SUKOB INTERESA U KULTURI

Nora Krstulović: 'Zakon se mijenja jer se postojeći nije provodio'

23.05.2013 u 13:20

Bionic
Reading

Novim Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima Ministarstvo kulture namjerava urediti pitanje sukoba interesa prilikom odabira članova kulturnih vijeća

Na jučerašnjoj sjednici Sabora usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima Ministarstva kulture.

Usvajanje Zakona postalo je goruća kulturno politička tema nakon što je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić prijavljena Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa jer je imenovala Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo koje je dvotjedniku za kulturu Zarez u njezinu suvlasništvu dodijelilo 600 tisuća kuna.

'Zadaća novoga Vijeća za financiranje međunarodnih projekata bila bi evaluacija prioriteta međunarodnih projekata koji bi se financirali iz međunarodnih izvora i fondova Europske unije. Tako će Vijeće valorizirati projekte prijavljene na natječaje fondova Europske unije koje će Ministarstvo kulture poduprijeti, odnosno sufinancirati (npr. dokumentaciju i sl.) i u tom smislu njegov rad se neće preklapati sa zadaćama Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju.

'Uredit će se pitanje sukoba interesa na način da se predviđaju stroža pravila vezana za sudjelovanje pojedinih članova vijeća, koji su u mogućem sukobu interesa u radu sjednice vijeća pa tako član vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja vijeća o pitanju što se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt što ga je predložila pravna osoba u kojoj član vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju', stoji u obrazloženju Ministarstva kulture.

Nadalje, utvrdit će se područja za koja se osnivaju kulturna vijeća što djeluju pri Ministarstvu kulture te se predviđaju dva nova kulturna vijeća: Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam i Vijeće za financiranje međunarodnih projekata.

Cijeli  tekst Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima pročitajte ovdje

'Prijedlog izmjena koji će se naći pred saborskim zastupnicima unazadit će zakon koji već imamo, a koji se selektivno provodio što je i sama ministrica dokazala vlastitim primjerom. Kao i puno puta do sada, umjesto da se postroži primjena postojećeg zakona i potom se analizom rezultata krene u izmjene, ovaj se zakon mijenja zato što ga se nije željelo provoditi. Primjerice: brisanje stavka 2 u 4. Članku neće postrožiti 'pravila igre' nego će se dogoditi upravo suprotno: legalizirat će se - sukob interesa', rekla je za tportal Nora Krstulović, urednica portala Teatar.hr te dodala da je sporna i promjena Članka 6 Stavak 1 u kojem se zamjenjuje broj 30.000 s brojem 20.000. Praksa pokazuje da ni gradovi sa 30 tisuća ne mogu naći dovoljno kvalitetnog kadra za Vijeća, a kamoli gradovi sa 20 tisuća stanovnika. 'Danas su često članovi Vijeća, umjesto kulturnih djelatnika i umjetnika (kako to predviđa Zakon), osobe koje nemaju nikakve veze s kulturom i umjetnošću pa vijeća služe kao još jedna mogućnost uhljebljivanja', kazala je.

Sam kriteriji za izbor članova vijeća i dalje se mogu prilično 'rastezljivo' tumačiti, dok je u cijelom nizu odredbi ostavljena mogućnost njihova arbitrarnog tumačenja', komentirala je Krstulović