prijavili se hakomu

Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka žele biti 5G gradovi

30.10.2019 u 15:01

Bionic
Reading

Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka žele biti 5G gradovi, za što su se prijavili na poziv HAKOM-u, koji u toj inicijativi i prema 5G planu Europske komisije (EK) surađuje s operatorima te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a konačnu odluku o tome donijet će hrvatska Vlada do kraja godine, doznaje se iz HAKOM-a.

"Sukladno 5G akcijskom planu Europske komisije do 2020. sa smjernicama za poticanje razvoja 5G infrastrukture i usluga, svaka bi država članica do kraja 2020. trebala identificirati barem jedan 5G grad. Stoga je HAKOM u okviru dosadašnje suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture uputio lokalnim zajednicama upit o zainteresiranosti za uključenje u tu inicijativu, na što su se javili ta četiri hrvatska grada, s čijim su predstavnicima obavljeni i razgovori", objašnjavaju za Hinu iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti).

Lokalne zajednice su se u tu inicijativu mogle uključiti tj. iskazati interes do sredine lipnja, a Vlada će konačnu odluku o odabiru 5G grada ili gradova, jer ih može biti i više, donijeti na prijedlog Ministarstva te ju dostaviti Europskoj komisiji do kraja godine, kažu iz HAKOM-a.

Naglašavaju da tu odluku moraju podržavati i operatori, jer se do implementacije 5G-a u nekom gradu jedino može doći uz zajednički interes lokalne zajednice i industrije i bez prepreka za tu implementaciju.

"Konceptualno 5G mreže su potpuno novi ekosustav, te je u tom smislu pojedini grad potencijalni kandidat za 5G ako ima viziju konkretnog smjera upotrebe 5G tehnologija na njegovom području i podršku u zajednici za takav razvoj. Bitno je da postoji jaka suradnja između industrije, institucija, akademske i lokalne zajednice tj. aktera koji bi bili uključeni u 5G projekte, ali i da nema administrativnih prepreka za implementaciju 5G tehnologije, poput zabrane gradnje baznih postaja i sličnih", ističu iz HAKOM-a.

Pri tome dodaju da je način na koji će pojedini grad riješiti pravnu problematiku svoje kandidature u domeni samog grada, kao i da ne postoje smjernice niti obveze kako neki grad to mora obaviti niti koje kriterije mora zadovoljiti.

Što znači postati 5G gradom?

Na pitanje što znači postati 5G gradom, iz HAKOM-a otkrivaju da to znači biti uključen u prve konkretne primjene 5G mreža, koje će daleko nadmašiti sadašnje usluge u pokretnim komunikacijama te obuhvatiti i nove usluge/primjene i u drugim industrijama, poput automobilske i industrija 4.0, ali i u zdravstvu, poljoprivredi, turizmu, edukaciji, medijima i drugima.

"Očekuje se da će u odabranim 5G gradovima ranije biti implementirana 5G tehnologija, te bi se prema planovima do kraja 2020. usluge na toj tehnologiji u tim gradovima mogle početi i praktično koristiti", kažu iz HAKOM-a, dodajući da se do sada najveći broj 5G aktivnosti u europskim gradovima odnosio na nova rješenja u području medija i zabave, uvođenju naprednih prometnih rješenja i automatiziranih vozila (AV), novih aplikacija Smart City te e-zdravstva i industrije 4.0, što su i neki od najvećih benefita te tehnologije.

Europski i svjetski 5G probni i stvarni gradovi

Akcijski 5G plan, a time i odabir i imenovanje 5G gradova, dio je strategije jedinstvenog digitalnog tržišta EK donesene 2015., u kojoj je jedan od ciljeva stvoriti poticajno okružje za uvođenje mreža vrlo visokog kapaciteta kao pokretača digitalnog gospodarstva.

Kako je tim planom propisan i cilj promicanja početnih ispitivanja prije samog komercijalnog uvođenja 5G-a, kao i cilj identifikacije barem jednog 5G grada do kraja 2020., iz HAKOM-a napominju da se određeni broj gradova u Europi prijavilo za 5G, a koji će to i postati još se ne zna. Na listi su Amsterdam, Aveiro, Barcelona, ​​Bari, Berlin, Bristol, Espoo, Ghent, L'Aquila, London, Madrid, Malaga, Matera, Milan, Oulu, Patras, Prato, Stockholm, Tallinn i Torino.

S druge strane, u svijetu se već deseci gradova označavaju najnaprednijim u implementaciji 5G-a u svijetu, ali su svi izvan Europe, odnosno u SAD-u: Atlanta, Austin, Charlotte, Dallas, Kalamazoo, Los Angeles, Las Vegas, New York, Oklahoma City, Feniks, Seattle i Waco, potom u Japanu Tokijo, Nagasaki, Okinawa, Yokohama, dok su to u Kini Peking, Chengdu, Hangzhou, Lanzhou, Šangaj, Shenzhen, Suzhou, Wuhan, Xiong'an, a u Južnoj Koreji Seul, Suwon, Pyeongyang i K-City ("lažni" grad izgrađen za ispitivanje automobila bez vozača).