hrvatske autoceste

Na autocestama se gradi pet novih čvorova, pripremaju se i proširenja, a ukupna investicija premašuje 800 milijuna kuna

18.06.2021 u 09:40

Bionic
Reading

Hrvatske autoceste grade ili pripremaju gradnju pet novih čvorova na mreži autocesta dok se četiri čvora proširuju i dograđuju, a ukupna investicija u tih devet čvorova iznosi više od 823 milijuna kuna, piše u petak Večernji list

Novi čvorovi koji se već grade i čija se gradnja priprema su Trinajstići na A7, Šibenik - Podi na A1, Staro Petrovo Selo na A3, Andrijevci na A5 i Rašćane na A1.

U čvor Trinajstići HAC će uložiti 38 milijuna kuna, a u toj tvrtki navode da je svrha tog projekta omogućiti bolju prometnu povezanost sjeverozapadnog dijela grada Rijeke i općine Matulji s gradom Rijeka i autocestom A7 što će, ističu, pridonijeti gospodarskom razvoju, smanjiti duljinu putovanja prema Rijeci te rasteretiti postojeću cestovnu mrežu na širem području, a u konačnici i smanjiti stvaranje gužvi, posebice u turističkoj sezoni.

Čvor Šibenik - Podi i pripadajuća spojna cesta grade se kako bi se povezala gospodarska zona Podi na mrežu autocesta, a time će Šibenik dobiti dodatni ulaz odnosno izlaz s autoceste. Procijenjena vrijednost te investicije je 47 milijuna kuna.

Preko čvora Staro Petrovo Selo na A3 i planirane brze ceste od tog sela do Požege osigurat će se spoj Požeško-slavonske županije na autocestu što će pridonijeti razvoju cijelog područja. Vrijednost investicije jei 52 milijuna kuna.

Čvor Andrijevci na A5 gradit će se jer se u neposrednoj blizini nalazi interregionalni čvor Sredanci na kojem nije moguć ulaz-izlaz na autocestu. Stoga se ukazala potreba za gradnjom novog čvora, vrijednog 44 milijuna kuna, kojim će se smanjiti vrijeme putovanja i osigurati bolja pristupačnost naseljima sa šireg područja na autocestu.

U gradnju čvora Rašćane (29 milijuna kuna) ide se kako bi se povezalo dalmatinsko zaleđe i priobalje na mrežu autocesta što će, kažu, pridonijeti gospodarskom razvoju šireg područja, posebice u turizmu. 

U rekonstrukciju i dogradnju idu čvorovi Dugopolje na A1, interegionalni čvor Jankomir između A2 i A3 te interegionalni čvor Matulji između A7 i A8.

Procijenjena vrijednost radova na čvoru Dugopolje iznosi 36,5 milijuna kuna. U taj projekt HAC je krenuo kako bi se smanjile gužve ljeti te otklonila uska grla ulaska i izlaska s autoceste A1 na čvoru Dugopolje.

Čvor Jankomir ide u rekonstrukciju i dogradnju zbog boljeg prometnog povezivanja gradskog i prigradskog prometa Zagreba i Svete Nedjelje s autocestovnom mrežom. Vrijednost te investicije je 37 milijuna kuna.

Interregionalni čvor Matulji ide u rekonstrukciju i dogradnju kako bi se povećala propusnost i smanjile gužve u turističkoj sezoni, a vrijednost te investicije procijenjena je na 30 milijuna kuna.

Čvor Jakuševec je sagrađen i pušten u promet, osim krakova koji vode prema sjeveru. U HAC-u objašnjavaju da je zbog povezivanja autoceste A11 na cestovnu mrežu Zagreba potrebno sagraditi spoj na Sarajevsku ulicu uključujući nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora te rekonstrukciju produžetka Sarajevske ulice s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom. Procijenjena vrijednost te investicije je 510 milijuna kuna.

Na mreži autocesta pod upravljanjem HAC-a dosad je sagrađeno 98 čvorova, piše Večernji list.