kraj procesa

Zaključena prodaja Optima Telekoma

21.01.2022 u 15:26

Bionic
Reading

Nastavno na raniju objavu od 9. srpnja 2021. godine o potpisu Ugovora o kupoprodaji dionica OT-Optima Telekoma (Optima), Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ) objavljuje da su Hrvatski Telekom d.d. i Zagrebačka banka d.d. danas zaključili transakciju prodaje dionica Optime društvu Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska).

Budući da je Telemach od potpisa Ugovora o kupoprodaji dobio sva potrebna regulatorna odobrenja te su ispunjeni i svi ostali uvjeti za zaključenje transakcije, Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka danas su potpisali Ugovor o prijenosu dionica na društvo Telemach kojim je HT holding (društvo u 100 posto vlasništvu HT-a) prenio 17,41 posto dionica Optime, a Zagrebačka banka 36,90 posto dionica Optime na Telemach Hrvatska d.o.o. koji time stječe ukupno 54,31 posto dionica Optime.