ČOVJEK KOJI JE PROMIJENIO ZAGREB

Je li Kršnjavi bio najuspješniji hrvatski ministar kulture?

21.11.2012 u 11:17

Bionic
Reading

Kako bi se prigodno obilježila 85. godišnjica smrti Izidora Kršnjavog čak četiri institucije (Moderna galerija, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti) organiziraju dvije izložbe i znanstveni skup kroz koje će javnosti predstaviti važnost tog hrvatskog političara, povjesničara umjetnosti i slikara

Iso Kršnjavi (1845. – 1927.) bio je čovjek neiscrpne energije, erudita, pragmatičan i efikasan političar koji se svojim diplomatskim vještinama i znanjem uspio izboriti za mnoge dobre stvari u Hrvatskoj kulturi, a izložbe u njegovu spomen pokazat će da naša povezanost s Mađarima ne ide samo preko Radimira Čačića i Ive Sanadera. Naime, lik i djelo Ise Kršnjavog pokazuje pozitivan primjer osobnosti koja je u politički teškim i nepovoljnim okolnostima, zahvaljujući spretnosti, uspjela modernizirati jednu primitivnu i zaostalu sredinu, a od Zagreba napraviti moderan europski grad.

U svom prosvjetiteljskom djelovanju Kršnjavi je pokrenuo čitav niz kulturno-umjetničkih projekata i utemeljio mnoge institucije - potaknuo je osnivanje Društva umjetnosti, u suradnji s Hermannom Bolléom osnovao je Obrtnu školu i Obrtni muzej (danas Muzej za umjetnost i obrt), zahvaljujući biskupu Josipu Juraju Strossmayeru utemeljio je Odsjek za povijest umjetnosti na zagrebačkom Sveučilištu i bio njegov prvi profesor, postavio je Strossmayerovu zbirku umjetnina u palači Akademije znanosti i umjetnosti te bio prvi ravnatelj te galerije. Osim toga, Kršnjavi je živo sudjelovao u izgradnji Zagreba i Hrvatske, a zahvaljujući tome što je bio prvi predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu u vladi Khuena Hedervaryja (1883. – 1903.), vješto je koristio fondove i osnovao velik broj pedagoških institucija te obnovio, izgradio i opremio velik broj crkava među kojima se ističu marijansko svetište u Mariji Bistrici, grkokatolička katedrala u Križevcima, saborna crkva u Pakracu i Zagrebačka katedrala (sve prema nacrtima H. Bolléa).

Isto tako, modernizirao je škole, proveo niz reformi u nastavi poput uvođenja pjevanja i tjelovježbe kao obvezatnih predmeta te financirao tiskanje udžbenika. Gradio je umjetničke ateljee iz kojih će se razviti Viša škola za umjetnost i obrt, a iz nje Akademija likovnih umjetnosti. Potaknuo je dugo odgađanu ideju izgradnje Zemaljskog narodnog kazališta (danas zagrebački HNK), a prema njegovoj ideji podignut je tada najveći kompleks školskih zgrada, takozvani Školski forum u Zagrebu s klasičnom i realnom gimnazijom te trgovačkom školom (današnji Muzej Mimara, X. gimnazija i privatna umjetnička škola). Sudjelovao je i u izboru arhitekta Rudolfa Lubynskog za izgradnju Sveučilišne biblioteke na Marulićevom trgu te u koncepciji ikonografskog programa u dvoranama, a kao predsjednik Društva umjetnosti, 1905. godine, osnovao je Modernu galeriju.

Osim likovnih i arhitektonsko-urbanističkih aktivnosti Kršnjavi se bavio novinarstvom i publicistikom, a djelovao je i na književnom polju i to kao autor i prevoditelj. Svoja prosvjetna i umjetnička načela u potpunosti je realizirao u projektu za dekoraciju reprezentativnih prostorija u sjedištu svog odjela u palači u Opatičkoj 10. Na tom poslu angažirao je Celestina Medovića i Vlahu Bukovca te mlade talentirane umjetnike Roberta Frangeša Mihanovića, Rudolfa Valdeca, Belu Čikoša, Ivana Tišova, Otona Ivekovića i Ferdu Kovačevića, a likovni i dekorativni program zamislio je kao spoj idealizma i realizma kroz povezivanje klasične, humanističke i kršćanske kulture.

Da je Kršnjavi svojim organizacijskim sposobnostima, znanstvenim, umjetničkim, publicističkim i političkim djelovanjem obilježio jednu cijelu kulturnu epohu u Hrvatskoj nastoji pokazati izložba pod nazivom 'Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj / ministar europskog duha' u Hrvatskom povijesnom muzeju. Preko originalnih predmeta, dokumenata, djela likovnih umjetnosti i multimedije predstavit će se složenost političke situacije i položaj Hrvatske unutar Austro-Ugarske Monarhije, kada je manjak političkih i upravnih sloboda nadomještan velikim projektima u kulturi, prosvjeti i znanosti.

Kroz tri ključne točke: odnos Kršnjavog prema Mađarima, njegovo djelovanje kao utemeljitelja mnogih institucija i graditelja hrvatskog kulturnog prostora te njegov odnos prema hrvatskim umjetnicima izložba će prikazati svestranu osobu Isidora Kršnjavog – sredinu u kojoj je rođen, njegovo školovanje i oblikovanje u čovjeka širokih nazora, slikara i vještog političara u turbulentnom razdoblju kraja 19. stoljeća te drugo razdoblje njegova života u kojem više nije obnašao visoke dužnosti, ali se nastavio baviti znanstvenim, umjetničkim i književnim radom.

Izložba 'Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / ministar europskog duha', otvara se u četvrtak, 22. studenoga u 19 sati, u Hrvatskom povijesnom muzeju i ostaje otvorena do 19. svibnja 2013. godine. Autori izložbe i kataloga su Marina Bregovac Pisk i Kristian Gotić, a likovni postav potpisuju arhitekti Željko i Lana Kovačić.

I dok će opsežna izložba u Hrvatskom povijesnom muzeju preko biografije Isidora Kršnjavoga dati svakodnevicu i kulturni i politički život s kraja 19. i početka 20. stoljeća, studijska izložba u zagrebačkoj Modernoj galeriji naslovljena 'Kršnjavi, Quiquerez, Mašić - prema impresiji', predstavit će oko 40 slikarska djela trojice umjetnika druge polovice 19. stoljeća koja nastaju u otklonu od akademskog realizma i na tragu impresionizma. Izbor kustosice Dajane Vlaisavljević iz fundusa Moderne galerije fokusirao se na pejzaže malih dimenzija Ferde Quiquereza nastale u južnoj Italiji, posavske pejzaže Nikole Mašića te pejzažne i portretne studije Ise Kršnjavog. Izložba se otvara 21. studenoga u 18 sati.

Pod nazivom 'Iso Kršnjavi – Veliki utemeljitelj', od 21. do 23. studenoga, u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10 u Zagrebu održava se i znanstveni skup koji bi trebao rasvijetliti je li, kako tvrde neki povjesničari, Izidor Kršnjavi najuspješniji hrvatski ministar kulture do današnjih dana.