veća konkurencija

Početak travnja donosi nova pravila oko cijene plina u okviru javne opskrbe, doznajte što to znači u praksi

01.04.2021 u 06:46

Bionic
Reading

Tržište plina u Hrvatskoj početkom travnja ulazi u novu fazu deregulacije cijene plina u okviru javne opskrbe tim energentom, što bi, kako se očekuje, trebalo voditi i većoj konkurenciji u opskrbi kućanstava te dugoročno pozitivno utjecati na cijenu i kvalitetu usluge

Kada je riječ o opskrbi plinom, kućanstva mogu odabrati žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima u okviru javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom, pri čemu uvijek imaju pravo povratka s tržišnih uvjeta na javnu uslugu.

Javnu uslugu opskrbe plinom koristi 86,4 posto kućanstava

Po podacima Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera), u Hrvatskoj je trenutno 651.710 krajnjih kupaca plina kategorije kućanstvo, od čega 563.081 kućanstava koristi javnu uslugu opskrbe plinom (kupuju plin po reguliranim uvjetima), što čini udio od 86,4 posto, dok se preostalih 13,6 posto odnosi na kućanstva koja kupuju plin prema tržišnim uvjetima.

Ukupna potrošnja plina u kategoriji kućanstava u 2019. godini iznosila je 5.781 gigavatsati (GWh), pokazuju podaci Here.

"Razdoblje od 1. travnja 2021. predstavlja daljnji korak u procesu deregulacije cijene plina u okviru javne usluge opskrbe plinom, a kako je i predviđeno odredbama Zakona o tržištu plina", ističu i iz Here na upit Hine.

Tomu je prethodio prošle godine provedeni javni natječaj temeljem kojega je Hera, sredinom prosinca 2020., donijela odluke kojima su za sva 33 plinska distribucijska područja određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine.

Temeljem tog natječaja, opskrbu plinom u okviru javne usluge preuzet će 13 opskrbljivača, a ne njih 32 kao do sada (Gradska plinara Zagreb - Opskrba i do sada je bila opskrbljivač za dva distribucijska područja odnosno Zagreb i Bjelovar).

Prema odlukama Here, Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZ-Opskrba) bit će opskrbljivač u obvezi javne usluge na ukupno 13 distribucijskih područja, E.ON Plin na sedam, a Zagorski metalac iz Zaboka i Međimurje plin iz Čakovca u po dva distribucijska područja. Opskrbljivači u obvezi javne usluge za po jedno distribucijsko područje ostaju - Brod Plin, Dukom plin, EVN Croatia Plin, HEP Plin, Plin Konjščina, Plinara (Pula), Plinara istočne Slavonije, Termoplin i Zelinske komunalije.

"Provedbom javnog natječaja omogućen je efekt tržišnog natjecanja među opskrbljivačima plinom i time ostvarivanje koristi za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu, s obzirom da su, kao rezultat natječaja, za opskrbljivače u obvezi javne usluge po distribucijskim područjima odabrani kvalificirani i najkonkurentniji ponuditelji. Kvalificiranost i rangiranje zainteresiranih opskrbljivača Hera je utvrdila natječajnom dokumentacijom, u skladu s kriterijima propisanim Zakonom o tržištu plina, pri čemu je osnovni kriterij za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge bio najniži iznos troška opskrbe plinom", naglašavaju iz Here.

Javna usluga opskrbe plinom znači da regulator odlukama određuje "zadanog" opskrbljivača, kao i krajnju cijenu.

Tako je Hera sredinom ožujka donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021., kojom je utvrdila krajnju cijenu opskrbe plinom za 13 opskrbljivača u obvezi javne usluge, i to za 32 distribucijska područja od njih ukupno 33 (Ivaplin iz Ivanić Grada je nakon odluke Here o opskrbljivačima u javnoj usluzi podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu te izvršenje odluke odgođeno do pravomoćnog okončanja upravnog postupka).

Prema utvrđenoj metodologiji krajnja cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom sastoji se od tri komponente - troška nabave plina (odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu), troška distribucije (koji je već ranije za ovu godinu i za svako distribucijsko područje odredila Hera) te troška opskrbe (što je bio osnovni kriterij za odabir na natječaju), a iskazuje se kroz tarifnu stavku za isporučenu količinu plina i fiksnu mjesečnu naknadu.

Sukladno odluci Here, od početka travnja kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe na 21 distribucijskom području imat će nižu cijenu plina od 0,3 do 4,7 posto, dok će na 11 distribucijskih područja poskupjeti i to od 0,5 posto do 10,3 posto. Iskazano kao prosjek za 32 distribucijska područja, prosječno za tarifne modele TM1-TM4, krajnja cijena će od 1. travnja 2021. biti manja za 0,3 posto u odnosu na prosječnu cijenu plina u razdoblju do 31. ožujka 2021. godine, napomenuli su iz Here.

Inače, većina kućanstava nalazi se u tarifnom modelu TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh), a prosječna je godišnja potrošnja kućanstava u Hrvatskoj oko 11.000 kWh.

Na Herinim mrežnim stranicama građani putem aplikacije iPlin (informator Here za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom) mogu provjeriti koliko su, s obzirom na svoju potrošnju, plin plaćali do sada, a koliko će plaćati po novome.

GPZ-Opskrba povećava svoj tržišni udio

Najveći opskrbljivač na hrvatskom tržištu, Gradska plinara Zagreb-Opskrba (GPZ-Opskrba) s početkom travnja će biti opskrbljivač u obvezi javne usluge na najviše - 13 distribucijskih područja.

Po podacima koje iznosi taj opskrbljivač, na 10 distribucijskih područja doći će do smanjenja cijene plina ili će cijene ostati na istoj vrijednosti, dok će na tri doći do povećanja cijene plina. Tako će plin za kućanstva u Zagrebu koja koriste javnu uslugu od 1. travnja poskupjeti 10,3 posto, dok će na području Koprivnice plin u javnoj usluzi pojeftiniti 4,7 posto, kažu u GPZ-Opskrba.

GPZ-Opskrba do kraja ožujka je opskrbljivala više od 280 tisuća potrošača, a povećanjem broja kupaca i količina isporučenog plina na novim distribucijskim područjima procjenjuju da će "povećati svoj tržišni udio s postojećih 45 posto na približno 60 posto udjela opskrbe plinom u ukupnoj potrošnji kućanstva na distribucijskim područjima; pozicionirati se kao tržišni lider na maloprodajnom tržištu prirodnog plina s više od 300 tisuća kupaca; povećati količine isporučenog plina za približno 500 milijuna kWh godišnje".

U odgovoru na upite Hine poručuju da GPZ-Opskrba, tvrtka sa 160-godišnjom tradicijom, jamči svim kupcima sigurnu isporuku plina te ne manje važno, racionalizaciju troškova.

Smatraju i da je "deregulacijski proces tržišta plina nužan korak ka stvaranju zajedničkog energetskog tržišta u kojem sudjeluju ili će sudjelovati sve države članice Europske unije a sve sa ciljem ostvarivanja boljih uvjeta za potrošače prirodnog plina i povećavanje kvalitete opskrbe".

"Logika tržišta nalaže da brojnija, motiviranija i kreativnija konkurencija donosi niže cijene što je neupitno, upitno je s kojim cijenama radite usporedbu. Deregulacija ne znači nužno korekciju cijena, kako je to primjerice bilo na telekomunikacijskom tržištu, već da će cijena plina biti odraz stanja na Europskom tržištu prirodnog plina. Deregulacija će među ostalim potaknuti daljnju modernizaciju i optimizaciju cijelog lanca opskrbe plinom koje će za posljedicu imati povećanje učinkovitosti te dugoročno donijeti pozitivne učinke za sve kupce prirodnog plina", kažu u GPZ-Opskrba.

E.ON Plin - cilj je na tržištu ponuditi adekvatnu cijenu i najbolju uslugu

Tvrtka E.ON Plin od travnja će biti opskrbljivač u obvezi javne usluge na sedam distribucijskih područja, čime se, po podacima te tvrtke, brojka od 15.592 kućanstva u obvezi javne usluge, nakon 1. travnja penje na 24.136 kućanstava.

Predsjednik Uprave E.ON Hrvatska Andreasa Rörig ističe da "E.ON Plin kao dosad jedini tržišni opskrbljivač plinom hrvatskih kućanstava, već nekoliko godina nudi opskrbu plinom na tržišnoj osnovi na području cijele Hrvatske".

"Naš je cilj svim korisnicima plina na tržištu ponuditi adekvatnu cijenu i najbolju moguću uslugu. Mnogo naših kupaca u posljednjih godinu dana upravo je iz tog razloga s opskrbe u obvezi javne usluge odlučilo prijeći na našu tržišnu opskrbu. I nakon 1. travnja 2021. naša tržišna cijena plina i dalje će biti niža od cijena u obvezi javne usluge, od 1,02 posto do 15,04 posto, ovisno o distribucijskom području. Konkretno, naša je tržišna cijena plina u odnosu na cijene u obvezi javne usluge najpovoljnija na području Zagreba (-15,04 posto), Rijeke (-11,54 posto) i istočne Slavonije (-11,21posto)", tvrdi Rörig.

Daljnji razvoj tržišne utakmice

I dio dosadašnjih opskrbljivača u javnoj usluzi, koji na natječaju Here nisu prošli, uključio se u tržišnu utakmicu te kućanstvima na svojim distribucijskim područjima ponudio opskrbu plinom po povoljnijim tržišnim uvjetima.

Tako je primjerice riječki Energo, na čijem je distribucijskom području obvezu javne usluge dobila GPZ-Opskrba, putem svoje internet stranice kućanstvima ponudio akcijsku ponudu "Ostanimo zajedno", kojom svima koji potpišu ugovor o tržišnoj opskrbi plinom nudi "u prosjeku 9 posto povoljniju od cijene opskrbe u zagarantiranoj javnoj usluzi". "Osim ostvarenih ušteda, potpisivanjem tržišnog ugovora s Energom korisnicima se osigurava i zaštita od mogućih tržišnih utjecaja za vrijeme trajanja ugovora", poručuju iz Energa.

Na području Krapine, građanima se s tržišnom ponudom obraća Gradska plinara Krapina, koja nije prošla na natječaju za javnu uslugu opskrbe, već je to dobilo Međimurje plin. Tako je i prije odluke Here o cijenama u javnom usluzi, Gradska plinara Krapina ponudila osam posto nižu cijenu od one koja je vrijedila do kraja ožujka. Ta je tržišna cijena za 5,5 posto niža od one u javnoj usluzi, ustvrdili su iz Gradske plinare Krapina u nedavnom prilogu objavljenom na HTV-u, dok su iz Međimurje plina najavili i da će njihova tržišna ponuda biti povoljnija od one koju imaju u javnoj usluzi.

Kućanstva na temelju relevantnih informacija odlučuju - javna ili tržišna opskrba plinom

"Uočenu pojačanu aktivnost opskrbljivača plinom na maloprodajnom tržištu plina za kućanstva ocjenjujemo kao daljnji razvoj tržišne utakmice u tom segmentu opskrbe, te se nastavak istog trenda očekuje i iza 1. travnja 2021. godine", ističu iz Here.

Pritom poručuju da opskrbljivač plinom, prilikom davanja tržišne ponude, mora voditi računa da krajnji kupac dobije sve relevantne informacije na temelju kojih može samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe plinom - u obvezi javne usluge ili tržišna ponuda - za njega povoljnija.

"U ugovoru o opskrbi plinom koji se sklapa na tržišnim osnovama potrebno je jasno definirati način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno da li je cijena fiksna ili promjenjiva, kao i način i uvjete promjene pojedinih elemenata cijene tijekom ugovornog razdoblja. Pri tome, krajnji kupac treba obratiti pozornost na dodatne uvjete ugovora, naročito trajanje ugovorne obveze i moguće novčane naknade za prijevremeni raskid ugovora", savjetuje Hera.

Inače, promjena opskrbljivača propisana je Općim uvjetima opskrbe plinom, a sam taj postupak pokreće kupac odnosno kućanstvo podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača (na propisanom obrascu).

"Daljnji koraci u procesu liberalizacije tržišta plina trebali bi doprinijeti povećanju konkurentnosti kroz ulazak novih opskrbljivača na tržište, a time i povećanju mogućnosti izbora različitih ponuda po konkurentnim cijenama za krajnje kupce. Navedeno bi trebalo rezultirati većom stopom promjene opskrbljivača i dodatnom razvoju konkurencije. Neke od mogućih koristi deregulacije cijena plina su mogućnost većeg izbora ponuda, viša kvaliteta usluge, povećana sigurnost opskrbe, bolja zaštita kupaca, pristup inovativnim proizvodima koji su prilagođeni posebnim zahtjevima kupaca", ističu iz Here, uz poruku da će uloga agencije i dalje biti osiguravanje funkcioniranja tržišnih mehanizama uz istovremenu zaštitu interesa kupaca plina, kao i ostalih sudionika na tržištu.

Tako je s ciljem boljeg razumijevanja funkcioniranja tržišta plina te prava kućanstava Hera na svojim internet stranicama objavila i informacije te letak za kupce plina iz kategorije kućanstva.

Ti informativni dokumenti odgovaraju na niz pitanja oko javne i tržišne usluge opskrbe plinom. Tako se, uz ostalo, objašnjava da broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen, da je svaki postupak promjene za krajnjeg kupca besplatan, da svi krajnji kupci, i ako promjene opskrbljivača, dobivaju samo jedan račun, itd.

Objašnjava se također i da očitavanje stanja plinomjera, održavanje i zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme, te ispitivanje plinskih instalacija kod krajnjih kupaca iz kategorije kućanstava obavlja distributer plina. Naime, operator distribucijskog sustava (distributer) obavlja reguliranu energetsku djelatnost distribucije plina, tj. fizički isporučuje plin krajnjim kupcima koristeći vlastiti distribucijski sustav plinovoda, razvija i održava distribucijski sustav te priključuje krajnje kupce koji koriste plin koji se isporučuje kroz tu plinsku infrastrukturu.