veliki posao

Vlada uputila u Sabor paket zakona za reformu sustava socijalne skrbi

17.11.2021 u 12:01

Bionic
Reading

Vlada je u srijedu prihvatila i uputila u Hrvatski sabor paket zakonskih prijedloga za reformu sustava socijalne skrbi, kojoj je cilj bolji i transparentniji sustav socijalne sigurnosti i kvalitetnije usluge za korisnike

Riječ je o sedam zakonskih riješena, Zakonu o socijalnoj skrbi, izmjenama Zakona o udomiteljstvu i pet zakona koji reguliraju djelatnosti psihoterapije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, psihološke djelatnosti i socijalno-pedagoške djelatnosti.

Za paket zakona 1,2 milijarde kuna više u dvogodišnjem razdoblju

Za paket zakona predviđeno je 1,2 milijarde kuna više sredstava u dvogodišnjem razdoblju, koje će se alocirati za sustav socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je temeljni zakon, predviđa se usklađivanje zajamčene minimalne naknade (ZMN), definira naknada za troškove stanovanja, povećava iznos naknade za osobne potrebe korisnika te pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, naveo je ministar.

Zakonom se povećava maksimalni iznos ZMN-a za kućanstvo sa 100 na 150 posto bruto iznosa minimalne plaće. Beskućniku koji koristi uslugu prihvatilišta, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojima je priznata usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama priznaje se 50 posto iznosa ZMN-a.

Ako se korisnik ZMN-a zaposli u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci, pravo ne prestaje već se u prvih tri mjeseci rada naknada umanjuje za 50 posto iznosa.

Vlasništvo osobnog vozila više neće biti zapreka za priznavanje prava na ZMN ako njegova vrijednost ne prelazi iznos od 40 osnovica za izračun drugih prava iz sustava socijalne skrbi.

Zakonom se također proširuje krug osoba kojima se može priznati pravo na status njegovatelja, te predlaže da se obiteljski domovi, za koje Vlada smatra da nisu ostvarili zadani cilj, preoblikuju u drugi oblik pružatelja usluge ili pružaju usluge kao udomitelji.

Predlaže se i osnivanje tri javne ustanove, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra kao samostalne ustanove, Akademije socijalne skrbi kao javne ustanove u svrhu organiziranja i provođenja stručnog usavršavanja i Povjerenstva za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja.

Izmjene Zakona o udomiteljstvu

Cilj izmjena Zakona o udomiteljstvu je kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece, te unaprjeđenje i širenje izvaninstitucijskih usluga.

Propisuju se realniji uvjeti za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja. Omogućava se obavljanje specijaliziranog udomiteljstva onima koji to već obavljaju najmanje tri godine, fleksibiliziraju se uvjeti proširivanjem zanimanja osoba, snižavaju uvjeti u pogledu godina radnog staža.

Osim toga, udomitelji koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje imati će pravo na naknadu za rad i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenoga osiguranja i za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore za vlastito dijete.

Planirano je i povećanje iznosa naknada za rad udomitelja i opskrbnina, istaknuo je Aladorović .

Preostalih pet zakona u reformskom paketu reguliraju profesije u sustavu socijalne skrbi radi usklađivanja s drugim propisima i ujednačavanja svih zakona.