roman@tportal.hr

Pravilnik 2016.

25.07.2014 u 06:00

Bionic
Reading

Pravilnik 2016.

Na temelju Odluke Književne nagrade roman@tportal.hr Upravni odbor Književne nagrade u sastavu: Mija Pavliša, Danijela Jozić, Mirela Hegediš 28. lipnja 2016. godine usvojio je:

PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE roman@tportal.hr
za najbolji roman izdan od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom godišnje Književne nagrade roman@tportal.hr (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatski Telekom d.d. (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja romana, rad žirija i objavljivanja dobitnika Književne nagrade roman@tportal.hr (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.
Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolji roman, čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine (dalje: izborno razdoblje).

Članak 3.
Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih romana djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Članovi žirija su odgovorni za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika.

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 11 naslova u rujnu 2016., uži krug kandidata - finalnih pet naslova u listopadu 2016. i dobitnik Književne nagrade u studenom 2016. godine.

Članak 4.
Nagrada koju će dobiti pobjednik Književne nagrade je neto novčani iznos od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisuća kuna). Nagrada ne može biti podijeljena između više autora ili više romana.

UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.
Romani za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 1.7. 2016. do 15. 7. 2016. na temelju poziva Upravnog odbora Književne nagrade objavljenog na Internet stranici www.tportal.hr.

Predlagatelj izdanja može biti izdavač romana ili autor romana (dalje u tekstu: Predlagatelj).
Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih romana.

Predlagatelj prilikom prijave romana jamči istinitost podataka navedenih u prijavi.

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identične romane Upravni odbor će prihvatiti samo prvu prijavu romana.

U slučaju suizdanja roman prijavljuje jedan od izdavača.

Upravni odbor pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.

Članak 6.
Upravni odbor ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.
Upravni odbor prema potrebi za pojedine kategorije ustanovljuje stručne komisije koje su ovlaštene provjeravati udovoljava li prijavljeno djelo kriterijima iz ovog Pravilnika.
Upravni odbor o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tek tako utvrđene prijave upućuju na glasovanje žiriju.
Konačan popis svih prijava prije slanja žiriju utvrđuje Upravni odbor.

Članak 7.
Na natječaju može konkurirati roman, pod uvjetom da njegov Predlagatelj osigura članovima žirija pet primjeraka prijavljenog romana i jedan primjerak prijavljenog romana u svrhu promocije romana.

Šest kopija romana mora biti dostavljeno Utemeljitelju nagrade najkasnije do 16. srpnja 2016. na adresu: Tportal.hr (Za književni natječaj), Ulica grada Vukovara 23 a, 10 000 Zagreb.

Konkurirati mogu romani koji su ranije nagrađivani nekom književnom nagradom.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja.

Stručni žiri može nakon završetka prijava, a do 20. srpnja 2016. u konkurenciju pozvati bilo koji drugi roman objavljen u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, iako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje šest (6) primjerka romana Utemeljitelju nagrade.

DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.
Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu, u studenom 2016. godine.

Članak 9.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor te o svemu obavještava sudionike u natjecanju.