2021. - 'Godina čitanja'

Objavljen javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje

26.02.2021 u 11:03

Bionic
Reading

Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Hrvatskoj za 2021. godinu, kao jednu od aktivnosti u okviru Godine čitanja

Cilj poziva je, navodi Ministarstvo, povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja, razvoj čitateljskih kompetencija, podizanje svijesti o važnosti čitanja, povećanje dostupnosti kulturnim sadržajima vezanim uz čitanje i književnost te stvaranje procesa koji će podići razinu sudjelovanja u kulturi čitanja te učiniti čitanje dostupnijim. Pravo podnošenja prijava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Predloženi programi, napominje Ministarstvo, mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja, dodaje Ministarstvo kulture i medija. Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike.

Ministarstvo ističe kako e-prijavnica treba sadržavati detaljan opis programa s pregledom svih predviđenih aktivnosti, kalendar održavanja i provedbe aktivnosti, pregled predviđenih troškova, popis sudionika i suradnika s referencijama, opis metodologije provedbe programa, opis predviđenog učinka te opis kako će program utjecati na poticanje čitanja i razvoj čitateljske publike uz mogućnost nastavka provedbe programskih aktivnosti.

Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj čitateljske publike te uputiti prijedlog ministrici, koja će donijeti odluku o izboru programa. S nositeljem programa sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva kulture i medija. Prijave na temelju ovog poziva mogu se podnositi od 26. veljače do 26. ožujka.