ŠEF VOJSKE, DUUDI-JA...

Vlada razriješila niz dužnosnika i imenovala njihove zamjene

11.02.2016 u 13:29

Bionic
Reading

Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala o kadrovskim pitanjima. Mladen Pejnović razriješen je dužnosti predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Novim predstojnikom imenovan je Tomislav Boban koji je bio šef AUDI-ija iz kojeg je nasto DUUDI. Utvrđen je Prijedlog za razrješenje dosadašnjeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala zbora Drage Lovrića, s danom 29. veljače 2016. godine, radi isteka mandata, te Prijedlog za imenovanje novog načelnika Glavnog stožera generala-pukovnika Mirka Šundova, s danom 1. ožujka 2016. godine, te upućen u Odbor za obranu Hrvatskoga sabora radi pribavljanja mišljenja, na daljnji postupak

Sanja Čanković i Ines Krajčak razriješene su dužnosti pomoćnica ministra unutarnjih poslova. Novim pomoćnicima imenovani su Stjepan Lončarica, Joško Dorić i Lidija Pelivan Stipetić.

Pomoćnicima ministra gospodarstva imenovani su Zdeslav Matić, Željko Pravdić i Ivan Sertić.

Renata Duka i Ivan Crnčec razriješeni su te ponovno imenovani pomoćnicima ministra pravosuđa. Dodatno, pomoćnicom ministra pravosuđa imenovana je Maja Grubišin. Na osobni zahtjev, s danom 12. veljače 2016. godine, dužnosti pomoćnika ministra razriješen je Ivica Šimac.

Denis Kovačić imenovan je pomoćnikom ministra zdravlja.

Ana Lederer, bivša intendantica HNK u Zagrebu imenovana je zamjenicom ministra kulture, a pomoćnicom ministra imenovana je Iva Hraste Sočo.

Nataša Lacković razriješena je dužnosti pomoćnice ministrice rada i mirovinskoga sustava, a novom pomoćnicom imenovana je Katarina Ivanković Knežević.

Dužnosti pomoćnika ministrice uprave razriješeni su te ponovno imenovani Jagoda Botički i Boris Milošević. Dodatno, pomoćnikom ministrice imenovan je Marko Kovačić.

Ante Mišura razriješen je te ponovno imenovan pomoćnikom ministra poljoprivrede. Razriješeni su pomoćnici ministra poljoprivrede Davorka Hajduković i Dražen Kurečić, a novim pomoćnicima imenovani su Elizabeta Kos i Mario Njavro.

Lidija Runko Luttenberger
imenovana je pomoćnicom ministra zaštite okoliša i prirode.

Na osobni zahtjev razriješen je dužnost pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Ivan Pejić.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Marko Rudnički, te članovi prim. Hrvoje Minigo, Nevenka Kovač i Sibila Žabica. Novim predsjednikom Upravnog vijeća imenovan je Miroslav Kopjar, a članovima Trpimir Goluža, Tihomir Ivanda i Ivan Šoštarčić.

Na osobni zahtjev, opozvana je članica Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva Zrinka Vrhovski.

Opozvani su dosadašnji predstavnici i zamjenici predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću: Milanka Opačić, prof.dr.sc. Mirando Mrsić, Ivan Vrdoljak, prof.dr.sc. Branko Grčić, mr.sc. Boris Lalovac, prim. Siniša Varga, Maja Sporiš, Božidar Štubelj, Ismar Avdagić, Jakša Puljiz te Marijan Cesarik.

Razriješen je dosadašnji član Međunarodne komisije za sliv rijeke Save Igor Butorac. Novim članom imenovan je Janko Brnardić.

Zdenko Antešić razriješen je dužnosti dosadašnjeg člana Skupštine društva Plovput., Split. Novim jedinim članom Skupštine društva imenovan je Oleg Butković.

Donesena je Odluka kojom se razrješuje dosadašnji član Glavne skupštine društva HP-Hrvatska pošta d.d., koji zastupa Vladu Republike Hrvatske, Siniša Hajdaš Dončić, te ovlašćuje novi član Oleg Butković. Također, Siniša Hajdaš Dončić razrješuje se dužnosti člana Skupštine Croatia Airlines, a novim članom, koji zastupa Vladu Republike Hrvatske, ovlašćuje se Oleg Butković. Nadalje, Siniša Hajdaš Dončić razrješuje se dužnosti člana Skupštine društva Odašiljači i veze, a novim članom, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, ovlašćuje se Oleg Butković.

Donesen je Zaključak kojim se opoziva dosadašnji član Skupštine društva Agencije za komercijalnu djelatnost Ranko Ostojić, te imenuje novi član, koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, Vlaho Orepić.