnog poslovanja kluba, napose zbog:

  • odnosa kluba prema svojim članovima koji su, kao zakoniti upravljači vlastitim klubom, u većinskom dijelu od preko 98 posto članstva u bilo kakvom odlučivanju, posebno pravu birati svoje predstavnike kako to traži zakon, zamijenjeni, zakonski kao i statutarno, malom skupinom osoba, te u više navrata, odlukama i općim aktima kluba na različite načine diskriminirani i obespravljeni, zbog čega je klub i trenutno u stanju dvojbene legalnosti tijela, priznato i javnim izjavama rukovodećih osoba
  • netransparentnog poslovanja i po klub razornim, kaznenopravnim, financijskim i poslovnim posljedicama takvog djelovanja, samovoljnih, štetnih i netransparentnih odluka malene skupine osoba u upravljačkim tijelima poput ignoriranja kontinuiranog sukoba interesa na štetu kluba, ili odricanja unaprijed od obeštećenja od bilo koje štete koja je klubu nanesena, prethodnih pokušaja dubioznog preoblikovanja i trenutnih sukoba u klubu u vezi nadležnosti koji dugoročno ugrožavaju svo ključno poslovanje, planove i investicije
  • jednako, i zbog samih višegodišnjih različitih sukoba interesa kod osoba koje su klub vodile i zastupale, te imale višegodišnje i višemilijunske sukobe interesa uz toleriranje i u tome podršku tijela upravljanja kluba, sve nastalo zbog zakonom suprostavljenom ustroju kluba, a rezultiralo štetom po klub u iznosima od više stotina milijuna kn kroz pravomoćne presude, optužnice i postupke koji se trenutno vode pred hrvatskim sudovima, te i od te odgovornosti za od tih kaznenih postupaka višestruko većoj šteti prema ugledu, funkconiranju i pravima članstva kluba

Stoga molimo da odgovorite, kao i da postupite po donjim zahtjevima članova:

da, zbog očuvanja naših članskih prava i izbjegavanja daljnjih štetnih posljedica ovakvog stanja kluba, što hitnije, na izvanrednoj sjednici skupštine Kluba, skupština:

  • - uskladi opće akte kluba sa jasnim i nedvosmislenim zakonskim zahtjevima za demokratski ustroj iz čl. 8. Zakona o udrugama, kao i čl. 16. o upravljanju od strane svih članova, čl. 15. Statuta koji svim članovima daje aktivnu mogućnost sudjelovanja u upravljanju, i čl. 17. Zakona o sastavu skupštine udruge, zbog toga što to obvezno i prisilno zakonsko načelo nije ispunjeno, unatoč kozmetičkim promjenama u procesu kandidiranja (koje se obavlja putem od članova neizabranih povjerenika) jer:
  • – u kandidiranju, te još važnije, i izboru predstavnika za tijela u čl. 31. Statuta niti u kojem obliku ne sudjeluje najveća većina članstva. Kandidira se putem povjerenika koji NISU od članova kluba izabrani predstavnici na bilo kakvim izborima, a kandidati koji odredbu o 5 godina članstva ispunjavaju (što je manjina članstva) te drugi kandidati uopće nisu birani od svog članstva, već prepušteni odluci uprave/Izvršnog odbora da ih odobri, tako da se radi o „pravu izbora“ samo za veliku manjinu ljudi od maksimalno stotinjak članova, uključujući i automatsko članstvo u skupštini za nekolicinu (8) povjerenika, koje uopće ni kakvim izborima ne izabiru članovi kluba, čak niti osobe koje su preko njih učlanjene.

Napominjemo posebno i kako članovi koji su se učlanili internetskim putem (a kojih nema malo) uopće nemaju svog povjerenika, što cijeli sustav i bilo kakve argumente u njegovu obranu čini i dodatno nelegitimnijima.

Klub također putem Statuta, osim kršenja zakona, jednim odredbama krši druge odredbe vlastitog Statuta u vezi prava članova, s obzirom da je člankom 15. Statuta propisano da: “Članovi kluba imaju mogućnost sudjelovanja u upravljanju poslovima kluba putem predstavnika u Skupštini kluba.” Prije svega radi se o pravu biranja, ne biti biran, ili kandidiran.Kao što se to može jasno vidjeti iz svih preostalih odredaba Statuta, a naročito onih koje se odnose na sklupštinu Kluba, članovi Kluba u najvećoj većini ne mogu birati, niti smo svi iza ovog članskog upozorenja, birali ikakve svoje predstavnike, niti je uređen način ostvarivanja te “mogućnosti sudjelovanja putem predstavnika”, niti postupci izbora tih biranih predstavnika. Osim toga, dok Zakon govori o pravu upravljanja, Statut GNK Dinama govori o nekakvoj mogućnosti sudjelovanja u upravljanju, no da stvar bude još apsurdnija, ne uređuje se čak niti način takvog sudjelovanja svih članova u upravljanju i mogućnosti da biraju.

Napominjemo, ispod i objašnjeno, povjerenici nisu izabrani predstavnici, niti kandidati koje odobrava uprava, nisu izabrani predstavnici većine članstva. Predstavnici članova u skupštini kluba mogu biti jedino oni demokratski i od većine članstva izabrani članovi kluba.

Izbor članova Skupštine uređen je čl. 24. i 25. Statuta  na način koji direktno krši odredbe čl. 8. i 16. Zakona o udrugama, pogotovo njegovu prisilnu odredbu o nužnosti demokratskog načela koje mora vrijediti za sve članove, koji moraju dobiti pravo demokratskog očitovanja volje. Zakon ne diskriminira članove, niti su oni u Statutu svrstavani u različite kategorije, kako to dodatno propisuje čl. 17. Zakona, gledajući na kategorije kao opći ograničavajući čimbenik za sudjelovanje na skupštini. Pri tom, preduvjet postavljen za skupštinsko članstvo u vezi 5 godina članstva nije posebna kategorija već opći, dodatni uvjet koji vrijedi za te članove koje Izvršni odbor predlaže u skupštinu. U slučaju GNK Dinamo i svi drugi članovi također mogu biti članovi skupštine (u broju koji se propisuje) ako se kandidiraju i prođu navedeni nedemokratski proces predlaganja, tako da kategorizacije u smislu čl. 17. nema. Time ne postoje valjane kategorije članova koje ne bi mogle sudjelovati u radu skupštine, niti najmanje većina skupštine nije birana od općeg članstva već stara skupština izabire novu.

Ponavljamo, povjerenici prije svega ostalog, nisu i ne mogu biti predstavnici članova kluba u skupštini, s obzirom da ih nisu birali niti ih po Statutu biraju u skupštinu čak niti oni članovi koji su se preko njih učlanili, niti svo ostalo članstvo kluba. Oni su tek predloženici uprave/Izvršnog odbora, a u svom statusu su i ugovornici kluba-udruge, koja je s njima u ugovornom odnosu (unutar kojega mogu primati i naknadu u vidu postotka od članarine skupljene putem njih), što ih potpuno diskvalificira kao nepristrane i demokratski izabrane članove skupštine. Oni mogu biti jedino predstavnici uprave kluba.

Napominjemo i kako skupština bira članove Izvršnog odbora (čl. 40), Nadzornog odbora (čl. 48) i uprave (čl. 50) bez kandidacijskog postupka I bez naznake u Statutu tko te osobe predlaže, što osim što cijeli postupak čini pravno nevaljanim i besmislenim – naglašava činjenicu kako istih 90-ak ljudi de facto predlažu i izabiru same sebe, bez utjecaja 99 % članstva.

Nadalje, niti kod izbora Izvršnog odbora kao izvršnog tijela Skupštine, ili Nadzornog odbora ili uprave, ne propisuje se da članovi tih tijela moraju biti članovi udruge, a ne postoji niti mogućnost nadzora Izvršnog odbora koji popunjava Skupštinu proizvoljno odabranim osobama bez obzira na okvirne odredbe o osobnom ili sportskom doprinosu, s obzirom da nema nikakvih odredbi o ključu i dodatnim kriterijima popunjavanja. To je rezultiralo i nizom zaposlenika kluba u skupštini, koji automatizmom potvrđuju sve što im se nametne, čak i odricanje kluba od obeštećenja za štetu počinjenu kaznenim djelima na štetu kluba, te druge nelegalne odluke. Za to kao dodatni dokaz imate svjedočenja i međusobna optuživanja za nelegalnosti zadnjih mjeseci od strane samih upravljača kluba.

No, bitnije od kandidiranja i predlaganja kandidata bilo kome (što uopće ne znači pravo biranja niti biti biran), upravo 99 % članstva NEMA nikakvo pravo birati svoga predstavnika kako to propisuje čl. 16. Zakona o udrugama , već to mogu samo postojeći skupštinari koji biraju i druga upravljačka tijela, a koja sama predlažu i utvrđuju kandidate i izglasavaju faktično sami sebe u tijela kluba (posebno skupštinari druge skupštinare).

Najkraće: potpuno je neprihvatljivo, kroz više godina je rezultiralo pravnom nesigurnošću i štetom po klub, a suprotno prisilnom zakonskom načelu demokratskog ustroja pa i odredbama Statuta u čl. 15., da u takvom sustavu čak i kandidiranja za skupštinu udruge kakav predviđa čl. 31 Statuta i drugi, od prava na bilo kakav aktivni izbor svojih predstavnika bude isključeno 9/10 članstva, tj. da skupštinari u zatvorenom krugu biraju sami sebe i druga tijela, umjesto da to pravo imaju svi članovi.  Jednako i da članovi skupštine budu osobe koje nitko na to mjesto nije izabrao, po izmišljenom načelu “zasluga” poput 8 povjerenika, jer to onda mogu biti i druge, možda i važnije, nasumične zasluge, bez da se radi od članova izabranim predstavnicima. Neprihvatljivo je i da listu kandidata odobrava i sastavlja Izvršni odbor, jednako kao i da tih svega nekoliko desetaka članova koji uopće sudjeluju u bilo kakvim izborima na kraju biraju jedni druge. Činjenica kako “Skupštinu čini 80 članova koje na prijedlog Izvršnog odbora biraju članovi Skupštine starog saziva.”, te da u razradi te odredbe većina tih članova skupštine nije demokratski niti kandidirana niti birana, u suprotnosti je ne samo s čl. 15. samog Statuta, i ne samo što sprječava nove članove da sudjeluju u kandidiranju ili ikakvom pa i tom nedemokratskom biranju tijela udruge – već je i u potpunosti u suprotnosti s čl. 16.i 8. Zakona o udrugama.

Gore navedenim se zapravo i dalje u potpunosti izigrava prisilni zakonski propis o demokratskom ustroju, više od desetljeća nakon prvog jasnog članskog upozorenja o tome, kao i gotovih prijedloga izmjena Statuta koji su u tom periodu predočeni i dostavljeni upravi kluba, te javno objavljeni. Tada predložene izmjene (skupština svih članova, koja bira ostala tijela, jednako kao i pretežito većinski od općeg članstva izabrana skupština, svejedno) , i na mnogim primjerima u inozemstvu i u RH, činjenicu da je demokratski ustroj moguć.  Iz toga proizišla upravu kluba, ujedinjena kao operativno tijela s Izvršnim odoborom, koja se kandidirala na čelu s Predsjednikom, osigurava time i legalitet rada upravljačkih tijela.

  • opće akte i načine rada kluba uskladi sa zakonskim zahtjevima za obaviještenost i javnost djelovanja prema 7. Zakona o udrugama kao i prema članku 4. Statuta kluba, s obzirom na to da je efektivno jedva omogućen uvid u temeljne popise poput članova kluba, a najmanje pisanim izvješćima koje spominje čl. 4. Statuta, niti je javno dostupna Odluka o prikladnom načinu informiranja članstva koju spominje (ako ona postoji), niti je otkada članovi na to upozoravaju klub podnescima, omogućio (i na u klub višekratno podnesene zahtjeve se oglušivalo) uvid u poslovanje, izvješća tijela kluba, čak i sve opće akte (pravilnik o radu skupštine i dr.) kao i one za sudbinu kluba poput elaborata o preoblikovanju, do onemogućavanja da članovi kluba budu barem banalni promatrači na sjednici skupštine kluba

Statutom se, ponavljamo, ne može niti smije izbjegavati demokratski ustroj (većina članova glavnog upravljačkog tijela mora biti demokratski izabrana), kao i pravo svih članova na demokratsko izražavanje volje, tj biranja tih članova. Statut je zakonom propisan tek kao sredstvo kojim se to pravo pobliže propisuje i da bi se načela i prava članova ostvarili.

Statut GNK Dinamo onemogućava zakonsku, i na Ustavu utemeljenu, odredbu prema kojoj članovi upravljaju udrugom neposredno ili posredno putem svojih predstavnika, te se izravno krši prisilna odredba Zakona o udrugama prema kojoj unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova, koji u konkretnom slučaju uopće ne sudjeluju u upravljanju udrugom niti imaju ikakve kontrole nad radom udruge čiji su članovi.

Protivno navedenim odredbama, udruga NK Dinamo u stvarnoj praksi već godinama broji manje od 80 članova (na skupštinama je obično broj tek dovoljan za kvorum) koji njome upravljaju i međusobno jedni drugima potvrđuju vlastiti mandat, dok je ostvarivanje prava svih ostalih članova propisanih čl.15. Statuta i zajamčenih čl. 8. i 16.. Zakona o udrugama u cijelosti onemogućeno. Ponavljamo, kod dodatnog pitanja „biti biran”, povjerenici, koje, kao i 12 njihovih predloženika koji bi se mogli kandidirati, u skupštinu proizvoljno i bez obveza može odabirati Izvršni odbor, ne samo što nisu od članova izabrani kao njihovi predstavnici, već su i oni kao povjerenici i imenovani od strane uprave kluba s kojom cak i sklapaju ugovor, prema čl. 27. Statuta. Prema tome, povjerenici kluba nikako ne mogu biti predstavnici članova, jedino mogu biti predstavnici uprave.

Glede demokratskog ustroja i glede javnosti djelovanja prema članovima koji moraju dobiti informacije o radu udruge na zahtjev, prema 7. Zakona o udrugama kao i prema članku 4. Statuta kluba, udruga je dužna postupati po načelu javnosti. Javnost rada udruge načelno je uređena čl. 11. Statuta, a prava članova na obaviještenost u čl. 15. Statuta. No propisani načini javnosti i obavještavanja nigdje nemaju razradu najvažnijih odredbi, pogotovo one iz  čl. 15. (2) o pravodobnom obavještavanju „o radu kluba pisanim izvješćima putem web portala i društvenih mreža i medija“, jer ne navodi se da bi se radilo, niti se u praksi radi, o odlukama i zapisnicima upravljačkih tijela, niti je u toj odredbi Statuta propisana mogućnost podnošenja zahtjeva članova da se one dobiju na uvid. Jednostavno, propisuje se samo općenito medijsko izvješće za cjelokupnu javnost, ali ništa za članove kluba. Tako i sjednice Skupštine kao najvišeg tijela  udruge nisu dostupne u niti jednom obliku, kako javnosti tako ni članovima udruge, a izrazi “rad i značajni događaji“ pri tom u Statutu nisu niti precizirani.

c) konkretno, da skupština kluba promijeni Statut u odgovarajućim najnužijim odredbama u skladu s a), za što nudimo prijedloge:

  • da se Statut u čl. 24 koji uređuje sastav skupštine, uredi prema demokratskom načelu i da prije sljedeće izborne skupštine omogući svim članovima udruge da biraju predstavnike, na način da: većina (41) predstavnika bude predstavnika svog članstva Kluba, dok se manjina (39) bira ili predlaže od strane Izvršnog odbora skupštini iz redova članova kluba koji su neprekinuto najmanje 5 (pet) godina članovi kluba i koji značajno svim oblicima osobnog djelovanja doprinose radu kluba i njegovim sportskim rezultatima, te predlože iz redova povjerenika kluba.
  • da se propiše minimalna procedura za kandidiranje te većine predstavnika cjelokupnog članstva Kluba za popunjavanje skupštine, npr.: da prijedloge kandidata u pismenom obliku mogu zajedno podnijeti najmanje 10 članova Kluba, a za manjinu da ih predlaže Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili Uprava Kluba, najkasnije 30 dana prije održavanja izbora u kojima sudjeluje opće članstvo. nakon kojih se saziva izborna skupština koja potvrđuje običnom većinom dio članova skupštine predložen od strane Izvršnog odbora.
  • jednako, i da se predlože odredbe koje bi onemogućile sadašnju situaciju opstrukcije tijela upravljanja i riješile pravnu nesigurnost u Klubu, na način da se uprava vrati u ingerencije jednog tijela, te da se i zbog izbjegavanja sukoba nadležnosti, uprava integrira sa Izvršnim odborom, koji je ionako već operativno tijelo Kluba i da se izvršne ovlasti nepotrebno ne dijele i stvara sukob nadležnosti, a Predsjednika koji predlaže Izvršni odbor također izabire putem skupštine, birene demokratski od većine članova prema gornjim odredbama.

2) Tražimo u skladu s gore navedenim i da, uz omogućavanje legitimnih članskih prava (demokratski ustroj, izbori, rasprava o svim odlukama i odlučivanje, uvid u sve opće akte, revizorska, financijska i druga izvješća o radu i poslovanju, elaborate o preoblikovanju kluba, gradnji stadiona), i da, isključivo u interesu Kluba, nadležna upravljačka tijela, ponajprije skupština, promijene odluke o odricanju Kluba od svih odštetnih zahtjeva zbog kaznenih djela bivših odgovornih osoba u Klubu koja su bila počinjena na štetu Kluba

3) Također, tražimo da nakon usvojenih izmjena Statuta i općih akata minimalno potrebnih za normalan i demokratski ustroj, na konkretan način predložen iznad u točki b(1), nadležna tijela kluba u najkraćem mogućem roku sazovu novu sjednicu skupštine koja bi bila izborna i ustrojila legitimno vodstvo kluba koje bi prije svega zaustavilo daljnje propadanje kluba, te da putem javnog registarskog tijela omogućite dostupnost temeljnih općih akata i pravilnika o radu tijela Kluba

Ako se u općim aktima udruge u zakonskom roku te odredbe ne usklade, ne dostave sve informacije i ne promijeni sadašnje nezakonito,  financijski štetno, poslovno opstruktivno stanje u klubu, postoji temelj za različite pravne lijekove, od udružne članske tužbe općinskom sudu prema čl. 42 st. 3 Zakona o udrugama, koja može završiti i ustavnom tužbom, do prijava nadležnoj sportskoj inspekciji.

Nužnost zaustavljanja ovakvog stanja u klubu, očituje se i u tome da je klub višegodišnji korisnik desetina milijuna kuna javnih sredstava Grada Zagreba godišnje s naslova potpora vrhunskom sportu i klubovima od posebnog značaja. To je potrebno radi izbjegavanja nastanka teško popravljive i daljnje štete, jednako prema samom klubu u akumuliranih potraživanja, kao i javnosti koja javnim sredstvima financira klupsko djelovanje uključujući i natjecanja i pripreme prve momčadi i unatoč tome klub je na rubu mogućnosti da legalno posluje i da ga, zbog sadašnjeg ustroja, zastupaju legitimne osobe.

Napominjemo kako je klub je u isključivom vlasništvu SVIH njegovih članova i jedini imaju pravo upravljanja klubom, te da, dok ne steknu nazad svoja upravljačka prava, svaka daljnja odluka ovako Statutu u čl. 15. i zakonu suprotno sastavljenih tijela i nekolicine ljudi u njima, produbljuje štetu po klub i upravljačka prava, što će daljnje postupanje članova usmjeriti prema sudskoj zaštiti kluba i njegovih članova, tako da ove zahtjeve shvatite kao zadnju ponudu članova za uspostavom temeljne zakonitosti i transparentnosti u klubu.

Molimo Vas da nam u zakonom propisanom roku odgovorite te dostavite tražene dokumente, kao i putem javnog registarskog tijela omogućite dostupnost temeljnih općih akata i pravilnika o radu tijela, te ponajprije, odluke kojima će se pristupiti nužnim promjenama u Statutu i općim aktima temeljem ovog upozorenja,  na adresu sjedišta Udruge navijača Dinama, Ilica 37, 10 000 Zagreb koja zastupa naše legitimne interese, te elektroničkim putem na e-mail adresu svakog potpisnika.

S poštovanjem,

Članovi GNK Dinamo