POREZNA PRIJAVA

Provjerili smo tko ove godine ima pravo na povrat poreza i kome se smiješi najveći dobitak

27.01.2023 u 06:39

Bionic
Reading

U veljači se i ove godine podnose godišnje prijave poreza na dohodak. Provjerili smo tko obavezno mora podnijeti prijavu, a tko po vlastitom izboru može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na povrat poreza

'Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2022. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku mogu ih podnijeti putem sustava ePorezna​, putem mobilne aplikacije mPorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do utorka 28. veljače 2023.', izvijestili su iz Porezne uprave.

Za većinu građana koji primaju isključivo dohotke od nesamostalnog rada (plaća, honorari) godišnji obračun poreza provodi Porezna uprava u posebnom postupku te oni ne trebaju podnositi prijavu.

Poreznu prijavu dužni su popuniti i predati građani koji su u 2022. godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i ostalih djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

Prijavu su dužni podnijeti i pomorci u međunarodnoj plovidbi te porezni obveznici koji su dobili nalog Porezne uprave da naknadno plate porez na dohodak.

Porezna prijava se podnosi pomoću obrasca DOH.

Građani koji nisu dužni podnositi prijavu mogu zatražiti priznavanja poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže kako bi ostvarili povrat poreza.

Riječ je o podacima bitnim za utvrđivanje prava na:

- dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece)

- umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici

- dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Porezna uprava

Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku podnosi se pomoću obrasca ZPP - DOH.

Primjerice, ako se u vašoj obitelji povećao broj uzdržavanih članova ili ste se preselili na lokaciju s nižim poreznim stopama (potpomognuto područje), možete podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku.

Ako je zahtjev pravovaljan, poreznici će uzeti u obzir navedene podatke, a ako utvrde nedostatke, tražit će dodatne dokaze (vjerodostojne isprave i sl.).

Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku popunjavanjem obrasca ZPP-DOH podnose i porezni obveznici:

- koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu

- koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

- koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više) i

- nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

  • +3
Radnici Izvor: Profimedia / Autor: Jens-Ulrich Koch / AFP / Profimedia

Na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik, Porezna uprava u posebnom postupku utvrđuje postoji li razlika između uplaćenih poreza i godišnje porezne obveze.

Rješenje s iznosom povrata poreza najkasnije do 30. lipnja dobit će porezni obveznici koji tijekom godine nisu u potpunosti iskoristili osnovni porezni odbitak ili neko drugo porezno umanjenje. Ako su pak koristili neku poreznu olakšicu na koju nisu imali pravo, dobit će rješenje za uplatu razlike poreza.

Prošle godine pravo na povrat poreza na dohodak ostvarilo je oko 660 tisuća građana te im je ukupno isplaćeno 1,7 milijardi kuna.

Najveći povrat poreza mogu očekivati mlađi od 30 godina jer imaju pravo na povrat čitavog ili polovice uplaćenog poreza u 2022. Zaposlenici koji su u 2022. bili mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cjelokupnog poreza na dohodak i prireza, a onima između 26 i 30 godina života država će vratiti polovicu naplaćenih davanja. Porezna obveza mladima umanjuje se do godišnje osnovice od 47.780,28 eura (360.000 kuna).

Informativni izračun obračuna poreza i prireza možete napraviti pomoću Poreznog kalkulatora.