poražavajuća statistika

U Hrvatskoj je sve manje stoke i krava muzara, ali osjetno više krmača za rasplod

16.02.2024 u 11:31

Bionic
Reading

U Hrvatskoj je prošle godine smanjen ukupan broj goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2023., u usporedbi s konačnim podacima za 2022., broj goveda smanjen je za 1,7 posto, na 415 tisuća grla.

Podaci o govedarskoj proizvodnji pokazuju da je broj goveda starijih od dvije godine smanjen za 3,7 posto, na 155 tisuća grla, pri čemu je osjetnije smanjen broj muznih krava, za 10,1 posto. Naime, početkom studenog prošle godine u Hrvatskoj je, prema DZS-u, bila 71 tisuća muznih krava, što je osam tisuća manje nego početkom studenog 2022. godine, kada ih je bilo 79 tisuća.

Prošle je godine smanjen broj mladih goveda do jedne godine za 2,7 posto, na ukupno 145 tisuća grla, dok je porast registriran kod goveda od jedne do dvije godine, i to za 2,7 posto, na 115 tisuća grla. Po podacima DZS-a, ukupan je broj svinja smanjen za 10,4 posto prema godini ranije, na 847 tisuća.

Broj svinja za rasplod ostao je na istoj razini od 87 tisuća. Statistika pritom pokazuje kako je broj krmača smanjen za 20,5 posto, na 35 tisuća, dok je broj nazimica (odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila) bilo 11 tisuća, što je porast od 37,5 posto.

Svinja za tov težih od 50 kilograma (uključujući izlučne za rasplod) početkom studenoga lani bilo je 374 tisuće, što je 100 tisuća ili 21,1 posto manje nego početkom studenog 2022. godine.

Statistika o broju stoke i peradi pokazuje da je broj ovaca prošle godine smanjen za 14,2 posto, na 552 tisuće, a broj koza je pao za 11 posto, na 73 tisuće. Peradi je, prema podacima od 1. studenog 2023. godine, bilo ukupno 10,5 milijuna, što je u odnosu na studeni 2022. pad od 3,9 posto.