DO 2. LIPNJA

Fina prodaje osam nekretnina diljem Hrvatske: Ovo su početne cijene

27.04.2023 u 08:57

Bionic
Reading

Objavljen je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije. Na službenim stranicama Fine navodi se kako su predmet prodaje nekretnine u Zaboku, Rijeci, Zagrebu, Kninu, Slunju, Križevcima i Malom Lošinju, a rok za podnošenje ponude je 2. lipnja

Prodaju se uredski i poslovni prostori te stanovi. Početne cijene svih nekretnina razlikuju se, a ukupno iznose 729.711,38 eura. Početna cijena nekretnine u Zaboku je 175.194,11 eura, u Rijeci 201.001,15 i 86.933,44 eura, u Zagrebu 80.297,30 eura, u Kninu 63.308,78 eura, u Slunju 23.036,33 eura, u Križevcima 49.638,33 te u Malom Lošinju 50.301,94.

Detalji o nekretninama dostupni su na poveznici. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene. Ponude se daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda i traženi prilozi u zatvorenoj omotnici.

Sve nekretnine iz ovog javnog poziva kupuju se u zatečenom stanju 'VIĐENO – KUPLJENO' bez mogućnosti naknadnih prigovora na bilo kakve pravne ili materijalne nedostatke stvari. Iz Fine kažu da ne 'odgovaraju za eventualna potraživanja trećih osoba na nekretninama koje su predmet prodaje'.

Iz Fine navode da se na javni poziv može javiti pravna osoba ili fizička osoba. 'Ponuditelji mogu biti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Druge strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom pozivu ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske', navodi se.

Ponude se zaprimaju do 12:00 2. lipnja 2023., a sve nakon tog roka smatrat će se zakašnjelim ponudama te se neće uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuditelja ispod utvrđene cijene.