KOMPLICIRANI SPOR

Spor Pavića i Hanžekovića upisuje se u uložak Hanza Medije u sudskom registru

21.02.2017 u 14:29

Bionic
Reading

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se u uložak Hanza Medije u sudskom registru dopušta zabilježba spora Ninoslava Pavića protiv Marijana Hanžekovića i njegove kćeri Ane Hanžeković pokrenutog nakon preuzimanja te medijske kompanije - bivšeg Europapress Holdinga (EPH)

Ako nakon upisa zabilježbe Ninoslav Pavić odustane od tužbe ili njegov zahtjev bude odbijen pravomoćnom odlukom, odnosno ako postupak radi kojeg je zabilježba bila određena bude obustavljen, sud će posebnim rješenjem u roku od tri dana odrediti brisanje zabilježbe u roku, navodi se u rješenju.

Najnovija sudska odluka uslijedila je nakon što je u studenom prošle godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu održano prvo ročište na osnovi tužbe kojom bivši većinski vlasnik EPH Pavić s osnove, kako se navodi, naknade štete od prevare od Hanžekovića traži isplatu 72,3 milijuna kuna, a na temelju naknade štete zbog izmakle dobiti 188,4 milijuna kuna – ukupno oko 260 milijuna kuna.

Pritom je Pavić kao pravni temelj svog tužbenog zahtjeva priložio dokument naslovljen 'Odnosi članovi društva EPH nakon provedbe predstečajne nagodbe' koji je sklopio s Hanžekovićem u siječnju 2014. i koji je, kolokvijalno nazvan 'Termsheet', bio temeljem provedbe promjene vlasničke strukture te kompanije.

Prema tom ugovoru, u sklopu procesa predstečajne nagodbe EPH, predviđao se otkup dugova od najvećeg vjerovnika EPH – Hypo-Alpe-Adria Banke Hrvatske (HAAB) u ukupnom iznosu od 60 do 70 milijuna kuna pri čemu je bilo predviđeno da Hanžeković preuzme 90 posto EPH dokapitalizacijom, odnosno otkupom potraživanja od Hypo banke. Ninoslav Pavić je, nakon razrješenja odnosa s dotadašnjim partnerom – njemačkim WAZ-om, trebao unijeti svoje slobodne udjele u društvu EPH u novo društvo Euro poticaji u kojem bi bez naknade preuzeo 49 posto. Nakon toga, bila je predviđena nova vlasnička struktura prema kojoj bi Hanžeković u društvu Euro poticaji imao 51 posto, Pavić 49 posto – to bi društvo imalo ukupno 90 posto u EPH, a njemački WAZ držao bi preostalih 10 posto. Nakon toga, 49 posto vlasništva Ninoslava Pavića stavilo bi se u zalog u Hanžekovićevu korist, a bilo je predviđeno da je Pavić obvezan voditi poslovanje EPH sukladno planu predstečajne nagodbe i 'postupajući pažnjom dobrog gospodarstvenika'.

Prema tom planu, Pavić je trebao vratiti svoju vodeću ulogu u novinskoj kompanji postupnim skidanjem Hanžekovićeva zaloga pod uvjetom 'da se plan ostvaruje i ukoliko EPH realizira i isplaćuje dobit'. No, prema tužbi, Hanžeković nakon ulaganja od 45 milijuna kuna krajem 2014. nije izvršio svoj dio pogodbe iz Termsheeta – nije na Pavića prenio poslovni udjel koji daje 49 posto prava i obaveza u društvu Euro poticaji te se u Pavićevoj tužbi navodi da je bez njegova znanja promijenio tvrtku Euro poticaji u Hanza press – kasnije Hanza mediju koje je i dalje držalo udjele u EPH.

Pavić navodi i da je nakon toga inicirao nove pregovore s Hanžekovićem oko njegovog udjela u Hanza pressu , ali i da mu se krajem prosinca 2014. prestao javljati na telefon te je odbijao svaku komunikaciju s njim ili njegovim savjetnicima. No, s druge strane Hanžeković u odgovoru na Pavićevu tužbu tvrdi da se u cijelosti protivi tužbi i postavljenom tužbenom zahtjevu. Tvrdi i da je pravno neosnovan stav da Termsheet predstavlja ugovor nego je dokument koji 'po sadržaju i obliku ne predstavlja obvezujući ugovor već plan neobvezujućih aktivnosti za njegove sudionike'.

Osim toga, optužuje i Pavića da je nakon potpisivanja Termsheeta 'podizao radnje na štetu EPH kako bi nezakonito oslobodio obveze vraćanja zajma društvu EPH u iznosu od 12,3 milijuna kuna' zbog čega je podnio kaznenu prijavu. Iduće ročište u tom sporu najavljeno je za ožujak.