DO 10.000 KUNA

Zagrebački holding otpisuje dugove građanima

19.09.2018 u 16:46

Bionic
Reading

Zagrebačka Čistoća, Vodoopskrba i odvodnja te Gradska plinara otpisat će građanima dugove do visine od 10 tisuća kuna

Dužnicima se otpisuje dospjeli dug po osnovi pružene javne usluge i to najviše do 10.000 kn ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, uvećano za pripadajuće dospjele kamate. Dug se otpisuje samostalno danom stupanja na snagu odluke, bez potrebe podnošenja zahtjeva od strane dužnika, obavijestili su iz Holdinga, a otpis dugova odnosit će se na dugove prema Čistoći, Vodoopskrbi i odvodnji i Gradskoj plinari Zagreb - Opskrbi.

'Ukoliko dužnik ima dug po osnovama plaćanja čiji ukupan iznos prema predmetnim Društvima premašuje iznos iz odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u očevidniku redoslijedom osnova za plaćanje kod Financijske agencije, sve do iznosa navedenog u odluci', navodi Zagrebački holding.

O izvršenom otpisu dospjelog duga Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća, ovisna trgovačka društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. obavijestit će dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.