bačić u posjetu

Splitsko-dalmatinska županija prvu u Hrvatskoj funkcionalno decentralizirana

27.01.2024 u 13:04

Bionic
Reading

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u subotu je splitsko-dalmatinskom županu predao oko 560 predmeta za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske čime je ta županija prva u Hrvatskoj funkcionalno decentralizirana.

Tim je činom ta županija prva u Hrvatskoj dobila predmete koji se tiču poslovnih prostora, zgrada i zemljišta. Među 562 predmeta su 452 za koje su zahtjev podnijele fizičke i pravne osobe, kao i 110 predmeta koje traže lokalne zajednice. Radi se tek o trećini predmeta koji trebaju stići u najveću hrvatsku županiju.

​"U Vladi smo ocijenili da će bolje, kvalitetnije, ažurnije, svrsishodnije se upravljati državnom imovinom na način da se ti poslovi spuste na razinu županija, velikih gradova, gradova sjedišta hrvatskih županija", rekao je ministar Bačić.

Umjesto s jednog mjesta u Zagrebu sada će​ se tim brojem predmeta raspolagati diljem Hrvatske u 46 upravnih odjela čime će se ubrzati postupanje, naglasio je potpredsjednik vlade i Ministar Bačić, zaključivši kako su time napravili funkcionalnu decentralizaciju​.

​Župan Blaženko Boban istaknuo je da se financijska sredstva uprihođena od rješavanja državne imovine dijele na 60 posto vlasniku imovine, odnosno državi, te po 20 posto županijskim upravnim odjelima i lokalnoj zajednici.

Kazao je da rješavajući ta imovinsko-pravna pitanja dodatno rješavaju razvoj županije u nizu segmenata, kao i da ukupno trebaju primiti 1700 predmeta.

Poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske prema Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama koji je stupio na snagu početkom godine povjeravaju se županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima.

Radi se o poslovima upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine koje se nalaze na njihovom području utvrđenom tim Zakonom.

Županije su sada dužne upravljati i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara, čime će se učinkovitije i ažurnije upravljati državnom imovinom.