SMEĆE, IZBORI, ZEMLJIŠTA...

O optužnici protiv Bandića sud će odlučivati najranije u svibnju 2016.

  • Autor: V.Brkulj
  • Zadnja izmjena 11.12.2015 16:00
  • Objavljeno 11.12.2015 u 11:18
Milan bandić

Milan bandić

Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šesnaestero hrvatskih državljana, među kojima su Milan Bandić, Slobodan Ljubičić i Petar Pripuz. Nastala šteta za državni i gradski proračun kao i za gradske tvrtke procjenjuje se na nešto manje od 26 milijuna kuna

Uz njih, optužnica tereti Željka Horvata, Ivana Tolića, Ivana Markusa, Filipa Čulu, Miljenka Benka, Ines Bravić, Koraljku Rožanković Uremović Branka Mihaljevića, Vidoja Buluma, Miru Lacu, Zdenka Antunovića, Dragutina Kosića, Antu Dodiga i dva trgovačka društva zbog počinjenja niza kaznenih djela.

Prema optužnici USKOK ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, utaje poreza ili carine, sprečavanja dokazivanja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja na davanje lažnog iskaza, zlouporabu položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem', izvijestio je USKOK na svojim stranicama ne navodeći imena optuženih.

Optužnica sadrži više od 400 stranica, a sud bi o njenoj valjanosti mogao raspravljati najranije sredinom iduće godine. Najprije se optužnica mora dostaviti svim optuženicima nakon čega i oni, u narednih mjesec dana, mogu odgovoriti na Uskokove optužbe. Tek tada počinju teći ostali zakonski rokovi pa se sudsko optužno vijeće koje optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu neće moći sastati prije lipnja ili u najboljem slučaju svibnja 2016.

Tek ako optužnica bude potvrđena sazvat će se pripremno ročište na kojem će se, među ostalim odrediti i datum početka mogućeg suđenja.

Odvoz smeća s Pripuzom

Optužnicom se tereti Bandića i Ljubičića, tadašnjeg šefa Zagrebačkog Holdinga da su od listopada 2013. do svibnja 2014. godine, po dogovoru i na traženje Petra Pripuza predsjednika CE-ZA-R-a i člana C.I.O.S. grupe, u namjeri da C.I.O.S –u pribave znatnu nepripadnu materijalnu korist na štetu ZGH , autoritetom svoga položaja osobno i posredstvom Željka Horvata, posebnog višeg savjetnika gradonačelnika i glavnog koordinatora za otpad Grada Zagreba, nalagali poduzimanje radnji radi dodjele poslova na zbrinjavanju otpada po žurnom postupku bez provedbe propisanog postupka javnog natječaja za korist društava C.I.O.S. grupe, iako je postojala mogućnost zbrinjavanja istog na drugi način.

Sukladno njihovim nalozima, u cilju realizacije opisanog dogovora, ostali okrivljenici i to Ivan Tolić, član Uprave ZGH, Ivan Markus, v.d. direktora Službe za nabavu ZGH, Filip Čulo, referent nabave u Službi za nabavu ZGH, Miljenko Benko, voditelj u Čistoće, poduzimali su naložene radnje, tako da je neosnovanim pozivanjem na žurnost i usklađivanjem natječajne dokumentacije mogućnostima društava C.I.O.S. grupe u konačnici ugovoreno i realizirano zbrinjavanje znatno manje količine otpada koje je plaćeno po cijeni planiranoj za znatno veće količine otpada.

Na opisani način Čistoći je nanesena je šteta od dva milijuna kuna u kojem iznosu je pribavljena nepripadna korist društvima članicama C.I.O.S grupe, pa tako i CE-ZA-R-u u iznosu od 1,2 milijuna kuna.

Zamjena zemljišta s Bramgradom

Nadalje, u vremenu od ožujka 2006. do 19. siječnja 2012., u cilju pribavljanja materijalne društvu Bramgrad projekt, na štetu Grada Zagreba, sukladno dogovoru Bandića i Mihaljčevića, direktora Bramgrad projekta, da se prilikom zamjene zemljišta u vlasništvu navedenog trgovačkog društva na lokaciji Pešćenica, sa zemljištem u vlasništvu Grada Zagreba na lokaciji Trnje, pogoduje Bramgradui to primjenom nepropisnog obračuna vrijednosti zemljišta te neosnovanim priznavanjem navodnih troškova Mihaljevićevoj tvrtki na lokaciji Leprovečka – Ivekovićeva i troškova koji će navodno nastati zbog preseljenja na lokaciju u Trnju, poduzimane su nezakonite radnje u Gradu Zagrebu u cilju realizacije opisanog dogovora.

Sukladno nalozima i traženjima Bandić i Mihaljević, takve nezakonite radnje su, zajedno s Bandićem poduzimale Ines Bravić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, i Koraljka Rožanković Uremović., načelnica Odjela za pravne poslove unutar Sektora za pravne poslove Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

Opisanom zamjenom zemljišta s Grad Zagreb je oštećen za 20, 2 milijuna kuna, u kojem iznosu je pribavljena Bramgradu.

Predsjednički izbori 2009.

Ujedno se Bandiću stavlja na teret da je vezano za izbore za predsjednika Republike Hrvatske održane krajem 2009. i početkom 2010. godine, na kojima je bio predsjednički kandidat te je u svrhu financiranja izborne promidžbe na svoje ime otvorio žiro račun na koji je zaprimao donacije do dana održavanja izbora 10. siječnja 2010., nakon čega je Državnom izbornom povjerenstvu podnio završno izvješće o visini i izvoru sredstava korištenih za financiranje izborne promidžbe, nakon podnošenja spomenutog izvješća, suprotno zakonskim odredbama, na navedeni račun nastavio primati uplate fizičkih i pravnih osoba pa je tako od 3. ožujka 2011. do 5. lipnja 2012. zaprimio uplate u ukupnom iznosu od 1, 7 milijuna kuna.

Uplate primljene nakon održavanja izbora se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatraju drugim dohotkom za koji je bio u obvezi podnijeti prijavu poreza na dohodak nadležnom poreznom tijelu, a što nije učinio.

Na taj je način Bandić je izbjegao plaćanje poreznih obveza u ukupnom iznosu od 3,7 milijuna kuna čime je na ime neobračunatih i neplaćenih poreza Državni proračun oštetio za 543 tisuće kuna, a na ime neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza proračun Grada Zagreba je oštetio za 3,1 milijun kuna.


Također se optužnicom okrivljenicima stavlja na teret počinjenje više kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem i to prilikom zapošljavanja više osoba u Gradu Zagrebu, u ZGH te Gradskoj plinari kao i prilikom korištenja službenih vozila Grada Zagreba.

Nezakonito zapošljavanje

Tako se Bandiću stavlja na teret počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti na način da je u više navrata zatražio od Buluma, pročelnika Stručne službe gradonačelnika Grada Zagreba i Mira Lace, pročelnika Ureda gradonačelnika, da osobama s kojima je privatno i poslovno povezan, osiguraju premještaje na radna mjesta u Gradu Zagrebu s većim koeficijentom za obračun plaće, pri čemu je u pojedinim slučajevima Bandića u svrhu realizacije navedenoga mijenjao Pravilnik o unutarnjem redu Ureda gradonačelnika kojim je sistematizirao nova radna mjesta upravo za navedene osobe, a sukladno kojim traženjima su Bulum i Laco poduzimali radnje iz svojeg službenog djelokruga za korist osoba bliskih Bandiću iako osobe za to nisu zadovoljavale postojeće uvjete, na koji način su im omogućili nezakonite premještaje i neosnovano povećanje osobnog dohotka.

U vezi nezakonitog zapošljavanja u ZGH optužnicom se Bandiću stavlja na teret da je, koristeći svoj službeni i društveni autoritet, na traženje Zdenka Antunovića i Ivana Tolića na traženje Miljenka Benka zatražili od Ljubičića podružnici Upravljanje sportskim objektima, zaposle osobe s kojima su privatno povezani.

U cilju realizacije navedenog kao i zapošljavanja osobe s kojom je i sam rodbinski povezan, Ljubičić je s Kosićem poduzimao potrebne radnje radi zapošljavanja istih iako te osobe nisu ispunjavale propisane uvjete radnih mjesta na koje se zapošljavaju, te naknadno po isteku ugovora radnje u svrhu produljenja istih, a na koji način su spomenutim osobama omogućili nezakonito zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje svih prava iz rada.

Nadalje se , Ljubičiću kao jedinom članu Skupštine Gradske plinare stavlja na teret da je, na traženje Pripuza od Tolića i Ante Dodiga, direktora društva Gradske plinare zatražio da u navedenom društvu na neodređeno vrijeme zaposle Pripuzovu poznanicu na radno mjesto pomoćnika direktora.

Pri tome je Ljubičić potpisao suglasnost za navedeno zapošljavanje, iako svjestan da nema potrebe za takvim zapošljavanjem jer su oba sistematizirana radna mjesta pomoćnika direktora popunjena, a potom su Tolić i Dodig realizirali traženo zaposlenje koje nije bilo sistematizirano Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Nedopušteno korištenje službenih vozila

Optužnicom se također Bandiću stavlja na teret da je, sam ili na Antunovićevo traženje koristeći svoj službeni i društveni položaj i utjecaj od Lace u više navrata zatražio da, suprotno Pravilniku o korištenju službenih vozila Grada Zagreba, službena vozila Grada Zagreba sa ili bez vozača stavi na raspolaganje njemu bliskim osobama u privatne svrhe.
U svezi navedenoga Laco je izdavao suglasnosti za službena putovanja koja je svojim potpisom odobravao Bandić a potom je Laco donosio rješenja kojim se odobravaju službena putovanja i potpisivao putne naloge, pri čemu su obojica bili svjesni da se službena vozila koriste u nedozvoljene privatne svrhe.

U pojedinim slučajevima Laco je nakon završenih putovanja odobravao te nalagao i neosnovane isplate dnevnica osobama koje na to nisu ostvarivale pravo. Na opisani način je Grad Zagreb oštećen na ime troškova korištenja službenih vozila za privatne svrhe neovlaštenih osoba u ukupnom iznosu od 18 tisuća kuna, dok su se pojedine privatne osobe okoristile neovlaštenim korištenjem službenih vozila Grada Zagreba te neovlaštenom naplatom dnevnica.

Muljaže s umjetninama

Osim navedenog, optužnicom se Bandiću kao osnivaču i upravitelju Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelim od cerebralnovaskularnih bolesti, stavlja na teret da je tijekom istrage koja se protiv njega i drugih osoba vodila od strane USKOK-a, u cilju da značajno oteža dokazivanje te postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, vezano za umjetničke slike i skulpture pronađene kod njega tijekom pretraga, poduzeo niz nezakonitih radnji.

Tako je sačinio i vlastoručno potpisao neistinit i antidatiran dokument naziva 'Naputak' iz kojega proizlazi da se radi o umjetninama koje su proteklih 10 godina donirane Zakladi, iako je znao da umjetnine nisu donirane Zakladi i da ona nije vlasnik istih, koji dokument je potom dostavio Županijskom sudu u Zagrebu kao prilog žalbama na rješenje suda o određivanju privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi zabranom otuđenja ili opterećenja spomenutih pokretnina.

Osim navedenog, Bandić je od svjedokinje, predsjednice Upravnog odbora Zaklade Vide Demarin, zatražio da neistinito iskazuje u vezi vlasništva spomenutih umjetnina na način da ih prikaže kao vlasništvo Zaklade te joj je u cilju realizacije navedenog na potpis predao dva dokumenta vezana za spomenute pokretnine, a koji su trebali dokazivati da su iste vlasništvo Zaklade, iako svjestan da navedeno ne odgovara istini, a o čemu je Demarin obavijestila USKOK.

373059,355289,384124,356141

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!