javna usluga povoljnija

U zagrebačku plinaru iz riječkog Energa dosada prešlo više od sedam tisuća kućanstava

06.10.2022 u 15:30

Bionic
Reading

Prelazak na opskrbu plinom u obvezi javne usluge kod Gradske plinare Zagreb - Opskrba (GPZO) do sada je zatražilo više od sedam tisuća korisnika u kategoriji kućanstava, koji su tu uslugu, ali po tržišnim načelima, ranije koristili kod riječkog Energa, doznaje se u četvrtak iz Energa

Po riječima direktora Sektora plina u Energu Duška Petrinića, zahtjevi se i dalje svakodnevno zaprimaju i obrađuju, a korisnici već drugoga dana nakon podnošenja zahtjeva postaju korisnici GPZO-a.

Korisnici koji nisu promijenili opskrbljivača, tj. s Energom imaju sklopljen ugovor o opskrbi plinom na tržišnoj osnovi mogu na web-stranicama Energa pratiti kretanje cijena na plinskoj burzi, odnosno pregled dnevnih cijena. Na cijenu izraženu u kunama po kilovatatu (kn/kWh), koja predstavlja aritmetičku sredinu dnevnih vrijednosti, dodaju se potom troškovi transporta, energije uravnoteženja i troškovi opskrbe, tarifna stavka za distribuciju, ovisno o tarifnom modelu, te pet posto PDV-a.

Prema odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera) od 23. rujna, Energo je obvezan obraditi zahtjeve korisnika plina kategorije kućanstva za prelazak na korištenje javne usluge.

Iz Energa su potom, budući se očekuje da će cijena prirodnog plina za kućanstva koja imaju sklopljen tržišni ugovor s Energom biti višestruko veća, pozvali sve koji to žele da prijeđu na opskrbu plinom u obavezi javne usluge, po reguliranoj cijeni, a koju na tom području ima GPZO.

Energo je uoči te odluke, potkraj rujna imao oko 12 tisuća korisnika u kategoriji kućanstava na tržišnoj osnovi, a u toj tvrtki su procijenili da bi prelazak moglo zatražiti do 10 tisuća korisnika.

Na prijedlog dijela gradskih vijećnika, u srijedu je održana skupština Energa na kojoj se razmatralo kako osigurati što prihvatljiviju cijenu za korisnike usluge opskrbe plina te mogućnost preuzimanje javne usluge opskrbe plina, a da se ne ugrozi poslovanje Energa.

Prema priopćenju, Energo plin može nabavljati isključivo prema tzv. plivajućoj cijeni vezanoj uz kretanje cijene plina na referentnoj burzi (CEGH, Austrija) te nije u mogućnosti prodavati ga krajnjim korisnicima za fiksnu, nižu cijenu.

  • +3
Podzemno skladište plina Okoli Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Foto: Saša Ćetković

Energo bi mogao krajnju cijenu korigirati ako bi se pronašla institucija koja bi nadoknadila razliku u cijeni, no, država već subvencionira plin kućanstvima putem opskrbljivača u obvezi javne usluge, a u gradskoj upravi smatraju da nema smisla preuzimati subvencioniranje, pogotovo nakon što je glavnina korisnika već prešla na opskrbu u obvezi javne usluge i kupovat će plin po nižoj cijeni.

Izravno preuzimanje opskrbe u obvezi javne usluge od strane Energa bez provođenja javnog natječaja nije izvedivo jer opskrbu u obvezi javne usluge na riječkom području obavlja GPZO, sukladno odluci Here, a temeljem provedenog javnog natječaja.

Naime, Hera je krajem 2020. godine provela prvi javni natječaj za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, a temeljem tog natječaja krajem te godine objavila i da će javnu uslugu opskrbe plinom u RH u razdoblju od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. obavljati 13 opskrbljivača plinom, a ne 32 kao trenutno. Sukladno odlukama Here, a nakon provedbe toga natječaja, najviše je novih područja dobila Gradska plinara Zagreb - Opskrba, koja je tada djelatnost opskrbe kućanstava proširila na 11 novih distribucijskih područja, čime je ukupan broj povećala na 13 (već tada bila opskrbljivač u obvezi javne usluge na distribucijskim područjima u Zagrebu i Bjelovaru). Sukladno tom natječaju, GPZO je uz ostalo preuzela i javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području riječkog Energa.

Iz Energa u priopćenju navode da će, kada se tržište plina stabilizira i nestane potreba za intervencijom države, ta tvrtka učiniti sve da ponovo bude konkurentana i da se riječka kućanstva vrate na opskrbu putem te tvrtke.