NALAZ 2018.

Revizija Zagrebačkom holdingu prigovorila zbog poslova s glomaznim otpadom, a to nije jedina zamjerka

28.12.2018 u 22:27

Bionic
Reading

Zagrebački holding (ZGH) nije koristio vanjske usluge svrhovito i ekonomično te su potrebna značajna poboljšanja, stoji u posljednjem nalazu Državne revizije koje se bavilo revizijom učinkovitosti u gradskoj megatvrtki analizirajući učinkovitost korištenja vanjskih usluga u razdoblju 2015.-2017.

Revizija je zbog toga Holdingu dala niz preporuka uz koje bi se povećala otvorenost i konkurentnost i postigla najbolja vrijednost za uloženi novac.

Jedna od preporuka je utvrđivanje stvarne potrebne količine vanjskih usluga, a kao primjer gdje se to nije provelo Revizija je navela odvoz glomaznog otpada. Naime, planom nabave za 2015. godinu planirana je nabava usluga obrade glomaznog otpada postupcima oporabe u vrijednosti 13,2 milijuna kuna za 20 tisuća tona. Uz to je planirana nabava usluga obrade ostalog otpada koji nije biorazgradiv u vrijednosti 2,1 milijun kuna za 3750 tona.

Revizija u izvješću navodi da je prema zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda za uslugu obrade glomaznog otpada ponuda jednog ponuditelja, između ostalog, odbijena jer je dostavio dozvolu za obradu i prijevoz 4500 tona otpada, a traženo je 20.000 tona, čime nije dokazao pravnu i poslovnu sposobnost.

Spomenuti ugovor o obavljanju usluge obrade glomaznog otpada u vrijednosti 13,2 milijuna kuna sklopljen je u svibnju 2015. godine na razdoblje od jedne godine. Dodacima ugovoru obavljanje usluga obrade glomaznog otpada je godišnje produljivano do travnja 2019. bez provođenja postupaka javne nabave. Ugovor o obavljanju usluge obrade ostalog otpada koji nije biorazgradiv, u vrijednosti od 2,1 milijuna kuna, zaključen je u srpnju 2015. i vrijedio je godinu dana.

Dodacima ugovoru, obavljanje usluga je godišnje produljivano do svibnja 2019. bez provođenja postupaka javne nabave. U svom nalazu, Revizija navodi da su predviđene količine zbrinjavanja za jednogodišnje razdoblje u većim količinama nego što je bila potreba za višegodišnje razdoblje.

'Za 2015. bilo je predviđeno zbrinuti 20.000 tona glomaznog otpada te 3750 tona ostalog otpada koji nije biorazgradiv. Od svibnja 2015. do srpnja 2018. obrađeno je 10,5 tona glomaznog otpada, što čini 52,9 posto predviđene količine obrade glomaznog otpada za 2015. Do srpnja 2018. je obrađeno 410,5 tona ostalog otpada koji nije biorazgradiv ili 10,9 posto previđene količine za 2015. godinu.

S obzirom na to da su dokumentacijom za nadmetanje, odnosno troškovnikom za 2015., predviđene znatno veće količine od stvarnih potreba navedeno je moglo utjecati na izbor ponuditelja, kao i na onemogućavanje potencijalnih ponuditelja da se jave na objavljeno nadmetanje, jer se pojedini ponuditelji koji su imali dozvole za odvoz manjih količina otpada nisu mogli prijaviti na nadmetanje', navodi se u nalazu.

  • +9
Krupni otpad u centru Zagreba Izvor: Cropix / Autor: Tomislav Kristo / CROPIX

Također, državni revizori smatraju da zbog toga ponuditelji nisu stavljeni u jednak položaj, a posebno se navodi kako zaključivanjem dodataka ugovoru za razdoblje od 2016. do 2019. bez provođenja postupaka javne nabave nije postupano u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Precizno planiranje nije moguće

U odgovoru Reviziji ZGH je naveo da su kod specifičnih predmeta nabave moguća određena odstupanja te da pretežno zaključuju okvirne sporazume u kojima su navedene okvirne količine, s obzirom da određivanje točnih količina nije moguće jer ovisi o nizu pretežno vanjskih faktora koje je teško predvidjeti te na njih utjecati.

Dodali su i kako nisu mogli moglo odrediti točne količine s obzirom na različite načine i količine nastanka otpada, utjecaj vanjskih faktora te da je procjena rađena na temelju iskustva prethodnih godina. Istaknuli su kako su skrenuli pozornost Čistoći da ugovorene količine pojedinih vrsta otpada iz zaključenih ugovora nisu ispunjene te predložili produženje roka važenja ugovornih obveza radi ispunjenja ugovorenih količina.

Na kraju su zaključili kako su u dobroj vjeri smatrali da produljenje roka provedbe ugovora ne mijenja cjelokupnu pravnu prirodu ugovora i da je moguće s obzirom na to da je ponuditelj dokazao sposobnost u postupku nabave.

Na dobiveni odgovor Revizija je navela da ostaje kod svojih navoda jer je činjenica da je ZGH u 2014. sakupio 8883 tone glomaznog otpada, a godinu kasnije 10.828 tona.

'S obzirom da je ZGH za 2015. predvidio 20.000 tona glomaznog otpada te 3750 tona ostalog otpada koji nije biorazgradiv, a u razdoblju od svibnja 2015. do srpnja 2018. je obradio 10.580 tona glomaznog otpada ili 52,9 posto predviđene količine za 2015. te da je do srpnja 2018. obrađeno 410,5 t ostalog otpada koji nije biorazgradiv ili 10,9 posto previđene količine za 2015., radi se o znatnim odstupanjima stvarnih potreba od predviđenih količina', zaključeno je u nalazu.

ZET ne servisira tramvaje jer nema ljude

Revizija je upozorila na okvirne sporazume na razdoblje od dvije godine u ZET-u teške 129,8 milijuna kuna za popravak tramvaja koje više ne obavljaju zetovci.

Revizija smatra da ZET nije ocijenio opravdanost ustupanja usluga popravaka i održavanja vanjskom izvoditelju prije postupka javne nabave te nije odredila koje poslove održavanja obavljaju zaposlenici. Podsjećaju da je koncem 2015. ZET imao 445 zaposlenika na poslovima održavanja, godinu kasnije 442, a koncem 2017. - 435.

Kao odgovor iz ZGH su naveli da ne postoje uvjeti za samostalno održavanje tramvajskih vozila s obzirom da ZET nema odgovarajuću opremu, softverska i hardverska rješenja, obučene i specijalizirane zaposlenike, kao niti u potpunosti prilagođene prostore za utvrđivanje kvarova, popravaka i održavanja opreme i uređaja.

Dodali su da se još od 2009. provodili postupci javne nabave za usluge popravaka i održavanja tramvaja te su zaključivani ugovori na temelju okvirnih sporazuma prema kojima se izvršitelj obvezuje osigurati raspoloživost tramvajskih vozila u visini od najmanje 87,0 posto ukupnog broja tramvaja, što znači da za vrijeme ugovornog odnosa mora biti najmanje 87,0 posto ispravnih tramvaja i raspoloživih za obavljanje usluge javnog gradskog prijevoza te se u suprotnom naplaćuje ugovorna kazna.

Rent a car isplatljiviji od operativnog najma

Revizija je imala i primjedbe na najam vozila koja koriste trgovačka društva i podružnice te Direkcija ZGH. U periodu 2015. - 2017. troškovi rent a cara iznosili su 22,4 milijuna kuna. U nalazu se navodi da za nabavu vozila po modelu rent a cara i putem operativnog najma nije ocijenjena opravdanost uzimanja u najam vozila u odnosu na druge oblike nabave.

Ističu da je za uslugu najma osobnih i dostavnih vozila putem operativnog najma u ožujku 2012., nakon provedenog otvorenog postupka nabave, zaključen okvirni sporazum u iznosu od 32,8 milijuna kuna za razdoblje od 48 mjeseci. Prema okvirnom sporazumu zaključeni su ugovori o najmu vozila u vrijednosti 22,3 milijuna kuna te da je dokumentacijom za nadmetanje bilo predviđeno da će najveći broj vozila za vrijeme trajanja najma prijeći do sedam tisuća kilometara, a prešla su tri. Revizija smatra da procijenjena i ugovorena kilometraža utječe na iznos ostatka vrijednosti vozila, odnosno troškove najma i stoga su predložili da se ocijeni opravdanost uzimanja vozila u najam u odnosu na druge oblike nabave, ali i da se realno planira očekivana kilometraža.

ZGH je obrazložio da je uzeo u najam vozila putem modela operativnog najma, te da nakon proteka perioda najma vozila nisu otkupljivana te ostatak vrijednosti vozila nije imao utjecaja na financijske pokazatelje. Naveli su da je vidljivo da se s modela operativnog najma prešlo na model rent a car, čime su smanjeni troškovi s devet milijuna kuna za najam putem operativnog najma na šest milijuna kuna za najam putem modela rent a car. Obrazložili su da se opravdanost prelaska na novi model očituje i u tome što naručitelj kod rent a cara snosi samo troškove goriva, a kod modela operativnog najma snosi troškove izvanrednog servisa, zamjena guma i drugo.

Dodali su i da je nemoguće realno planirati kilometre koji će se vozilima prijeći s obzirom da se vozila koriste za obavljanje operativnih poslova te da je model putem rent a cara prihvatljiv jer se najam plaća po danu, a ne prema prijeđenim kilometrima.

Uz to, naveli su da je najam putem rent a cara u odnosu na kupnju vozila također sagledan s osnove troška održavanja kao i znanja osoba koja bi trebala obavljati popravke kupljenih vozila različitih marki vozila.