CRKVA U MINUSU

Dubrovačka biskupija u 2017. poslovala s gubitkom

26.03.2018 u 18:11

Bionic
Reading

Dubrovačka biskupija u 2017. je poslovala s gubitkom od oko 4,8 milijuna kuna, ali je i smanjila kreditnu opterećenost za oko 3,7 milijuna kuna ili 10 posto, a biskupija je prošlu godinu zaključila s 3,7 milijuna kuna na računu. stoji u financijskom izvješću biskupije za 2017. godinu.

Ukupni prihodi iznosili su 33,5 milijuna kuna, a rashodi 38,4 milijuna kuna. Ukupno stanje zaduženosti Dubrovačke biskupije u 2017. iznosilo je 37 milijuna kuna, a godinu ranije 40,7 milijuna kuna.

Ekonom Dubrovačke biskupije Nikola Živković istaknuo je u izvješću kako je zaduženost biskupije u odnosu na prihode još uvijek vrlo visoka, no kako se refinanciranjem obveza i jačom financijskom disciplinom vide pozitivni pomaci.

"Cilj biskupije je kroz sedam do deset godina potpuno zatvoriti obveze koje se tiču kreditne zaduženosti", rekao je Živković.

Dodao je kako su refinanciranjem obveza ukinuti valutni i kamatni rizici, jer su nova zaduženja u čistoj kunskoj valuti sa strogo fiksnom kamatom.

"Ovim su smanjeni potencijalni valutni rizici i troškovi, a likvidnost biskupije uvelike olakšana te ulazi u pozitivnu fazu. Višestruko su smanjene hipoteke na nekretninama koje su bili kolaterali za prijašnje kredite, jer nova zaduženja traže manje kolaterale", istaknuo je.

Kao uspješno provedeni projekti u 2017.u izvješću se navode uspješna aplikacija biskupijskog Caritasa na EU fondove. Povučeno je 3,6 milijuna kuna čime je povećan broj mjesečnih socijalnih košarica za najpotrebnije sa 700 na 1500 kuna. Iz Dubrovačke biskupije pohvalili su se i projektom u suradnji sa Zakladom Caboga Stifftung, u kojem je obnovljena biskupijska palača u povijesnoj jezgri Dubrovnika, gdje su useljene obitelji s djecom.

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić u svom je uvodnom pismu naveo kako biskupija, kroz transparentno i odgovorno upravljanje, želi stavljati svoja materijalna dobra u službu evanđelja, ulažući u različite pastoralne i edukativne projekte i Caritas, nova zapošljavanja te održavanje kulturne baštine.