dinamizacija

Hanfa: Mirovinski fondovi i osiguranja rastu, za oporavak tržišta kapitala trebat će vremena

10.12.2018 u 14:27

Bionic
Reading

Imovina i broj članova obveznih mirovinskih fondova kao i tržište osiguranja rastu zahvaljujući dinamiziranju realnog sektora, dok će za oporavak tržišta kapitala i faktoringa morati proći još neko vrijeme, rečeno je u ponedjeljak na susretu s novinarima u Hanfi, koja je izvijestila i o svojim nadzornim aktivnostima u 2018. godini

"Ovih dana očekujemo da će imovina obveznih mirovinskih fondova premašiti 100 milijardi kuna. Raste i broj njihovih članova, što je dijelom posljedica dinamizacije na tržištu rada, posebice u 2018.", istaknuo je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Ante Žigman.

Na kraju listopada četiri hrvatska obvezna mirovinska fonda (OMF) imala su ukupno 1,92 milijuna članova, što je 91,3 tisuće više nego godinu dana ranije, dok je imovina fondova bila 97,5 milijardi kuna, uz međugodišnji rast od 7,5 posto ili 6,8 milijardi kuna.

No, prinosi mirovinskih fondova padaju, jer većinu njihova portfelja čine ulaganja u obveznice. Stoga je Žigman ocijenio da su pred mirovinskim fondovima izazovi kako krenuti u nova ulaganja, primjerice više u dionice, direktno u poduzeća, u infrastrukturne projekte i ostalo što im omogućuje novi zakon. Na Hanfi je da to što je moguće bolje nadzire, napomenuo je Žigman.

Osiguravajućim društvima, naveo je, ove godine premije su porasle gotovo 10 posto, ukazujući da se kod osiguravateljskog posla stvorila snažna dinamika, ponajviše kod osiguranja motornih vozila.

Naime, prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, društva za osiguranje zaračunala su u listopadu ukupnu bruto premiju u iznosu od 8,35 milijardi kuna, što je 9,5 posto više u odnosu na listopad 2017. godine, a najzastupljenija vrsta osiguranja je od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom bruto premijom od 1,85 milijardi kuna i veća je za 6,64 posto u odnosu na listopad prošle godine.

Žigman je istaknuo znatnu solventnost kapitala osiguravajućih društava, od 236 posto, što znači, pojasnio je, da je njihova imovina za 2,36 puta veća nego kapital. No, Hanfu brinu ulaganja osiguravatelja u nekretnine, čime će se u idućem razdoblju pozabaviti.

"Naša osiguravajuća društva su, kad se gleda usporedbu s ostatkom Europe, jako izložena nekretninama", kazao je Žigman, dodavši da u Hrvatskoj u zadnjih godinu dana snažno rastu cijene nekretnina, brže nego u ostatku Europe. Zbog rastućih cijena nekretnina rastu i bilance imovine osiguravateljskih društava, no cijene nekretnina mogu brzo i pasti, napominje Žigman.

Osvrnuvši se na tržište kapitala, Žigman je ustvrdio da se nakon krize u Agrokoru ono i dalje ispuhuje - likvidnost je niska, malo je novih izdanja, a Crobexi su na najnižim razinama od srpnja 2016. godine.

Hanfa će, kazao je, poraditi na povratku povjerenja malih ulagača i inozemnih investitora, a dobrodošao bi bio i poneki IPO (inicijalna javna ponuda dionica).

Tržište faktoringa, pak, trebat će duže vrijeme za oporavak, ocijenio je Žigman.

Naime, s punom primjenom Zakona o faktoringu, broj faktoring društava smanjen je u Hrvatskoj za tri puta u odnosu na 2015., na svega 6., a volumen njihovih transakcija za 8 puta, s gotovo 20 milijardi kuna na svega 2,5 milijarde kuna u prvih devet ovogodišnjih mjeseci.

Provedeno 55 nadzornih aktivnosti vezano uz trgovanje dionicama i obveznicama Agrokora

Hanfa je u ponedjeljak izvijestila i da je od početka krize u Agrokoru provela 55 nadzornih aktivnosti i supervizorskih mjera vezano uz trgovanje financijskim instrumentima Agrokora, odnosno društava u vlasništvu Agrokora. Od toga su provedena 23 izravna i posredna nadzora i 32 supervizorske aktivnosti vezane uz transparentnost trgovanja i obustave.

Nadležnosti Hanfe precizno su definirane Zakonom o Hanfi i nisu uključivale nadzor nad Agrokorom već točno propisanim subjektima nadzora - poslovanje burzi i uređenih tržišta, odnosno mjesta trgovanja, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, investicijskih i mirovinskih fondova, društava za osiguranje, reosiguranje, faktoring društava i drugih subjekata, ističu iz regulatorne agencije.

Tako je proveden izvanredni neposredni nadzor u jednom investicijskom društvu u vezi s postupanjem s informacijama koje nisu objavljene javnosti, odnosno povlaštenim informacijama te trgovanjem za vlastiti račun dionicama koncerna Agrokor.

Zaključeno je da društvo nije za svoj račun trgovalo dionicama društava iz koncerna Agrokor tijekom razdoblja nadzora i da zaposlenici investicijskog društva koji su raspolagali povlaštenim informacijama nisu trgovali financijski instrumentima iz koncerna Agrokor u razdoblju kad su raspolagali tim informacijama.

Praćeni su i značajniji priljevi i odljevi iz investicijskih fondova s ciljem utvađivanja je li netko tko je imao udjele u fondu koji je značajno izložen Agrokoru iskoristio povlaštenu informaciju da na vrijeme izađe iz fonda. U tim nadzorima također nisu pronađene nepravilnosti.

Iz Hanfe napominju da su radi temeljitosti i sveobuhvatnosti, svoje aktivnosti proširili izvan Hrvatske te su surađivali s inozemnim regulatorima nadležnim za tržišta izvan Hrvatske.

Što se tiče ponašanja društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, nadzirao se investicijski proces vezan za ulaganja imovine fondova u financijske instrumente iz koncerna Agrokor te s tim u vezi postupanje u najboljem interesu ulagatelja u fondove i integriteta tržišta kapitala. Zaključeno je da ne postoje činjenice i okolnosti koje bi upućivale na sumnju da se postupalo na temelju informacija koje nisu bile objavljene javnosti već su društva trgovala na temelju javno dostupnih informacija iz medija, odnosno objava rejting agencija.

Provedeni su i nadzori čiji su predmet bila prekoračenja ograničenja ulaganja u odnosu na prenosive vlasničke i dužničke vrijednosne papire iz koncerna Agrokor te njihovo vrednovanje. Najznačajniji nalaz tog nadzornog postupka odnosio se na jedno društvo za upravljanje investicijskim fondovima u čijim su fondovima utvrđena ta prekoračenja kao i pogrešno i previsoko vrednovanje dužničkih vrijednosnih papira po izbijanju krize u Agrokoru. Te su nepravilnosti, kako se navodi, kasnije ispravljene.

U jednom društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima utvrđeno je da je društvo dio novca koja su na račun dva fonda uplatili ulagatelji protupravno i bez znanja ulagatelja umjesto u odobrene ulagačke projekte pozajmljivali Agrokoru. Hanfa je tom društvu oduzela odobrenje za upravljanje s dva investicijska fonda te je oduzela i suglasnost za obavljenje funkcija članova Uprave.