TPORTALOV VODIČ

Zbunjuju vas nova pravila roditeljskog dopusta i novi iznosi naknada? Ovo je sve što trebate znati o promjenama koje su stupile na snagu

08.08.2022 u 06:15

Bionic
Reading

Početkom kolovoza stupio je na snagu izmijenjeni Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se mijenjaju pravila o korištenju rodiljnog dopusta za majke i očeve, povećavaju maksimalni iznosi naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta i uvodi plaćeni očinski dopust

Aktualnim zakonskim promjenama nastoji se osigurati ravnopravnost žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnome mjestu sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi iz 2019. godine.

Najznačajnija promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora uvođenje je očinskog dopusta za zaposlene očeve.

Očinski dopust

Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo na plaćeni dopust u razdoblju od dana rođenja djeteta pa sve do šestog mjeseca djetetova života u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete ili 15 dana za blizance, trojke ili istovremeno više rođene djece.

Otac koristi pravo neovisno o radnopravnom statusu majke i neovisno o tome koristi li ona rodiljni dopust. Ovo pravo je neprenosivo te ga isključivo koristi zaposleni, odnosno samozaposleni otac djeteta.

Za vrijeme korištenja dopusta otac ima pravo na naknadu pune plaće (100 posto od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju), a isplaćuje se na teret sredstava državnog proračuna.

Na očinski dopust imaju pravo i očevi kojima je dijete rođeno prije stupanja na snagu zakona, a pod uvjetom da nije navršilo šest mjeseci.

Zaposleni otac obvezan je obavijestiti poslodavca o namjeri korištenja očinskog dopusta najmanje 15 dana prije dana očekivanog poroda ako namjerava koristiti pravo od dana rođenja djeteta, odnosno najmanje 15 dana prije namjere korištenja toga prava.

  • +5
Roditelji i djeca Izvor: Cropix / Autor: Danijel Bartolic / CROPIX

Novine u korištenju roditeljskog dopusta

Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo svake zaposlene (samozaposlene) majke te zaposlenog (samozaposlenog) oca pod uvjetom da je majka djeteta zaposlena ili samozaposlena osoba u trenutku rođenja djeteta.

Aktualnim zakonskim izmjenama uvedena je iznimka od navedenog pravila te po novome i zaposleni ili samozaposleni očevi imaju pravo na roditeljski dopust i u slučaju kad majka djeteta nije zaposlena pod uvjetom da nije koristila novčane potpore kao nezaposlena majka, odnosno majka izvan sustava rada.

Također, zakonskim izmjenama jasnije su propisana prava na roditeljski dopust te se može koristiti nakon navršenih šest mjeseci života djeteta do njegove osme godine. Roditelji imaju pravo na roditeljski dopust u ukupnom trajanju od maksimalno osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Roditeljski dopust može koristiti jedan ili oba roditelja istodobno ili pak naizmjenično, prema osobnom dogovoru. Ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, on traje maksimalno šest mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 28 mjeseci (umjesto dosadašnjih 30) za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Ako roditeljski dopust koriste oba roditelja, svaki roditelj ima pravo na dopust u maksimalnom trajanju od četiri mjeseca za prvo i drugo rođeno dijete ili 15 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete. Raspored i trajanje dopusta utvrđuju roditelji dogovorom, pri čemu svaki roditelj zadržava dva mjeseca roditeljskog dopusta koja ne može prenijeti na drugog roditelja.

Izmjenama zakona precizirani su i uvjeti korištenja prava na roditeljski dopust u slučajevima u kojima dijete roditeljima nije isto po redu rođenja. U tom slučaju svaki roditelj može koristiti roditeljski dopust u polovici njegovog propisanog trajanja prema redu rođenja djeteta za koje se koristi predmetno pravo.

Povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće

Zakonskim izmjenama od 1. kolovoza povećava se maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta sa sadašnjih 5654,20 kuna (170 posto proračunske osnovice) na 7500,13 kuna (225,5 posto proračunske osnovice).

Isto tako, povećava se visina naknade plaće roditeljima zaposlenima na polovicu punoga radnog vremena, sa sadašnjih 2328,20 kuna (70 posto proračunske osnovice) na 3658,60 kuna (110 posto proračunske osnovice).

U HZZO-u naglašavaju da i postojeći korisnici roditeljskih naknada imaju pravo na povišicu. Predviđeno je da će HZZO tim korisnicima automatski povisiti naknadu, što znači da se ne trebaju javljati HZZO-u.

Prve naknade prema povećanim limitima bit će isplaćene u rujnu za pravo korišteno u kolovozu 2022. godine.