Grand PRix HUOJ-a

Tportalov Vizionar godine ušao u finale za prestižnu nagradu

26.03.2024 u 18:18

Bionic
Reading

Dodjela tportalove godišnje nagrade Vizionar godine ušla je u završnicu Grand PRixa Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Za najugledniju se komunikacijsku nagradu u zemlji tportalov projekt bori u najžešćoj konkurenciji. Naime, u kategoriji Grand PRix za organizaciju i komunikaciju događanja čak je 14 finalista. Projekt Vizionar godine realiziran je u suradnji s agencijom 404, a njegovu su prezentaciju na Smotri finalista nagrade Grand PRix HUOJ-a žiri i publika nagradili gromoglasnim pljeskom.

Hoće li Vizionar godine i dobiti nagradu, znat će se u ponedjeljak 22. travnja 2024. navečer kada se u Ludoj kući u Zagrebu održava svečanost 17. Grand PRixa HUOJ-a. Na Smotri finalista nagrade HUOJ-a vidjelo se da tvrtke sve veću pozornost pridaju strateškoj komunikaciji, da im održivost postaje sve važnija, te da u kampanjama postaje neizostavno mjerenje ishoda.

„Hrvatski trendovi u odnosima s javnošću identični su svjetskima, a našim su stručnjacima na raspolaganju isti komunikacijski alati kao i njihovim stranim kolegama. I izazove s kojima se hvataju u koštac, dijelimo s većinom europskih zemalja. Bavimo se zelenim temama, ljudskim potencijalima, brigom za mentalno zdravlje, osnaživanjem žena, važnim jubilejima, novim iskustvima i vizijama budućnosti. U zagušenom komunikacijskom prostoru stručnjaci za odnose s javnošću trebaju pronaći način kako da poruke koje odašilju, dođu na prave adrese. Pritom svoje znanje i iskustvo trebaju nadograđivati kreativnošću i inovativnošću te biti otvoreni za implementaciju novih tehnologija i trendova u strateškoj komunikaciji“, istaknuo je Alan Bahorić, savjetnik za stratešku komunikaciju Hrvatske gospodarske komore i predsjednik žirija 17. Grand PRixa HUOJ-a na prvoj Smotri finalista održanoj uživo nakon četverogodišnje pauze.

Smotra finalista nagrade HUOJ-a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: N. N.

Za nagrade Grand PRix ove je godine prijavljeno čak 70 komunikacijskih projekata što je rekordan broj prijavljenih projekata u 17 godina postojanja nagrade. U završnicu izbora ušlo je 46 projekata. Njihovi su autori na Smotri finalista pokušali uvjeriti žiri da baš oni zaslužuju nagradu.

„Ovogodišnja smotra potencira tri ključna izazova za komunikatore: zadržavanje pažnje kod ciljanih javnosti, postizanje relevantnosti u masi komunikacijskih poruka i potrebu za mjerenjem ishoda kao što su promjene stavova te odgovori na 'pozive na akciju' kod ciljanih javnosti“, rekao je Bahorić.

Marijana Grbeša Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i članica žirija 17. Grand PRixa HUOJ-a, izrazila je zadovoljstvo rastom kvalitete javnih informacijskih i edukacijskih kampanja.

„Vidjeli smo niz sjajnih projekata koji javnost osvješćuju o bitnim temama. Hrvatska je dugo bila deficitarna takvim kampanjama, pa je utoliko bolje što hvatamo korak sa svijetom. Struka je svojim javnim informacijskim i edukacijskim kampanjama napravila velike iskorake i vidljiv je njihov utjecaj na društvo. Među tim su kampanjama one koje se bave zaštitom okoliša, poboljšanjem položaja neprivilegiranih skupina društva i zaustavljanjem nasilja nad ženama“, kazala je Marijana Grbeša Zenzerović.

Komunikacijski projekti finalista raspoređeni su u osam kategorija: Grand PRix za odnose s javnošću u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske te regionalnoj i lokalnoj samoupravi i ustanovama, Grand PRix za odnose s javnošću u ustanovama, udrugama i nevladinim organizacijama, Grand PRix za odnose s javnošću za velika trgovačka društva, Grand PRix za društveno odgovorno poslovanje, Grand PRix za unutrašnju komunikaciju, Grand PRix za organizaciju i komunikaciju događanja, Grand PRix za digitalnu komunikaciju, komunikaciju na društvenim mrežama i komunikaciju uz pomoć AI alata te Grand PRix za integriranu kampanju.