EU FONDOVI

Evo kako do novca za poljoprivredu, pismenost i civilno društvo

  • Autor: Vitovir Vela
  • Zadnja izmjena 12.01.2017 10:22
  • Objavljeno 04.01.2017 u 14:11
euro euri eurozona

euro euri eurozona

Izvor: Reuters / Autor: Reuters

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće

1. PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA (UO.04.2.1.02)

Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.
Specifični ciljevi Poziva:

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama;Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Prihvatljivi prijavitelji:

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Prihvatljivi prijavitelj je organizacija civilnog društva koja je:
a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
•udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama
•zaklada
•socijalna zadruga
•ustanova
•pravna osoba vjerske zajednica
b) koja se svojim aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.)
Prihvatljive aktivnosti:
•upravljanje projektom i administracija
•izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva
•izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice
•uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja
•osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata
•organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava
•osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva
•provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja
•osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija
•promidžba i vidljivost
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.
Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
Krajnji rok za prijavu je 28. veljače 2017. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje.

2. UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Opći cilj: Unaprijediti informacijsku pismenost kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje

Specifični ciljevi: Povećati razinu kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju. Razviti i uvesti kurikulum/e izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta i/ili projekte iz jednog ili više područja informacijske pismenosti.

Ciljne skupine: Učenici osnovnih i srednjih škola; Odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2011., PISA 2012,PIRLS,ESLC 2011 i ICILS ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave, opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupan iznos sredstava za ovaj poziva je 26.775.000,00 HRK. Minimalan iznos po projektu je 500.000,00 HRK, a maksimalan 1.500.000,00 HRK.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje

3. NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA« , PROVEDBA TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA « (NN120/16)

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda propisane Pravilnikom osim proizvoda ribarstva,
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega EU sudjeluje sa 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Visina potpore po korisniku iznosi 376.840 kuna.
Prijave na natječaj počinju teći od 21. prosinca 2016. godine, a krajnji rok za podnošenje prijave je 24. veljače 2017. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!