POTRES OD 22. OŽUJKA

Poziv za dodjelu bespovratnih 800 milijuna kuna za potresom oštećenu baštinu, evo kako do pomoći

26.01.2021 u 15:48

Bionic
Reading

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020., a ukupna financijska alokacija u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 800 milijuna kuna

Ministarstvo kulture i medija priopćilo je u utorak da je objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka prošle godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava od ukupno 800 milijuna kuna. Projektni prijedlog podnosi se Ministarstvu kulture i medija, putem mrežnoga sustava https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica unutar modula e-Prijavnica.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: https://min-kulture.gov.hr/ i www.strukturnifondovi.hr.

Potpora za pripremu projektne dokumentacije, osiguranja i obnove

Kako je istaknuto, u okviru ovoga poziva potpora će se dodijeliti za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine i provedbu mjera koje obuhvaćaju izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja, te radova obnove radi provedbe mjera zaštite, kao i sve hitne radnje poduzete od dana potresa.

Pozivom će se nadoknaditi i novac za provedene hitne mjere zaštite, usluge utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenoga stanja i izrade dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu, te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja.

Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanaciju štete od potresa, sprječavanje nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranje zdravlja i života ljudi i dugoročno očuvanje svih vrijednosti kulturnoga dobra.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave, ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost u području kulture, vjerske zajednice, udruge i organizacije civilnoga društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija te trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju negospodarsku djelatnost.