PRESUDA

Udruga Franak: Sud odlučio da banka mora vratiti obrtniku 32.000 eura

14.06.2024 u 11:29

Bionic
Reading

Visoki trgovački sud (VTS) u Zagrebu preinačio je presudu riječkog Trgovačkog suda i odlučio da Addiko banka mora vratiti 32.000 eura obrtniku u poslovnom kreditu od 106.000 eura, izvijestila je u petak Udruga Franak

VTS je preinakom utvrdio da je ništetna odredba članka poslovnog ugovora o kreditu u kojoj je ugovoreno da će Addiko banka mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom ili drugim aktom banke te je vratio postupak na Trgovački sud u Rijeci radi vještačenja iznosa obeštećenja na temelju obračuna anuiteta po fiksnoj kamatnoj marži i po promjenama vrijednosti Euribora.

Vještačenje će se u ponovljenom postupku na riječkom Trgovačkom sudu utvrditi iznos obeštećenja koji je preliminarno utvrđen u iznosu 16.500 eura, a zajedno sa zateznim kamatama Addiko će morati isplatiti obrtniku oko 32.000 eura za poslovni kredit u iznosu od 106.000 eura.

Ukupni iznos obeštećenja u konkretnom slučaju iznosi oko 30 posto plasiranog kredita, ističe Udruga Franak.

''Radi se o uobičajenoj prevari koju su na identičan nezakoniti način organizirale sve banke i sva leasing društva u velikom broju ugovora ugovorenih prije 10. siječnja 2013., kako potrošačkih tako i poslovnih kredita'', ocjenjuje Udruga Franak.

Udruga pojašnjava da su banke i leasing kuće ugovarale u većini sličnih ugovora o kreditu u jednom od članaka pravilnu kamatu stopu, na način da se ona sastoji od fiksne kamatne marže i promjenjivog parametra Euribora ili Libora pa bi osim te pravilno ugovorene kamatne stope, u samom ugovoru ili u općim uvjetima bila dodana i 'padobran' odredba da će banka svojom diskrecijskom odlukom mijenjati kamatnu stopu, ako banci to odgovara.

Za slučaj kada je rasla vrijednost Euribora ili Libora, nastavlja Udruga Franak, banka bi primjenjivala odredbu o Euriboru ili Liboru jer je ona uzrokovala rast kamate, a kada su vrijednosti tih parametara padale, zbog čega je morao padati i iznos kamata, onda bi banka koristila 'padobransku' odredbu o diskrecijskoj odluci banke.

Na taj način, nadodaje udruga, kamatna stopa je stalno održavana na visokoj razini uz manipuliranje fiksnom maržom koja je bila ugovorena u fiksnom iznosu, ali je banka maržu ipak nezakonito i izvanugovorno povećavala.