Odluka - Književna nagrada roman@tportal.hr 2023.

Književna nagrada tportala dodjeljuje se 16. put za najbolji hrvatski roman

  • Autor: V. Ba.
  • Zadnja izmjena 02.02.2023 11:57
  • Objavljeno 02.02.2023 u 11:57
tportal

Izvor: Promo fotografije / Autor: nn

Hrvatski Telekom d.d., 10000 Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560, koje zastupa član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Siniša Đuranović (dalje: Utemeljitelj) temeljem odluke Upravnog odbora Književne nagrade roman@tportal.hr dana 20. siječnja 2023. godine usvaja ODLUKU Književne nagrade roman@tportal.hr

OPĆE ODREDBE

Članak. 1.

Utemeljitelj utvrđuje svoja prava i obveze koje proizlaze iz utemeljenja, organizacije i provedbe Književne nagrade roman@tportal.hr (dalje: Književna nagrada). Književna nagrada dodjeljuje se za najbolji roman napisan na hrvatskom jeziku u produkciji nakladnika registriranih u Republici Hrvatskoj, objavljen u razdoblju koje utvrđuje upravni odbor (dalje: Upravni odbor) temeljem ove Odluke. Internetski portal Tportal (dalje: Tportal) ima status glavnog medijskog pokrovitelja Književne nagrade.

Članak 2.

Književna nagrada se dodjeljuje temeljem odluke stručnog žirija koji će se pri ocjenjivanju prijavljenih romana ravnati prema stručnim kriterijima.

UPRAVNI ODBOR

Članak 3.

Organizacijom i provedbom Književne nagrade upravlja Upravni odbor od tri člana: Vid Barić, Dijana Suton i Mirela Hegediš Horvat.

Članak 4.

Upravni odbor organizira i provodi Književnu nagradu. Upravni odbor bira predsjednika/cu i dopredsjednika/cu Upravnog odbora. Upravni odbor radi i donosi odluke glasovanjem na sjednicama. Odluke donosi većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Predsjednik/ca Upravnog odbora saziva sjednice i rukovodi njihovim radom te predstavlja i zastupa Književnu nagradu ako ovom Odlukom ili na njoj utemeljenom općem aktu nije drugačije određeno. Sjednicu Upravnog odbora predsjednik/ca obavezno saziva na pisani zahtjev najmanje dvoje članova Upravnog odbora ili na zahtjev Utemeljitelja, a ako predsjednik/ca to ne učini u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnesen zahtjev, članovi Upravnog odbora koji su podnijeli zahtjev mogu sjednicu sami sazvati. Dopredsjednik/ca Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika/cu u slučaju njegove/njezine trajnije spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik/ca. Upravni odbor može razriješiti dužnosti predsjednika/cu i dopredsjednika/cu u slučajevima kada oni nesavjesno ili neuredno obavljaju povjerene im poslove. Pod istim okolnostima Utemeljitelj može razriješiti i ostale članove Upravnog odbora.

Članak 5.

Upravni odbor:

donosi akte za provedbu ove Odluke;

u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje financijski plan i završni račun za svako pojedino izborno razdoblje u kojem se dodjeljuje Književna nagrada;

u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje za svaku godinu program aktivnosti dodjele Književne nagrade, utvrđuje postupak glasovanja, određuje terminski plan od prijave do dodjele Književne nagrade, odobrava scenarij završne priredbe, te obavlja sve ostale potrebne poslove;

u dogovoru s Utemeljiteljem odlučuje o načinu i uvjetima obavljanja stručnih, tehničkih i ostalih poslova u pripremama za dodjelu Književne nagrade;

u dogovoru s Utemeljiteljem utvrđuje uvjete i način korištenja imena i simbola Književne nagrade;

u dogovoru s Utemeljiteljem predlaže izmjene ove Odluke.

Upravni odbor može ustrojiti savjetodavna ili stručna tijela koja mu pomažu u realizaciji provedbe Književne nagrade.

Članak 6.

Upravni odbor obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova povjerava stručnim službama Utemeljitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka se može izmijeniti jedino odlukom Utemeljitelja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poslušajte podcast Crna rupa

Pratite nas na društvenim mrežama:

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!